"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Hvor megen ære har en STASI-stikker?

14. oktober 2020 - Artikel - af Bent Jensen

Vi lever i en hysterisk krænkelsestid, og denne virus har åbenbart bredt sig til de fintfølende medlemmer af Advokatrådet. Karoly Némeths brøde består i, at han har udtrykt sig bramfrit og i overensstemmelse med sandheden om en misliebig person, som han kun kender alt for godt til i sin egenskab af forsvarsadvokat.

(Foto: Thomas A. Fog)

Det er oprørende at erfare, at Advokatrådet vil fratage advokat Karoly Németh dennes advokatbestalling. Og begrundelsen? Fordi der ifølge rådet har været for mange klagesager for brud på noget, der kaldes ”god advokatskik”. Hvor mange kværulantklager der skal til, for at det efter Advokatrådets mening er for mange, vides ikke. Men vi ved, at alene i 2020 har en fhv. stikker og spion for STASI indgivet hele tre klager. Hædersmanden Karoly Németh har dog hverken begået underslæb, forgrebet sig på klientkontoen, forhalet sager, undladt at betale sine regninger, optrådt uterligt eller mødt beruset op i retten.

Men vi lever i en hysterisk krænkelsestid, og denne virus har åbenbart bredt sig til de fintfølende medlemmer af Advokatrådet. Karoly Némeths brøde består i, at han har udtrykt sig bramfrit og i overensstemmelse med sandheden om en misliebig person, som han kun kender alt for godt til i sin egenskab af forsvarsadvokat.

Den pågældende, Jan Aage Jeppesen, ejer ikke skam i livet. Han anlagde i 2014 sag mod undertegnede og Gyldendal, fordi han angiveligt følte sin ”ære” som STASI-stikker gået for nær. Jeg havde i et historisk værk på 1.500 sider – Ulve, Får og Vogtere. Danmark i Den Kolde Krig – brugt et par linjer på at omtale hans amoralske og mangesidede virke som agent for det totalitære kommunistiske DDR-regimes hemmelige tjeneste. Han havde leveret oplysninger om egnede spionemner – og havde selv spioneret aktivt. Han havde infiltreret den polske frihedsbevægelse Solidarnosc´ kontor i Danmark. Han var skyld i, at flere østtyske borgere havnede i østtyske fængsler. Endelig drev han en omfattende smuglervirksomhed med cigaretter og vodka. Jeg har selv set alle hans kvitteringer for de pengebeløb, han gennem årene modtog fra STASI, hvis officerer roste hans virksomhed.

Da stikkeren anlagde sag mod Gyldendal og undertegnede, havde han allerede i 2002 og 2003 tabt en sag, anlagt mod Ekstra Bladet og journalisterne Mette Herborg og Per Michaelsen – først ved byretten i København i og derpå ved Østre Landsret. Det tog os fem år og Némeths ihærdige indsats at blive frifundet. Det hed i rettens frifindelse, at mine udsagn om Jeppesen ikke udgjorde "en retsstridig krænkelse af Jan Aage Jeppesens ære". Han har fået virkelig fin service af retssamfundet.

Men nu er Advokatrådet altså krænket på denne misliebige stikker og kværulants vegne. Den generøse advokat og hædersmand Karoly Németh, som har ført flere retssager uden at beregne sig honorar, og som selv er flygtning fra et kommunistisk diktatur, har tidligere takket være Advokatnævnet måttet bøde 100.000 kr. for spontant (og provokeret af Jeppesen) på Facebook at skrive, at denne STASI-stikker ikke havde nogen ære, der kunne krænkes. Efter almindelig opfattelse – og altså også danske domstoles opfattelse – et fuldt ud sandt og dækkende udsagn. Jeppesen havde i øvrigt i maj 2015 offentligt kaldt Németh Djævelens advokat og brugt det nedsættende udtryk ”krumspring” om hans forsvar af mig.

Den dygtige og belønnede STASI-agent blev af retten pålagt at betale 80.000 kr. i sagsomkostninger – hvorpå han straks erklærede, at han ikke var i stand til at betale. Han havde altså i årevis belemret Gyldendal, mig, min advokat Karoly Németh og det danske retssystem med sin ubegrundede fornærmelse vel vidende, at han ikke ville/kunne betale.

Karoly Németh har herom sagt, at ”det grænsede til bedrageri”, når Jeppesen havde anlagt retssager i fuld bevidsthed om, at han ikke kunne betale, hvis han tabte. Jeg er sikker på, at de, der har sat sig ind i sagen, finder Némeths ordvalg dækkende. Men altså ikke det sarte Advokatråd, der i sin overvældende omsorg for stikkeren mener, at udsagnet strider imod ”god advokatskik”. Det samme mener rådet om advokat Némeths indsats for at inddrive det skyldige beløb med de midler, den danske retsstat stiller til rådighed – dvs. få stikkeren erklæret personlig konkurs.

Det er gribende at læse denne moralsk anløbne stikker, spion og smugler nu udtale sig til Berlingske om ”etiske standarter”. Men det er mere end forstemmende, at Advokatrådet i grundløs fornærmelse går denne foragtelige persons ærinde ved at ville fratage en gennemhæderlig og retsindig advokat dennes bestalling.