"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Video: "Er Sverige tabt?"

Trykkefrihedsselskabet af 2004 afholdt lørdag den 15. september 2018 foredragsrækken "Er Sverige Tabt?" i Vartov. Oplægsholdere var Gunnar Sandelin og Jan Sjunnesson, begge fra Sverige, samt Mikael Jalving.

Misinformation og magtmisbrug blandt tyske politikere

Foto: Bundesamt für Verfassungsschutz

Med opmærksomhed på ytringsfriheden og med henblik på demokratiske frihedsrettigheder er sagen i Tyskland imidlertid også foruroligende på en anden måde: Sagen afslører nemlig ikke blot misinformation i medierne, men også politiske aktørers tilsyneladende forsøg på at misbruge efterretningstjeneste og retssystem til kampagne mod besværlige politiske modstandere.

Vi har ytringsfrihed, Karsten Hønge. Punktum.

Foto: ft.dk Steen Brogaard.

Når Karsten Hønge i sin uendelige, uvidende dumhed plæderer for et stop for beskyttelse af Paludan på hans Tour de Ghetto, når han siger, at det er ”på eget ansvar” og at Paludan nu har ”set, hvad der sker”, så er det de facto det samme som at fratage Paludan hans grundlovssikrede ret, bøje sig for voldsmandens veto og gøre Paludan til problemet frem for dem, der rent faktisk truer med vold.

Paludan er ikke et demokratisk problem. Karstens Hønges udtalelser udgør derimod et demokratisk problem, som kommer til at omfatte hele SF, hvis han ikke bliver undsagt af sit parti.

Sådan køber du Muhammed-krus

Nye Muhammedkrus - denne gang kan de klare at komme i opvaskemaskinen

Det eftertragtede krus for elskere af ytringsfriheden kan nu igen erhverves – og medlemmer af Trykkefrihedsselskabet får det til en særlig lav pris!

"Nu kæmpes der om fremtiden"

Og ja, selvfølgelig er det sindelagskontrol. At være dansker handler om sindelag. At man føler sig som dansker og ønsker at være en del af det danske fællesskab. Og gør man ikke det, og respekterer man ikke, at de af Folketinget vedtagne love står over religiøse forskrifter, så skal man naturligvis ikke have dansk statsborgerskab.

Sverige er svenskernes land - hvis land skulle det ellers være?

Det er et helt uhørt skridt i en demokratisk retsstat, at politiske partier aktivt, og endda uden at lægge skjul på det, forsøger at obstruere et lovligt og demokratisk partis valgkamp. Og det endda ved bryde magtens tredeling og tiltage sig dømmende magt ved at dømme en politikers udtalelser som en lovovertrædelse, der udelukker lovlige politiske partiers brug af offentlige anlæg.

og det er en demokratisk skandale af dimensioner og et udtryk for ildevarslende magtfuldkommenhed, når et parti afviser at gå i politisk debat med sine modstandere, for i stedet at prøve at ødelægge deres valgkamp.