"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Tanker om valget og ytringsfrihed

Den politiske mobilisering af muslimske stemmer kan meget vel være første skridt på vejen til et egentligt islamisk parti, og et sådant parti vil uden tvivl blive domineret af islamister, som vi har set, når muslimer har overtaget bestyrelser i boligafdelinger, sportsklubber m.m.

Vi bør takke det Radikale Venstre for at vise os, hvad der venter, hvis vi lader stå til

De Radikale har vist os, at der er et stort vælgerpotentiale i ghetto-områderne, men vel at mærke kun for de partier, der sætter muslimske særkrav over danske (vestlige) værdier og love, og globalisme over nationalstaten. Det er et vælgerpotentiale, politikerne selv har skabt ved for det første at lukke så mange muslimer ind i landet og for det andet ved at give dem statsborgerskab og stemmeret.

Den afgående regering var gift for ytringsfriheden, men en ny socialdemokratisk regering bliver næppe bedre

Det er i sig selv dybt begrædeligt, at det uden undtagelse er borgerlige partier, der har genereret det ene indgreb i ytringsfriheden efter det andet. Og det bliver ikke bedre af, at trods den omstændighed, at vi står over for en ny folketingsperiode med en ny, socialdemokratisk regering, så er truslen mod det frie ord uændret: Socialdemokraterne har ikke vist vilje til at forsvare danskernes ytringsfrihed, da de var i opposition og kunne gøre det uden omkostninger, så hvorfor skulle de gøre de nu?

Vi går mod mørkere tider

Deres nye antiracistiske handlingsplan opererer med en ny og ekstremt vid fortolkning af racisme, der sætter ”oplevelsen” og ikke objektive fakta i centrum for, hvornår man kan anklage for andre racisme. Dette ud fra den betragtning, at ytringsfriheden ikke længere skal kunne overtrumfe den enkelte borgers oplevelse af at være udsat for racisme.

Valgkamp på nettet

En væsentlig del af valgkampene, først til Europa-Parlamentsvalget og nu til folketingsvalget, foregår på nettet, hvor de sociale medier er vigtige platforme for kandidaterne. I den demokratiske proces er det derfor vigtigt, at kandidaterne kan komme til orde på platformene.

Stram Kurs eller ej: danskerne får svært ved at sætte kryds ved et parti, der værner om ytringsfriheden

Når det er sagt, så er det nok så vigtigt at understrege, at Rasmus Paludan og Stram Kurs set i et ytringsfrihedsperspektiv ”blot” føjer et nyt angreb på ytringsfriheden til dem, der den seneste tid med foruroligende hyppighed er kommet fra regering og Folketing.