"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Fremtrædende meningsdannere støtter Socialtilsynets chokerende indstilling i sagen om Tavakolis plejedatter

Faktisk har det vist sig, at fremtrædende meningsdannere og interesseorganisationer har bakket op om Socialstyrelsens afgørelse. Tidligere justitsminister Hans Engell mente således, at det var et fuldstændig proportionalt indgreb at fjerne Jaleh Tavakolis plejedatter.

Pressemeddelelse: Socialtilsynets påtænkte fjernelse af Jaleh Tavakolis plejebarn er magtfordrejning og et angreb på ytringsfriheden

Trykkefrihedsselskabet mener, at det er udtryk for magtfordrejning og en grov krænkelse af forfatter og debattør Jaleh Tavakolis ytringsfrihed, når Socialtilsynet truer med at fjerne familiens 8-årige plejedatter med den begrundelse, at hun har delt en henrettelsesvideo og deltaget i den offentlige debat. Det minder om politisk forfølgelse:

Pressemeddelelse: Deling af halshugningsvideoen fra Marokko var i offentlighedens interesse

Hensynet til offentlighedens interesse i at kende de faktiske omstændigheder omkring terrordrabene på den danske og norske pige i Marokko i december 2018 bør veje tungere end hensynet til afdøde. Det mener Trykkefrihedsselskabet, der derfor også mener, at de 12, der er sigtet for overtrædelse af straffelovens § 264 d, herunder Jaleh Tavakoli, bør frifindes, hvis der rejses tiltale imod dem.

Aia Fogs åbningstale ved Alternativ for Sveriges møde i København

Selvom der er store forskelle på ytringsfrihedens vilkår og trivsel i vore to lande – så er der én ting, vi har til fælles: Der er ingen partier, der har det som erklæret politisk mål at stå vagt om det frie ord.

Derfor er min opfordring til jer i dag: Sæt værnet om ytringsfriheden øverst på jeres politiske dagsorden. Gør det til et erklæret politisk mål at kæmpe for det frie ord. Det er ytringsfriheden, der har skabt vores frie og åbne demokratier i Vesten. Giver vi køb på ytringsfriheden har vi tabt os selv.

Tommy Robinson skal igen for retten - og så sagsøger han politiet

I disse dage behandler retten i Peterborough så Robinsons søgsmål mod Camebridgeshire politi for chikane og embedsmisbrug. En sag, som politiet har forsøgt at indgå forlig om, hvilket Robinson har afvist: han kræver anerkendelse for politiets embedsmisbrug og en undskyldning for den chikane han selv – og ikke mindst hans børn – har været udsat for.

Hvem gælder Facebooks fællesskabsregler for?

Facebook vil gerne sikre sig, at muslimer føler sig godt tilpas med deres facebookoplevelse. Støtten har blandt andet udmøntet sig i, at Facebook i samarbejde med den britiske muslimske forening Faith Associates har udgivet en guide til muslimer: "Keeping muslims safe online: Tackling hate and bigotry".