"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Hvis retssagen mod Tommy Robinson havde fundet sted i Kina eller Tyrkiet, havde man kaldt det en skueproces

Engelske myndigheders brutale håndhævelse af presse - og rapporteringsforbud i grooming-sager fremstår mere politisk motiveret, end begrundet af noget hensyn til retfærdighed og retssikkerhed.

Sommerhilsen fra Trykkefrihedsselskabet

Trykkefrihedsselskabet ønsker alle en god sommer!

Hverken Martin Krasnik eller Henrik Sass Larsen har noget at lade Kirsten Birgit høre

pressefoto

Martin Krasniks pegefinger er kendt, og mange vil huske den fra dengang i 2014, hvor han som vært på DR2s Deadline rettede den som en pistol mod Lars Hedegaard, der lige havde været forsøgt skudt og myrdet af Basil Hassan. Dét interview – eller rettere: forsøg på karaktermord af et menneske, der stadig var rystet efter et mordattentat, var et journalistisk lavpunkt og målt på alle parametre langt værre og mere grænseoverskridende end alle Kirsten Birgits svirpere til sammen.

Techgiganterne er blevet et uhyre – stop det!

”Jeg burde være din Adam, men jeg er snarere en falden engel” – siger Frankensteins uhyre til sin skaber. Før syndefaldet startede Facebook og Youtube med at demokratisere og udvide rammerne for den offentlige debat. Nu gør de det modsatte. Facebook blevet en falden engel – et censuruhyre

Det er politiets fornemste opgave at beskytte truede personer – ikke at lukke munden på dem

collage

At vi skal bruge så mange ressourcer på at gennemtvinge sikringen af vores grundlovssikrede rettigheder går også Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, på. Men hans frustration bunder ikke bekymring for retsstaten og vores grundlæggende borgerrettigheder. Tværtimod, vil Claus Oxfeldt begrænse ytringsfriheden og gøre lovlige ytringer ulovlige, så hans medlemmer, politibetjente, slipper for at passe på dem, han fejlagtigt påstår, er årsag til balladen. Han mener, ”at beskyttelsen af Rasmus Paludan går over grænsen for, hvad politiet skal bruge ressourcer på”.

De Radikale er i godt humør.

Planen er lysende genial: at få fingrene i magten via demokratiske folketingsvalg, hvor marxister/ socialister i forskellige forklædninger høster nemme stemmer fra ghettoerne med sloganet: ”Stem på os, eller I bliver smidt ud af landet!” Socialisterne/ marxisterne kom igen i Folketinget under et mere moderne navn, medlemslisterne voksede, for hvert folketingsvalg blev sejrene større og større, fra nulpunktet bevæger de sig nu mod popularitetens og magtens tinder.