"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Podcastserie med Bent Jensen

I sommeren 2021 besøgte Trykkefrihedsselskabet professor emeritus Bent Jensen, som fortalte os om sin forskning i Den Kolde Krig og om de retssager, han siden blev involveret i med afsløringen af journalisten Jørgen Dragsdahl som KGB-påvirkningsagent.

Det borgerlige Danmark savner en skarp og modig kant

Med nogle få behagelige undtagelser blandt borgerlige politikere har højrefløjen i Danmark alt for længe blot været et spagfærdigt korrektiv til centrum-venstre. Tam og tandløs a la ”Pengene ligger bedst i borgernes lommer”. Og uden mod og rygrad. Det er på tide at anerkende de røster i den offentlige debat, der er så borgerlige, at det gør noget: som kan inspirere vores politikere, sætte en dagsorden og - ikke mindst - stå fast på vores frihedsrettigheder!

Den Danske Filmskole ofrer kunstnerisk (ud)dannelse for at tækkes woke-studerende

Fraværet af voksne, der tør sætte selvbevidste, forkælede og frem for alt dumme studerende på plads er ved at blive fatalt for vores uddannelsesinstitutioner og dermed for vores fremtid. Den Danske Filmskole er det seneste eksempel.

Niels Thomsens forsinkede 10-års jubilæum

Corona forhindrede fejringen af Niels Thomsens 10-års jubilæum som Trykkefrihedsselskabets satiretegner. Det retter vi op på nu - og der er stadig enkelte af hans mest ikoniske tegninger til salg

Selvcensur på de canadiske universiteter

En undersøgelse viser, at canadiske universitetslærere modvilligt censurerer sig selv. De fravælger visse ord, undervisningsemner eller forskningsområder. Canadas fortid forstærker denne tendens.