"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Fortielser og fejl står i kø i mainstreammediernes EU-dækning

Med den kunstige og formentlig traktatstridige forlængelse af Brexit er det endnu vigtigere for danskerne at læse EU-parlamentariker Anders Vistisens (DF) glimrende bog. Den lander i disse dage i postkasser over det ganske land. Jeg anbefaler folk at læse den, for Vistisen belyser, hvordan EU's elite både i Danmark og resten af Europa fører befolkningerne bag lyset og snyder demokratiet.

Det er en trussel mod demokratiet, når politikere ikke bakker fuldt og helt op om ytringsfriheden

Pressemeddelelse 15.4.2019 

Det er en trussel mod demokratiet, når politikere ikke bakker fuldt og helt op om ytringsfriheden

Kinesisk Pandamagt

I bestræbelserne på at forbedre forholdet til det stadigt mere magtfulde Kina udarbejdede danske diplomater nu en verbalnote om, at Danmark "opposes the independence of Tibet". Trods politisk pres nægtede udenrigsministeriet at oversætte verbalnoten til dansk. Det er således åbent for fortolkning, hvad der ligger i ordet 'independence' – menes der uafhængighed eller autonomi?

Betjenten der truede med at anmelde en demonstrant til de sociale myndigheder, kan ikke se, at han har gjort noget galt

Det er og bliver et konkret angreb på ytrings- og forsamlingsfriheden, for JNJ`s trussel er de facto fremsat af den stat, som han i situationen repræsenterer og til overflod symboliserer i kraft af, at han optræder i politiuniform. Og det gør oplevelsen så meget voldsommere for den far, der ikke kan være i tvivl om, at hans forældremyndighed nu trues fordi han har taget sin søn med til demonstration.

Desværre ser det ud til, at JNJ ikke selv er klar over, hvad han har gjort forkert, ligesom han ikke synes at have forståelse for den myndighed og autoritet, der udgår fra en betjent i uniform.

Ned med kongen - ned med Facebook!

I det øjeblik, hvor millioner erkender uretten i Facebooks censurpolitik, f.eks. mod Tommy Robinson, kunne det blive fødselstimen for en demokratisk cyberrevolution af folkelige dimensioner. Gid det måtte ske! Ned med kongen!

Alt for mange griber til politianmeldelser, men en gang i mellem er det på sin plads

Det har efterfølgende vist sig, at den pågældende betjent er stærkt venstreorienteret og ekstremt kritisk over for indvandringskritiske partier. Det er han i sin fulde ret til, men det må han være i sin fritid og han skal ikke blande sin politiske observans ind i udøvelsen af sit hverv. Der er desværre meget, der tyder på, at det netop er hans politiske modvilje mod de demonstranter, han har skullet passe på, som har motiveret hans utilstedelige adfærd.