"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Artikler

Foragten for ytringsfriheden breder sig blandt danske politikere

Hvad er der sket, når en folkevalgt politiker, hvis hele virke er baseret på retten til at kunne ytre sig frit og dele sig efter anskuelse, vil forhindre politiske modstandere i at ytre sig ved at nægte dem beskyttelse? Og hvor langt er vi kommet ud, når landets justitsminister giver ham ret og beklager, at lovgivningen umiddelbart ikke tillader ham at indstille beskyttelsen af Rasmus Paludan?

Mindeord i anledning af Geoffrey Cains død

Var Geoffreys pen skarp og offensiv, var hans væsen til gengæld afdæmpet – nærmest mildt.

 

(Foto: NewSpeek)

Hvad blev der af Je suis Charlie?

Men på trods af den tilsyneladende ligegyldighed har noget ændret sig. Stadigt mere opfattes som blasfemisk, og tavsheden breder sig derfor. I løbet af de forgangne fire år er den islamiske totalitarisme vokset, så det i dag ikke kun er afbildning af profeten, der betragtes som blasfemisk; det er også fødevarer, forholdet mellem mænd og kvinder, og selv mild kritik af islam. Vi skal vænne os til tanken om, at terror nu har andre udtryk end uuddannede unge mænd med AK 47 rifler.

Svenskerne kriminaliserer nedladende ytringer over for ”kønsoverskridende identitet [og] udtryk

Med tilføjelsen af ”kønsoverskridende identitet eller udtryk” til den svenske hadbestemmelse, slår de svenske politikere endnu en ladeport op for, hvad der kan kriminaliseres, for tilføjelsen ligger lige i slipstrømmen af den nye krænkelsesideologi, der har bredt sig fra de amerikanske universiteter med deres ”safe spaces” og ”trigger warnings”. En ideologi, der ikke bare er et voldsomt anslag mod det frie ord, men som også er nedbrydende for den dannelse og almene højnelse af viden og udsyn, der ellers kendetegner vestlige universiteter.

Lügenpresse

Nu er Relotius afsløret som en løgner og bedrager. Hans ’reportager’ var frit opfundne falsknerier, hans citater forfalskede og hans kilder var løgn. Claas Relotius var simpelthen den tyske medieverdens svar på Baron von Münchhausen. Men hans falske reportager om Trumps Amerika og flygtninge fra Syrien havde altid en klar politisk korrekt vinkel og de var, hvad den venstre-liberale mediemainstream gerne ville høre – ”næsten som litteratur”

2018 var et dårligt år for ytringsfriheden i Danmark

Kombinationen af et politisk niveau, der i stigende grad synes villige til at ofre ytringsfriheden for kortsigtede gevinster, et selvbevidst, umodent og krænkelsesparat studentersegment og en flok forskræmte undervisere og professorer med akut hensynbetændelse – er den rene gift for det frie ord

Politikerne knægter ytringsfriheden i indvandringsspørgsmål

I stedet for at gøre op med en destruktiv indvandringspolitik reagerer mange af de etablerede partier – og altså også EU – med at indføre begrænsninger i ytringsfriheden især på nettet for at dæmme op for kritikken af den katastrofale udlændingepolitik.

Det fælles ved alle disse initiativer er, at der er tale om indgreb i ytringsfriheden, der forbliver skjult, og som ikke kan ankes til nogen retsinstans.

Angsten for fake news

Hele fire lange artikler har Altinget indtil videre produceret om JPs ene artikel – alle med afsæt i, hvordan russerne har succes med at underminere nyhedsstrømmen og fordreje fakta med deres falske nyheder: ”Falsk historie rejste verden rundt og endte i Jyllands-Posten”, ”Sådan rejste den falske historie verden rundt” og ”Russisk statsmedie gav den falske historie luft” er nogle af overskrifterne på Altingets artikler. Det er meget krudt at bruge på én artikel, der på alle måder bærer præg af at være skrevet af en doven journalist, der ikke har gidet tjekke sine kilder. Hvilket fører til spørgsmålet om fake news ikke er relativt let at afsløre, hvis man blot gør sit forarbejde ordentligt.

Tommy Robinson bliver fortsat lagt for had af mainstream-medierne og censureret på Facebook

Det er kun rimeligt, at Lars Løkke selv skriver migrantpagten under

Tibetkommissionen og spørgsmålet om "kulturen" i politiet

Tibetsagen lugter fælt af magtmisbrug og ansvarsforflygtigelse

Regeringen vil kriminalisere lovlige ytringer på baggrund af en trussel, som ikke er reel

Hvorfor er pressen ligeglade med trusler mod pressefriheden?

När samhällskontraktet bryts

FNs migrationspagt betyder, at regeringen skal blande sig i mediernes artikler om migration

Marrakech aftalen er et angreb på presse- og ytringsfriheden

Informationskontrol på nettet i Kina

Ytringsfriheden og de moralske forbilleder

Europas sælsomme Undergang

Den uhellige Alliance

England har ikke længere en 4. statsmagt

Katastrofal dom fra Menneskerettighedsdomstolen

Regeringen vil kriminalisere lovlige ytringer

Glade jul!

Danmark: 12 års fængsel er bedre end at blive likvideret

Med Justitsministerens nye lovforslag kan lovlige ytringer give op til 12 års fængsel

Alternativ bogmesse i Göteborg: Hotellet ville ikke have os og politiet kunne ikke beskytte os