"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Artikler

Marrakech aftalen er et angreb på presse- og ytringsfriheden

Og det er ikke første gang, at regeringen lader hånt om ytringsfriheden. Det er faktisk tredje gang inden for få år, at ytringsfriheden angribes: første gang var, da man vedtog imamloven, der forbyder visse ytringer i forbindelse med religiøs oplæring. Anden gang, da Justitsministeren for nylig ville ændre straffeloven og kriminalisere ytringer, der promoverer fake news fra fremmede efterretningstjenester – og nu vil man blande sig i mediernes arbejde.

Informationskontrol på nettet i Kina

Interesseorganisationer fortæller, at der er kommet mere censur på nettet under præsident Xi Jinping. Udover, at folks internetfærden og emailkorrespondance overvåges, sker censuren nu også på sociale medier og chat applikationer. Sammenligner man 65 lande i verden, som Freedom House har rangordnet, er der mindst frihed på nettet i Kina.

Ytringsfriheden og de moralske forbilleder

    Med disse overvejelser befinder vi os midt i den diskussion om ytringsfrihedens status, som er helt uomgængelig i dagens politiske virkelighed. Presset skyldes, at de seneste generationers muslimske indvandring har ændret det sociale forhold mellem de moralske grundværdier. Vi skal nu i samme samfund forene den gamle tradition, som har sine forbilleder i Sokrates og Jesus, med den tradition, som har sit forbillede i Muhammed. Eller udtrykt mere omstændeligt, men dog stadig forenklet: Ud fra den gamle tradition, hvis forbilleder begge hævder, at det er bedre selv at lide end at påføre andre lidelse, skal vi ”tage imod” den tradition, hvis forbillede selv aktivt og med våben i hånd har bekæmpet dem, der forkaster den tro, som han står for.

Europas sælsomme Undergang

Selvom vandet omkring den europæiske kultur er ved at nå kogepunktet – så fortsætter vi med at invitere mennesker inden for fra lande med en kultur, der er fuldstændig uforenelig med den europæiske. Ofte med argumentet om, at vi har brug for en indsprøjtning af fremmede kulturer. I sig selv et lidt pudsigt argument, mener Murray, for hvis man vender det om, er der næppe nogen, der vil synes, at det gav mening: Hvem ville f.eks. kunne se det indlysende i en påstand om, at Pakistan eller Syrien havde brug for et skud dansk indvandring?

Den uhellige Alliance

Hvem var det så, der forarget anmeldte den østrigske kvindes tankeforbrydelse til myndighederne? Var det en religiøs fanatiker, en kalifat tilhænger eller en gakket, fortaler for ældre mænds ret til sex med mindreårige børn?

Nej – det var en journalist. Selvfølgelig var det en journalist! En autoritær repræsentant for Journalistisk Venstreparti og nyhedsmagasinet News.at, som vil have retssystemet til at straffe den østrigske kvinde for hendes religionskritik.

England har ikke længere en 4. statsmagt

For denne sag har i den grad kompromitteret den britiske presse, fra BBC til SkyNews, der en bloc har vist sig ikke bare at være alt for ukritiske i deres dækning af sagen og har taget embedsmænds udsagn for gode varer. De har bevidst fortiet, fordrejet, manipuleret og løjet om sagen og om Tommy Robinson for at undergrave hans troværdighed over for hans følgere – og få ham af vejen. Hermed sætter den britiske presse ikke blot et hidtil uset lavpunkt for egne standarder, den er faldet så dybt, at den reelt samarbejder med de britiske myndigheder om at undertrykke den ytringsfrihed, der er pressens raison d´etre.

Katastrofal dom fra Menneskerettighedsdomstolen

Desværre indtager Menneskerettighedsdomstolen ikke det standpunkt, at det er vigtigere at beskytte ytringsfriheden end at tage hensyn til religiøse følelser. Tværtimod henviser dommen direkte til andres "ret" til at få beskyttet deres religiøse følelser, selv om der ikke findes en sådan beskyttet ret i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Regeringen vil kriminalisere lovlige ytringer

For med planens lovforslag om at ”sikre det strafferetlige værn” ved at kriminalisere den, der hjælper eller sætter ”…en fremmed efterretningstjeneste i stand til at virke inden for den danske stats område ved at udøve påvirkningsvirksomhed med henblik på at påvirke beslutningstagning eller den almene meningsdannelse” kriminaliserer regeringen fuldstændig lovlige ytringer.

Glade jul!

Danmark: 12 års fængsel er bedre end at blive likvideret

Med Justitsministerens nye lovforslag kan lovlige ytringer give op til 12 års fængsel

Alternativ bogmesse i Göteborg: Hotellet ville ikke have os og politiet kunne ikke beskytte os

Venstrefløjens selvfede hykleri

Når børn får lov at bestemme over de voksne

Kampen om meningsdannelsen på nettet

Sveriges-debat i Trykkefrihedsselskabet: Løbet er ved at være kørt

Misinformation og magtmisbrug blandt tyske politikere

Vi har ytringsfrihed, Karsten Hønge. Punktum.

"Nu kæmpes der om fremtiden"

Sverige er svenskernes land - hvis land skulle det ellers være?

Je suis...

Hvem siger, at Danmark er bedre til at forsvare vestlige værdier end Sverige og England?

Ka’ab ibn Ashraf - en af de allerførste, der blev ramt af en islamisk fatwa

Bataclan i skandaløst knæfald for islam: afholder koncerter med islamistisk rapper

Macron vil forhindre fake news på nettet

Nu angribes ytringsfriheden online massivt af myndighederne bl.a EU

Pinligt fravær af interesse for Tommy Robinson-sagen

Englands statsfjende bliver aldrig fri