"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Artikler

Hvis retssagen mod Tommy Robinson havde fundet sted i Kina eller Tyrkiet, havde man kaldt det en skueproces

Engelske myndigheders brutale håndhævelse af presse - og rapporteringsforbud i grooming-sager fremstår mere politisk motiveret, end begrundet af noget hensyn til retfærdighed og retssikkerhed.

Hverken Martin Krasnik eller Henrik Sass Larsen har noget at lade Kirsten Birgit høre

pressefoto

Martin Krasniks pegefinger er kendt, og mange vil huske den fra dengang i 2014, hvor han som vært på DR2s Deadline rettede den som en pistol mod Lars Hedegaard, der lige havde været forsøgt skudt og myrdet af Basil Hassan. Dét interview – eller rettere: forsøg på karaktermord af et menneske, der stadig var rystet efter et mordattentat, var et journalistisk lavpunkt og målt på alle parametre langt værre og mere grænseoverskridende end alle Kirsten Birgits svirpere til sammen.

Techgiganterne er blevet et uhyre – stop det!

”Jeg burde være din Adam, men jeg er snarere en falden engel” – siger Frankensteins uhyre til sin skaber. Før syndefaldet startede Facebook og Youtube med at demokratisere og udvide rammerne for den offentlige debat. Nu gør de det modsatte. Facebook blevet en falden engel – et censuruhyre

Det er politiets fornemste opgave at beskytte truede personer – ikke at lukke munden på dem

collage

At vi skal bruge så mange ressourcer på at gennemtvinge sikringen af vores grundlovssikrede rettigheder går også Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, på. Men hans frustration bunder ikke bekymring for retsstaten og vores grundlæggende borgerrettigheder. Tværtimod, vil Claus Oxfeldt begrænse ytringsfriheden og gøre lovlige ytringer ulovlige, så hans medlemmer, politibetjente, slipper for at passe på dem, han fejlagtigt påstår, er årsag til balladen. Han mener, ”at beskyttelsen af Rasmus Paludan går over grænsen for, hvad politiet skal bruge ressourcer på”.

De Radikale er i godt humør.

Planen er lysende genial: at få fingrene i magten via demokratiske folketingsvalg, hvor marxister/ socialister i forskellige forklædninger høster nemme stemmer fra ghettoerne med sloganet: ”Stem på os, eller I bliver smidt ud af landet!” Socialisterne/ marxisterne kom igen i Folketinget under et mere moderne navn, medlemslisterne voksede, for hvert folketingsvalg blev sejrene større og større, fra nulpunktet bevæger de sig nu mod popularitetens og magtens tinder.

Tanker om valget og ytringsfrihed

Den politiske mobilisering af muslimske stemmer kan meget vel være første skridt på vejen til et egentligt islamisk parti, og et sådant parti vil uden tvivl blive domineret af islamister, som vi har set, når muslimer har overtaget bestyrelser i boligafdelinger, sportsklubber m.m.

Vi bør takke det Radikale Venstre for at vise os, hvad der venter, hvis vi lader stå til

De Radikale har vist os, at der er et stort vælgerpotentiale i ghetto-områderne, men vel at mærke kun for de partier, der sætter muslimske særkrav over danske (vestlige) værdier og love, og globalisme over nationalstaten. Det er et vælgerpotentiale, politikerne selv har skabt ved for det første at lukke så mange muslimer ind i landet og for det andet ved at give dem statsborgerskab og stemmeret.

Den afgående regering var gift for ytringsfriheden, men en ny socialdemokratisk regering bliver næppe bedre

Det er i sig selv dybt begrædeligt, at det uden undtagelse er borgerlige partier, der har genereret det ene indgreb i ytringsfriheden efter det andet. Og det bliver ikke bedre af, at trods den omstændighed, at vi står over for en ny folketingsperiode med en ny, socialdemokratisk regering, så er truslen mod det frie ord uændret: Socialdemokraterne har ikke vist vilje til at forsvare danskernes ytringsfrihed, da de var i opposition og kunne gøre det uden omkostninger, så hvorfor skulle de gøre de nu?

Vi går mod mørkere tider

Valgkamp på nettet

Stram Kurs eller ej: danskerne får svært ved at sætte kryds ved et parti, der værner om ytringsfriheden

To minutters had

Vi kan ikke længere betragte svenskerne som hysterisk politisk korrekte, men må se dem som en profeti om, hvad der kommer til at ramme os

Religion og ytringsfrihed

Bannon i Oslo: ”Hvis I ikke kæmper for jeres land – så mister I det”

Nu skal Rasmus Paludan træde ud af rollen som bajads og i karakter som politiker og demokrat

Venstreekstrem gruppe presser Mastercard til at forbyde meningsmodstanderes brug af selskabets tjenester

Derfor bør vi være glade for Rasmus Paludans koranafbrændings-show

Justice by Twitter

Fortielser og fejl står i kø i mainstreammediernes EU-dækning

Det er en trussel mod demokratiet, når politikere ikke bakker fuldt og helt op om ytringsfriheden

Kinesisk Pandamagt

Betjenten der truede med at anmelde en demonstrant til de sociale myndigheder, kan ikke se, at han har gjort noget galt

Ned med kongen - ned med Facebook!

Alt for mange griber til politianmeldelser, men en gang i mellem er det på sin plads

Dokumentation: klage og politianmeldelse

Pressemeddelelse: Trykkefrihedsselskabet klager over betjents krænkelse af en familiefars forsamlingsfrihed og anmelder ham for at misbruge sin stilling

En politiassistents grove krænkelse af forsamlingsfriheden