"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Artikler

Sveriges-debat i Trykkefrihedsselskabet: Løbet er ved at være kørt

Fotos: Thomas Fog

”Svenskerne befinder sig i en permanent tilstand af massepsykose” sagde Gunnar Sandelin og henviste til svenskernes tårnhøje tillid til staten og deres trang til altid at være nummer ét i klassen. Det var i Sandelins optik en væsentlig årsag til det ”humanistiske hybris” Sverige har kastet sig ud i ved, trods alle tegn på kollaps, at fastholde erklæringen om at ville være en humanitær stormagt.

Misinformation og magtmisbrug blandt tyske politikere

Foto: Bundesamt für Verfassungsschutz

Med opmærksomhed på ytringsfriheden og med henblik på demokratiske frihedsrettigheder er sagen i Tyskland imidlertid også foruroligende på en anden måde: Sagen afslører nemlig ikke blot misinformation i medierne, men også politiske aktørers tilsyneladende forsøg på at misbruge efterretningstjeneste og retssystem til kampagne mod besværlige politiske modstandere.

Vi har ytringsfrihed, Karsten Hønge. Punktum.

Foto: ft.dk Steen Brogaard.

Når Karsten Hønge i sin uendelige, uvidende dumhed plæderer for et stop for beskyttelse af Paludan på hans Tour de Ghetto, når han siger, at det er ”på eget ansvar” og at Paludan nu har ”set, hvad der sker”, så er det de facto det samme som at fratage Paludan hans grundlovssikrede ret, bøje sig for voldsmandens veto og gøre Paludan til problemet frem for dem, der rent faktisk truer med vold.

Paludan er ikke et demokratisk problem. Karstens Hønges udtalelser udgør derimod et demokratisk problem, som kommer til at omfatte hele SF, hvis han ikke bliver undsagt af sit parti.

"Nu kæmpes der om fremtiden"

Og ja, selvfølgelig er det sindelagskontrol. At være dansker handler om sindelag. At man føler sig som dansker og ønsker at være en del af det danske fællesskab. Og gør man ikke det, og respekterer man ikke, at de af Folketinget vedtagne love står over religiøse forskrifter, så skal man naturligvis ikke have dansk statsborgerskab.

Sverige er svenskernes land - hvis land skulle det ellers være?

Det er et helt uhørt skridt i en demokratisk retsstat, at politiske partier aktivt, og endda uden at lægge skjul på det, forsøger at obstruere et lovligt og demokratisk partis valgkamp. Og det endda ved bryde magtens tredeling og tiltage sig dømmende magt ved at dømme en politikers udtalelser som en lovovertrædelse, der udelukker lovlige politiske partiers brug af offentlige anlæg.

og det er en demokratisk skandale af dimensioner og et udtryk for ildevarslende magtfuldkommenhed, når et parti afviser at gå i politisk debat med sine modstandere, for i stedet at prøve at ødelægge deres valgkamp.

Je suis...

Kurt Westergaard, Lars Vilks og Lars Hedegaard i 2007. Foto: Steen R.

Det er tåkrummende pinagtigt at skulle høre disse konstruerede og utroværdige bortforklaringer, der kun dækker over frygt, fejhed og selvcensur. Jeg tvivler ikke på Zimerays gode intentioner, når han inviterer de terrorramte fra Krudttønden til fin reception. Men når invitationen ikke omfatter den person, terroristen gik efter, så kommer Zimerays gestus til at fremstå som en tom cadeau til de mennesker, der var til stede, i stedet for en stærk markering af, at Danmark og Frankrig står sammen i forsvaret for den mest grundlæggende frihedsrettighed, ytringsfriheden.

Hvem siger, at Danmark er bedre til at forsvare vestlige værdier end Sverige og England?

Danmark er hverken som Sverige eller England. Vi er os selv. Men vi skal tage pejling af vore naboer, for de viser, at islams fremmarch er uafhængig af normer og samfundsmodel, og at det er helt andre faktorer i den vestlige kultur, der er afgørende for, om vi kan værne vores værdier.

Ka’ab ibn Ashraf - en af de allerførste, der blev ramt af en islamisk fatwa

Men mærkeligt nok hører man aldrig hans navn i debatten, heller ikke under muhammedtegningerkrisen i 2005-6, hvor det ville have været meget aktuelt.  Det er underligt, fordi Ashraf var datidens ”svar” på Salman Rushdie

Bataclan i skandaløst knæfald for islam: afholder koncerter med islamistisk rapper

Macron vil forhindre fake news på nettet

Nu angribes ytringsfriheden online massivt af myndighederne bl.a EU

Pinligt fravær af interesse for Tommy Robinson-sagen

Englands statsfjende bliver aldrig fri

Burka-forbud og imam-pakker gør ingen forskel i forhold til islamiseringen

Vi skal ikke bryde grundloven for at forbyde muslimsk fællesbøn på Rådhuspladsen

Hvorfor lukker Facebook Generation Identitærs fb-sider over hele Europa?

Dilemmaernes tid

Endnu et svensk faux pas: redaktør til politiforhør for satire

De ubekvemme overgreb som vi ikke bør tale om - overgreb på britiske piger

Tommy Robinson kan blive en moderne Spartacus

Englands politiske fange nr. 1

Storbritanniens status som retsstat er i frit fald

Når vi ikke forsvarer friheden ved grænsen, er tildækningsforbud den logiske konsekvens

En selvsikker, muslimsk magtdemonstration

Når alt står på spil

Trykkefrihedsselskabet til Day for Freedom

I England er det myndighederne, der truer ytringsfriheden

Franske islamkritikere retsforfølges i en grad, så nogle vælger at forlade landet