"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Biskop: - Det er ikke en religionskrig

21. oktober 2009 - Den løbende - af Uwe Max Jensen

TINGBJERG. Biskop Peter Skov-Jakobsen kalder situationen i Tingbjerg et socialt kollaps, men understreger, at der ikke er tale om en religionskrig.

Sappho stillede 6. oktober 2009 Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen følgende spørgsmål:

1) Finder du det rimeligt, at københavnske kirker frasælger præsteboliger med baggrund i chikane?

2) Hvad vil du som biskop foretage dig for at forhindre, at noget sådant breder sig til andre områder af København?

3) Har man i København en plan eller et beredskab for at undgå tilsvarende situationer i fremtiden?
Biskoppen har nu svaret på Sappho's henvendelse.

Enestående eksempel på chikane

Her følger biskop Peter Skov-Jakobsens svar i sin helhed:

"Tak for dit brev.
Det er menighedsrådet som beslutter køb og salg af en embedsbolig, og forholdene i Tingbjerg har foranlediget at menighedsrådet har fundet det rigtigst at købe en ny bolig til sognepræsten. Sådanne beslutninger skal godkendes af  provstiudvalget, men hverken af mig eller stiftsøvrigheden.
Personligt er jeg selvfølgelig ked af at de sociale forhold i en bydel kan blive så alvorlige at det minder om et socialt kollaps. Sammen med andre beboere er sognepræsten udsat for at leve i frygt, og det forhold bliver der forhåbentlig gjort noget ved i nærmeste fremtid.

Jeg håber at kirkens tilstedeværelse i lokalsamfundet giver det indtryk at her er der nogle mennesker som lader sig lede af tro, håb og kærlighed, og at den agtelse som udspringer af den tro også gør et indtryk på de mennesker som prøver at skræmme andre. I Tingbjerg er kirken der som hidtil, og der holdes gudstjeneste, og der foretages kirkelige handlinger som hidtil – og det kirkelige arbejde fortsætter.
Det er politi og sociale myndigheder som sikrer at alle kan færdes trygt, og selvfølgelig vil folkekirken gerne indgå i et samarbejde som kan være med til at genoprette forholdene i Tingbjerg.

I Københavns stift er det mig bekendt ikke sket før at en præst har måttet forlade sin bolig pga. chikaner og hærværk.

De venligste hilsner
Peter Skov-Jakobsen
Biskop"

Et socialt kollaps

Biskop Peter Skov-Jakobsen har også fundet tid til at svare på spørgsmål fra Kristeligt Dagblad Peter Skov-Jakobsen omtaler situationen i Tingbjerg som et socialt kollaps:

"Det, vi har været vidne til i Tingbjerg, er vel det, man kunne kalde et socialt kollaps. Jeg har boet i England i 10 år og har oplevet noget lignende i forskellige bydele. Vi har set små tilløb til det herhjemme i Danmark, men nu oplever vi det i meget koncentreret form i en bestemt bydel. Det viser, hvor sårbart et samfund kan være," siger Peter Skov-Jakobsen til Kristeligt Dagblad.

På et spørgsmål om sognepræst Ulrich Vogels homoseksualitet har spillet en rolle i forbindelse med det stigende hærværk og chikane over for kirke og præst, svarer Peter Skov-Jakobsen:

"Det mener præsten (Ulrich Vogel, red.) ikke er anledningen, og det er da også kun en sideargumentation i sagen. Det, man skal holde godt fast i, er, at det ikke er en religionskrig, og præsten har understreget, at chikanen ikke skal opfattes som "hatecrimes" over for homoseksuelle. Det drejer sig om utilpassede unge mennesker, der har reageret med hærværk og chikane."

Ikke en religionskrig

Biskop Peter Skov-Jakobsen gør overfor Kristeligt Dagblad opmærksom på, at skoler og private biler også har været genstand for angreb:

"Jeg ved det ikke nøjagtigt, men når mennesker i en bydel lige pludselig ikke tør udtale sig til et åbent kamera, fordi de er bange for repressalier, så er der sket noget. Man skal ikke tage fejl af situationen. Hærværket går ikke kun ud over kirken, også skoler er blevet brændt ned, og der er sat ild til personbiler. Det er ikke en religionskrig, men en sammenblanding af mange faktorer, hvor også kirken er blevet en del," siger Peter Skov-Jakobsen til Kristeligt Dagblad.

Ritt kommer til november

Peter Skov-Jacobsen vil overfor Kristeligt Dagblad ikke afvise, at Københavns Stift får brug for hjælp udefra for at løse problemerne i Tingbjerg:

"Det er en sag, hvor jeg ikke vil udelukke, at vi får brug for andre personers bistand, som fra andre bydele i landet har erfaring med lignende problemer. Desuden har Københavns overborgmester, Ritt Bjerregaard (S), meddelt, at hun besøger Tingbjerg i november for at danne sig et indtryk af situationen, og indenrigs- og socialminister Karen Ellemann har bedt om en redegørelse. Så alt i alt er der mange parter, som er involveret i at få genetableret et ordentligt samfund i Tingbjerg. Det deltager folkekirken meget gerne i," siger Peter Skov-Jakobsen.

Det er et rent socialt problem

Også domprovst Anders Gadegaard har fundet anledning til at udtale sig om Tingbjerg-sagen. Det skete i Deadline på DR2 hvor domprovsten debatterede med politikeren Søren Pind (V) under overskriften "Hetz mod homopræst i Tingbjerg".

I Deadline afviste Anders Gadegaard, at baggrunden for balladen i Tingbjerg var religiøs. Der var ifølge domprovsten alene tale om et kæmpe socialt problem:

"Det er et kæmpe socialt problem. Først og fremmest en kæmpe social opgave, der falder tilbage på Københavns Kommune. Der er helt klart ikke tale om religiøsitet i forhold til det, der foregår derude. Selvfølgelig betyder religion og religiøsitet noget for de mennesker, hvis de er muslimer, det er da klart, men det er ikke et udslag af religiøsitet, det de foretager sig. Fordi muslimer pr. definition har respekt for det, de kalder skriftens folk (muslimer, kristne og jøder, red.). Det ligger i deres religion, at jøder, kristne og muslimer er skriftens folk, og der ligger en respekt pr. definition, i det. Det er et rent socialt problem."


Læs også Lars Hedegaards artikel Tingbjerg emirat, Sappho's artikel om Gellerup Kirke og Ralf Pittelkows kommentar "Tingbjerg kun begyndelsen"

Se desuden "Slå et slag for ytringsfriheden i Tingbjerg"

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg