"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Tavshed om Tingbjerg

7. oktober 2009 - Den løbende - af Uwe Max Jensen

Præst flytter efter årelang chikane. Biskop forholder sig tavs.

Sappho kunne i går afsløre, at præst Ulrich Vogel er fraflyttet sin præstebolig ved Tingbjerg Kirke efter flere års chikane herunder indbrud, hærværk og flaskekast mod præsteboligen. Tingbjerg Kirkes menighedsråd har samtidig besluttet at sætte præsteboligen til salg, da menighedsrådet ikke gør sig forhåbninger om at lokke kommende præster til at bosætte sig i den uroplagede københavnske bydel.

Sappho har i den forbindelse taget kontakt til Københavns ny biskop Peter Skov-Jacobsen og stillet biskoppen følgende spørgsmål på mail:

1) Finder du det rimeligt, at københavnske kirker frasælger præsteboliger med baggrund i chikane?

2) Hvad vil du som biskop foretage dig for at forhindre, at noget sådant breder sig til andre områder af København?

3) Har man i København en plan eller et beredskab for at undgå tilsvarende situationer i fremtiden?

Biskop Peter Sov-Jacobsen har ikke svaret på Sappho's henvendelse.

Læs også Sappho's artikel om Gellerup Kirke, der de senest otte år har betalt lokale vagter for at sikre kirkens ansatte og de lokale kirkegængere mod chikane

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg