"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Licens-Lars' kamp mod DR er blevet en folkebevægelse på Facebook

29. januar 2010 - Artikel - af Uwe Max Jensen

Uwe Max Jensen

Lukningen af en licens-kritisk gruppe på Facebook efter pres fra Danmarks Radio har skabt stor opmærksomhed om Lars Kragh Andersens kamp mod licenssystemet

29-årige Lars Kragh Andersen har aldrig betalt licens, og siden april 2009 har han sendt breve og mails til Danmarks Radios licensafdeling for at gøre opmærksom på sin utilfredshed med licensordningen. Lars Kragh Andersen mener, at licensordningen er unfair og ser den gerne udskiftet med en ordning, hvor brugerne betaler for DR's produkter i det omfang, de rent faktisk bruger produkterne.

22. april 2009 opretter Lars Kragh Andersen en gruppe på Facebook, så offentligheden kan få indblik i hans kamp mod Danmarks Radio. Gruppen begynder i det små og har ved udgangen af april 304 medlemmer. I oktober når gruppen 1000 medlemmer. I november og december vokser gruppen eksplosivt, og 20. januar er der næsten 18.000 medlemmer af gruppen, der på det tidspunkt er blevet så stor en torn i øjet på Danmarks Radio, at stationen retter henvendelse til Facebook for at få det sociale netværk til at lukke gruppen.

Om det er en klog beslutning fra Danmarks Radios side at få Lars Kragh Andersens licens-kritiske gruppe lukket er et åbent spørgsmål. For selvsamme dag som gruppen er lagt i graven, opstår den i en ny version med navnet "Støt Lars' kamp mod DR Licens - v. 2.0 efter DR lukkede siden".

Tvangslicensen skal afskaffes

Version 2.0 af den licenskritiske gruppe har i øjeblikket 30.509 medlemmer, og antallet stiger time for time. Partileder i Liberal Alliance, Anders Samuelsen, er gået ind i sagen. Han mener, at tvangslicensen skal afskaffes og støtter i stedet tanken om en public service-fond, alle tv-stationer kan søge penge hos.

Liberal Alliance mener endvidere, at Danmarks Radios ageren i forhold til Lars Kragh Andersens gruppe på Facebook er over stregen. Partiet har derfor sendt tre spørgsmål til kulturminister Carina Christensen:

1. Hvordan forholder ministeren sig til Danmarks Radios rolle i lukningen af Facebook-gruppen ”Støt Lars’ kamp mod DR licens”?

2. Vil ministeren tage forholdsregler for at sikre, at Danmarks Radio blander sig uden om aktiviteter på Facebook?

3. Mener ministeren, at retten til at forhindre demokratiske processer indgår i Danmarks Radios public service-forpligtelser?  

Kulturministeren, der fredag formiddag var optaget af et møde med repræsentanter for de kunstneriske organisationer i Danmark i forlængelse af den seneste tids debat om selvcensur, har endnu ikke svaret på Liberal Alliances spørgsmål.

Først DR, siden Kongehuset og folkekirken

Danmarks Radios licensordning er kun første trin i Lars Kragh Andersens kamp. Når DR er nedlagt, går turen videre til Kongehuset og folkekirken.
"Jeg har allerede købt domænenavnet www.dropfolkekirken.dk, så jeg er klar," oplyser Lars Kragh Andersen til B.T.

Lagerforvalteren, der blev kørt over

Lars Kragh Andersens kamp mod Danmarks Radio giver på sin vis mindelser om lagerforvalter Peter Rindals kamp mod Statens Kunstfond i 1960'erne og frem. I begge tilfælde er der tale om den lille, men stålsatte mand, der kæmper indædt mod systemet. Kampe af den karakter synes at have bred folkelig appel og opbakning og være begunstiget med mediemæssig bevågenhed.

Om det er kampe, der kan vindes, er en anden sag.

Da Peter Rindal døde i februar 2008 stod Statens Kunstfond stærkere end nogensinde. Kun størrelsen af fondens livsvarige ydelse til kunstnere, der er fuldstændig selvforsørgende, kan med mellemrum problematiseres.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg