"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Zubair Butt Hussain mod Karen Jespersen

22. juni 2011 - Artikel - af Helle Merete Brix

Den 30. juni skal Landsretten tage stilling til en ankesag, der har vakt opmærksomhed i medierne. Stridens parter er den tidligere talsperson for Muslimernes Fællesråd Zubair Butt Hussain og tidligere velfærdsminister Karen Jespersen (V).

Den 30. juni skal Landsretten tage stilling til en ankesag, der har vakt opmærksomhed i medierne. Stridens parter er den tidligere talsperson for Muslimernes Fællesråd Zubair Butt Hussain og tidligere velfærdsminister Karen Jespersen (V).

I oktober 2010 blev Karen Jespersen dømt for injurier mod Butt Hussain. Jespersen blev dømt for uretmæssigt at have beskyldt Butt Hussain for at gå ind for stening. Jespersen har betegnet  dommen som “meget mærkelig”, da hun efter eget udsagn aldrig har sagt, at Hussain går ind for stening, men blot har “konstateret, at han ikke vil tage afstand til stening. Andet har jeg ikke sagt og det er med velberåd hu.”

Til gengæld måtte Hussain acceptere, at Jespersen har lov at betegne Hussain som “ekstremist”. Her fik han ikke medhold  hos dommeren.

Butt Hussain søgte i sin tid om fri proces, men fik afslag. Med tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen og næstformand i Radikale Venstre, Zenia Stampe i spidsen har en række mennesker taget initiativ til en indsamling , der skal dække Butt Hussains sagsomkostninger.

Listen af støtter tæller – bortset fra chefredaktør Anne Knudsen fra Weekendavisen og Michael Ehrenreich, medredaktør på Kristeligt Dagblad – samtlige bestyrelsesmedlemmerne i Udenrigspolitisk Selskab. Her sidder også Butt Hussain. Også tidligere chef for PET, Hans Jørgen Bonnichsen og viceborgmester i Høje-Tåstrup, Nadeem Farooq, er blandt dem, der har kastet sig ind i sagen for at støtte Butt Hussain. 
Katrine Winkel Holm har skrevet om initiativet i Jyllands-Posten .


Butt Hussain er også tidligere talsmand for Muslimer i Dialog. Organisationen er  repræsenteret i Muslimernes Fællesråd med to pladser i bestyrelsen. Også derfor sætter retssagen spot på, hvad Muslimer i Dialog er for en organisation.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg