"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Trykkefrihedsselskabets Generalforsamling 2010

lørdag d. 13. marts 2010

Indkaldelse til Trykkefrihedsselskabets Generalforsamling
lørdag d. 13. marts 2010, kl. 13:00 i Vartov, Farvergade 27, København

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne foreningsår.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne og budget for det indeværende foreningsår til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende foreningsår.
5. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. (Ændringsforslag til vedtægterne fra bestyrelsen).
6. Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Lige efter generalforsamlingen vil vi helt ekstraordinært uddele et æresmedlemsskab af Trykkefrihedsselskabet til bladtegneren Kurt Westergaard.

VIGTIGT: Af hensyn til skærpede sikkerhedsforanstaltninger anmoder vi denne gang om, at man tilmelder sig skriftligt til generalforsamlingen hos sekretær Kit Louise Strand på
_______________________________________________

Trykkefrihedspris til manden på uriasposten
Modtager af årets Trykkefrihedspris er Kim Møller. Han er cand. mag. i historie og redigerer til daglig landets mest læste politiske blog Uriasposten. I februar blev han overfaldet, sparket og fik smadret flasker i hovedet, da han dækkede en antifascistisk demonstration i Århus. Han har i mange år været venstreekstremisternes hadeobjekt og er i dag nødt til at bo på hemmelig adresse.  

Med prisen vil Trykkefrihedsselskabet udtrykke sin opbakning til en blogger, der ufortrødent fortsætter sit journalistiske arbejde trods trusler og overfald.

Kim Møller modtager prisen lørdag d. 13. marts kl. 15. i Vartov i København. Det sker i forlængelse af Trykkefrihedsselskabets generalforsamling, hvor bladtegneren Kurt Westergaard udnævnes til æresmedlem af Trykkefrihedsselskabet.

Prisoverrækkelsen er åben for alle. Adgang for ikke-medlemmer er 75. kr.

Af sikkerhedsmæssige hensyn er skriftlig tilmelding nødvendig på
_______________________________________________

Tid til kontingentbetaling 2010
Bemærk, at man kun kan deltage i generalforsamlingen, hvis man har betalt kontingent for 2010.
Medlemskab koster 400 kr. pr. år, og gælder for en hel husstand. Meddel venligst alle medlemsnavne ved indbetaling evt. i en mail. Pensionister og studerende kan nøjes med at betale 200 kr. pr. år. Højere indbetalinger end kontingentet betragtes som en gave og modtages med stor tak. Vores store mødehyppighed og især formandens rejseaktivitet i forbindelse med The International Free Press Society, lægger betydelige beslag på vores indtægter, så alle gaver har stor betydning.

Netbank reg. nr. 4782 konto 1032801 i Danske Bank
Giro type 01 konto 1032801
Ved betaling over giro kan du benytte et blankt girokort fra posthuset

Venlige hilsener
og på gensyn den13. marts
Trykkefrihedsselskabets bestyrelse