"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Den korte vej fra kommunisme til klimadoktrin

4. februar 2010 - Artikel - af Kit Louise Strand

Kit Louise Strand

Til trods for en varslet snestorm, så lignede det ’fuldt hus’ hos CEPOS, der havde inviteret Tjekkiets præsident, Vaclav Klaus til København forleden i anledning af den danske udgave af hans bog Blå planet i grønne lænker.

Intet under, at folk trodsede vejrguderne: Her havde de en sjælden mulighed for at møde en politiker, der ikke har ladet sig gribe af det almindelige klima-hysteri, men har bevaret sin sunde fornuft og evnen til at lægge to og to sammen.

Samtidig er Vaclav Klaus manden, der bl.a. kan bryste sig af at have fået indført markedsøkonomi i sit hjemland, som i dag er et af de mest succesfulde lande i den tidligere Sovjet-blok.

Vaclav Klaus, der også på  nært hold lignede en vital og handlekraftig fyr, var ikke uden humor; således mindede han indledningsvist om, at vi - takket være den globale opvarmning – nu oplevede en mildere vinter end ellers…

Den lille halve time, der var sat af til hans oplæg, kom naturligvis til at tage afsæt i hans tre år gamle bog, der er et opgør med den gængse pessimistiske forestilling om de menneskeskabte klimaforandringer og - ikke mindst - en kontant afvisning af de foreslåede løsninger.

Nej tak til klimatopmøde

Grundlæggende uenighed med FN klimapanels doktrin var medvirkende årsag til, at Vaclav Klaus ikke var at finde blandt deltagerne ved Klimatopmødet i København sidste år - ligesom han glædede sig over det manglende resultat fra samme møde.

Klaus var af opfattelsen, at en stor del af de socialister, anti-globalister, anarkister og miljøforkæmpere, der deltog i de massive demonstrationer i 1995, i de mellemliggende år er blevet en del af the establishment. Og at alle disse mennesker, der ikke deler den samme tro på værdien af personlig frihed, udvikling og økonomisk vækst, med den nye klimadoktrin nu havde fået et redskab til at slå alle os andre oveni hovedet med.

Ifølge den tjekkiske præsident er doktrinen kommet til uden gængs videnskabelig redelighed, og han beklagede, at mange politikere havde forelsket sig så hovedkulds i den, at de helt havde tabt blikket for de enorme omkostninger på længere sigt.

Vi burde minde politikere og bureaukrater om at passe bedre på ikke at ende som passive medspillere i lobbyister og udspekulerede ’grønne’ virksomheders ’cold hearted calculations’, sagde han.

Begrænse, kontrollere og regulere

Klaus fandt, at der var en klar parallel fra klimadoktrinen til kommunismen, der altid har haft travlt med at ville begrænse, kontrollere og adfærdsregulere befolkningen.

Manden ved hvad han taler om: Født i 1941 har han haft kommunismen på tæt hold indtil fløjlsrevolutionen i 1989, hvor han spillede en aktiv rolle, og han lovede, at ville gøre alt for at forhindre en gentagelse, hvilket også undertitlen på hans bog Hvad er truet: Klimaet eller friheden? vidnede om.

Klaus fandt det yderst kritisabelt, at det i så høj grad var lykkedes at udelukke forskere med en divergerende opfattelse af årsagerne til klimaforandringerne fra den globale debat.  Selv modtog han bl.a. dagligt en ny rapport med en anden forklaring end den, IPCC har gjort sig til talsmand for.

Klimaændringer er naturlige, men der er næppe meget at stille op, til gengæld, fremhævede Klaus, er der al mulig grund til at passe på naturen.  

Vaclav Klaus: Blå  planet i grønne lænker: Hvad er truet: Klimaet eller friheden?
2009, People’s Press, forord af Lars Seier Christensen fra SAXO Bank

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg