"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Den forfængelige fornuft

18. marts 2011 - Artikel - af Ulla Nørtoft Thomsen

Ulla Nørtoft Thomsen

Oplysningen markerer et skifte fra simpel kulturel stolthed og frimodighed til selvbevidst, civiliseret forfængelighed.

Konventionel krigsførelse

I 1864 forevigede Nils Simonsen, hvordan slagne danske soldater møjsommeligt slæber en enlig kanon hjemad gennem sneen efter nederlaget ved Dannevirke.

De er udtryksløse. Alt er gråt, selv hesten bagved hænger med hovedet. Men soldaterne konserverer kanonen med en sammenbidt energi.

Billedet har tjent den kulturradikale opdragelse godt, for det er effektfuldt at konfrontere børn og unge med dens afskrækkende komik, denne pligtopfyldende moslen med en kanon efter et mislykket, nationalliberalt krigseventyr. Hjem til småstaten. Ha ha.

I 2011 har soldaterne knapt så tunge danske egenværdier at slæbe på. De sejler til gengæld rundt med Koraner og bedetæpper til somaliske pirater, som af hensyn til deres rettigheder skal sættes i land i sikker afstand fra somaliske myndigheder.

De er militært overlegne, men nederlaget er givet, for den egentlige krig føres gennem FN-konventioner og retssager ved EU´s domstole i en grad, så begrebet konventionel krigsførelse har fået en helt ny betydning. I feltrationerne er der multikulturalistisk halalkød. Ha ha?

Hvilken last er mon tungest? Den nationalromantiske kanon eller feltrationen med den oplyste, universalydmygende halalkost?

Det moderne menneske står imellem to bølger, der slår ind imod hinanden som Skagerrak og Kattegat. Den ene bevægelse er liberaliserende, oplysende og progressiv. Den anden opbremsende, romantisk og konservativ.

De oplysende, kulturradikale bølger har kæmpet for at befri os fra slæbet med den nationale kanon. Med held. Vi er flove over nogensinde at have slæbt med den. Men nu begynder vi at mærke, at civiliseringen og afkoblingen fra egenkulturen også rummer en ubestemmelig, ydmygende ufrihed.

Oplysningens underkuende karakter

Vi kender nationalromantikkens potentielle vanskeligheder: dogmatisme, snævertsyn, selvforherligelse osv. Men kender vi oplysningens tilsvarende vanskeligheder? De vanskeligheder, som soldaterne gumler på? Sprang folkeskolen egentlig ikke dem over?

Den schweitziske filosof Jean-Jacques Rousseau fik tidligt øje på oplysningens underkuende karakter bag målsætningerne om universel fornuft og frihed. Han havde et skarpt øje for den kulturkvælende dyrkelse af forfinede og abstrakte civilisatoriske idealer.

Dyderne flygter, hvor videnskabens og kunstarternes kolde, objektiverende lys finder vej, skriver han i en prisafhandling fra 1749. Civilisation kræver resignation.

Oplysningen markerer ikke kun et skifte fra dogmer til fritænkning, men også et skifte fra simpel kulturel stolthed og frimodighed til selvbevidst, civiliseret forfængelighed.

Det er et skifte fra enkle, selvfølgelige dyder til almene, abstrakte refleksioner, hvis udfald primært reguleres af, hvad der aktuelt sættes pris på i det lærde selskab. Hvor en romantisk djævel flytter ud, flytter syv radikale djævle ind:

Forfængelighed er frugten af den offentlige mening; den skabes af den offentlige mening og næres af den. Deraf følger, at de, der er herrer over den offentlige mening, også er herrer over folkets handlinger”, skriver Rousseau i ”Konstitutionelt projekt for Korsika”. Det er igennem forfængelighedens psykologiske mekanismer, at civiliseringen gør os til sine lykkelige slaver.

Forfængelighed er imidlertid kun den ene af egenkærlighedens grene, fortsætter han:

Den offentlige mening, der tillægger overfladiske ting stor værdi, skaber forfængelighed; men den offentlige mening, der angår de store og skønne ting i sig selv, skaber stolthed. Man kan derfor gøre et folk enten stolt eller forfængeligt, afhængigt af, hvilke ting man orienterer folkets domme imod.

Stoltheden er mere naturlig end forfængeligheden, eftersom den består i at værdsætte sig selv på grundlag af ting, der har reel værdi. Forfængeligheden sætter derimod pris på det, der intet er værd, og er skabt af fordomme, der fødes langsomt. Det kræver tid at blænde en nations øjne.

Det svævende blik

Det kræver skoling at aflære de enkle sandheder, men denne skoling appellerer uimodståeligt til vores forfængelighed.

Som oplyste mennesker vil vi argumentere lidenskabeligt for bedetæpper til somaliske pirater, statsborgerskaber til nederdrægtigt kriminelle arabere og tålt ophold til torturbødler, hvis det kan tjene til at demonstrere vores personlige evner udi sofisteri og halsbrækkende progressive skrivebordsprojekter.

Jo mere uddannelse, jo mindre lader man sig forføre af kendsgerningerne. Man udvikler dette underligt svævende blik, for hvilket ildspåsættelser, gaderøverier og vold mod tjenestemænd bare er skin og skyggebilleder.

Man gør en dyd ud af den mest hovmodige virkelighedsflugt og svarer som Marianne Jelved, når hun bliver spurgt, om hun virkelig aldrig et øjeblik har tænkt, at indvandringen kunne tage overhånd: Neej.

Ikke mange ved noget, men enhver er filosof. Skulle dansk kultur være bedre end saudiarabisk? Trygge som børn på moders skød forråder folk deres sunde fornuft for at udvise den eftertragtede civiliserede elasticitet. I en vis forstand er det alt sammen leg og spas.

Det er ikke tilfældigt, at de kulturradikale kalder deres modstandere for klaphatte og landsbytosser, uanset hvem det drejer sig om. Dels elsker de betegnelsernes nationale og landlige metaforik.

Dels er klaphattene og landsbytosserne netop karakteriseret ved at mangle den pejlende, anerkendelseshungrende forfængelighed, som får andre til at spise halalkylling med et smil.

De mangler den servilitet, der får flertallet til at omtale den tilvandrede muslimske flygtningeskare i et vokabular, som ikke har passet på ret mange flygtninge siden Herbert Schmidt fra Matador.

Paradokset er, at jo mere, der overlades til det oplyste moderniseringsprojekts princip, jo mere overlades til den legende, forfængelige fornuft, altså den mindst bekymrede og mest uansvarlige beslutningstager, man kan tænke sig.

Hvad man samtidig mister, har ingen overblik over. Kulminationen på den civiliserede dannelse er ikke erhvervelse af, men afståelse fra personlig dømmekraft. Den forfængelige fornuft kvæler frisindet, frimodigheden, alvoren og dermed i grunden det politiske engagement.

Tosserne de eneste der tør

De færreste skal nyde noget af at sige, hvad de egentlig synes om kejserens nye klæder. Som internetdebattøren Morten - - - skriver et sted: Tosserne er de eneste, der tør. Vi andre står i bedste fald bag dem.

I en oplyst tidsalder er tosserne den virkelige avantgarde. Jo mindre, folk har at miste, jo mere troværdige er de.

Det er det, Rousseau peger på, når han i ”Émile” skriver, at alt udarter i menneskenes hænder. Han peger meget præcist på irrationaliteten i de civiliserende mekanismer, der fordærver moralen mere end de bygger den op.

Den vittige og sporty universalist er altid sin egen førsteprioritet og vil aldrig kunne betros at træffe politiske beslutninger, der først og fremmest varetager hans lands og folks konkrete tarv.

Så hvordan ser det ud med halalmadpakkerne og vor smagfulde servicering af konventionskombattanter? Hvad siger integrationsministeriet? Kan vi nære et håb om, at vi kan genopdyrke politikere, der virkelig varetager landets tarv? Det kan vi muligvis.

Birthe Rønn Hornbech har for sit vedkommende udvist en chokerende mangel på individuel forfængelighed. Den lette løsning havde været at give de 36 palæstinensere det statsborgerskab, selvom de ikke levede op til bestemmelserne i dansk lovgivning. Det gjorde hun ikke. Hun opprioriterede dansk lov og nedprioriterede sig selv.

Hendes efterfølger Søren Pind er under spot og spe gået i gang med at slæbe den nationale kanon, assimilationskravet og ønsket om lune frikadeller gennem pressens, akademikernes og den almindelige frokostlatteres Via Dolorosa.

Hvorfor vækker de så sær og dyb en agtelse? Hvorfor virker de ikke tyngede, men lettede?

Fordi det måske nok er selvmord for forfængeligheden. Men det er en genfødsel af stoltheden.

Måske er der håb.

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg