"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Ærlig talt, hr. Uhrskov

3. november 2010 - Artikel - af Martin Henriksen

Morten Uhrskov Jensen kortslutter debatten, når han pludselig begynder at komme med anklager om løgn og bedrag, skriver Martin Henriksen i sin afsluttende replik.

Aldrig tilfreds

Indledningsvis skal jeg slå fast, at jeg naturligvis er klar over, at Morten Uhrskov aldrig vil blive tilfreds før jeg giver ham ret i noget, som jeg ikke er enig i. Som en del af Uhrskovs argumentation bliver jeg nu anklaget for at være en løgner og andre af alverdens dårligdomme. Jeg har svaret på en række af de anklager som Uhrskov er kommet med, og derfor vil jeg ikke gentage mig selv.

Intet fortiet

Uhrskov fremhæver tal, der viser, at et stigende antal personer med ikke-vestlig baggrund sidste år kom ind i Danmark via Sverige. Disse tal bruger Uhrskov som bevis for, at Dansk Folkeparti skulle fortie noget, og at alt er brudt sammen. Det forholder sig i midlertidig sådan, at Dansk Folkeparti selv, via et spørgsmål i Folketinget (nr. 276, alm. del.) til Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V), har været medvirkende til, at tallene er kommet frem i offentligheden.

Efterfølgende har vi brugt tallene til at lægge pres på regeringen (som nævnt i mit tidligere indlæg). At vi så, med de tal som argumentationsskyts – tal, vi selv har været offentlige omkring – skal skydes i skoen, at vi holder noget hemmeligt, er uforståeligt og absurd. I øvrigt dokumenterer tallene ikke, at udlændingepolitikken er brudt sammen. Det er, efter min bedste overbevisning, en grov overfortolkning af tallene. Men at (skygge) tallene giver anledning til bekymring, er korrekt, og det har vi sagt klart og tydeligt.

Jeg gider bare ikke høre på, at Dansk Folkeparti fortier tal, vi selv har været medvirkende til at få frem i offentligheden. Lad mig også slå klokkeklart fast, også fordi jeg på ingen måde vil stå som den, der siger, ”at alt er godt, og at der ikke er nogen grund til bekymring”, at, i en stadig mere globaliseret verden, hvor mulighederne for at rejse ind og ud, øges, kræver det ganske enkelt mere og mere at kontrollere og stramme reglerne de rigtige steder. Det er et arbejde, som Dansk Folkeparti mildest talt tager alvorligt!

Når Dansk Folkeparti stort set hvert år tager udlændingespørgsmålet op i forbindelse med de årlige finanslovsforhandlinger, er det netop fordi alle problemer ikke er løst, og fordi der dukker nye op.

De vigtige asyltal

Uhrskov mener også, at jeg skævvrider debatten, når jeg fremhæver asyltallene. Asyltallene skal naturligvis fremhæves! Hvorfor? Jo, fordi Uhrskov forsøger at give det indtryk, at udlændingepolitikken er brudt sammen. Asylområdet er en vigtig del af udlændingeområdet bl.a. fordi den muslimske indvandring historisk har fundet vej til Danmark bl.a. via asylreglerne, og fordi flygtninge jf. internationale konventioner har lettere adgang til familiesammenføring, ergo hænger asyltallene sammen med familiesammenføringstallene. Derfor er tallene vigtige i forhold til påstanden om et udlændingepolitisk sammenbrud. Jeg fremhævede også familiesammenføringstallene, da disse også er vigtige i forhold til udlændingepolitikken.

Familiesammenføringstallene er også faldet i forhold til tiden før 2001 (se tallene her). I øvrigt, hvis det var så nemt at omgå de danske familiesammenføringsregler, hvorfor i alverden søger folk så overhovedet opholdstilladelse efter disse strammere danske regler, hvis de blot kunne benytte sig af EU-reglerne, og dermed omgå de danske regler så let som ingenting?

Regler svære at omgå

Svaret er naturligvis, at man ikke bare lige kan omgås reglerne. Jeg understreger, som jeg og andre DF’ere også har gjort tidligere (også lang tid før Uhrskov kogte over), at EU's regler, herunder opholdsdirektivet (som Dansk Folkeparti i øvrigt stemte imod i EU-parlamentet) er et problem, at EU generelt bestemmer for meget, at der er snyd med udenlandske studerende osv. Det er så sandelig også et alvorligt problem, at EU hele tiden arbejder på at tilegne sig nye beføjelser på udlændingeområdet, det sociale område mm. Så vidt jeg husker, var jeg i øvrigt den første eller i hvert fald en af de første politikere, der kritiserede bl.a. Metock-dommen, både i forhold til udlændingereglerne og i forhold til det demokratisk betænkelige i at de danske regler, vedtaget af Folketinget, kommer under pres. Problemerne rejser vi løbende, både indadtil og udadtil, og som sagt, indgår en række af disse forhold i udlændingeaftaler mellem Dansk Folkeparti og regeringen.

Det skal også ind i fremtidige aftaler mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti ville gerne gå længere, men at sige, at vi ingenting gør, skjuler ting eller lyver, er simpelthen forkert, og på alle måder en mærkværdig påstand, taget i betragtning, at vi er de eneste, der har emnet så højt på den politiske dagsorden. Det er i øvrigt tankevækkende, at Ejvind Vesselboe, som Uhrskov ynder at fremhæve, sidste sommer revsede Dansk Folkeparti for at have for meget fokus på EU reglerne i et indlæg i Berlingske Tidende d. 07.07.2009. Mit svar blev iøvrigt bragt i Berlingske Tidende d. 10-07-2009.

Vesselboe siger noget andet

Uhrskovs udsagn står altså i skærende kontrast til hvad Ejvind Vesselboe tidligere har skrevet (Vesselboe kunne såmænd godt finde på at skrive noget andet i dag, da dette jo er set før). Vesselboe skriver bl.a. ”EUs opholdsdirektiv angår kun en brøkdel af det samlede antal familiesammenføringer.” Han fortsætter længere nede i indlægget ”For det tredje er det ved at gå op for den danske befolkning, at EUs opholdsdirektiv intet har at gøre med dansk udlændingepolitik, og at man er blevet ført bag lyset med oplysningerne om, at EU bestemmer vores udlændingepolitik.” Jeg fremhæver Ejvind Vesselboes kritik af Dansk Folkeparti for at fokusere for meget på EU’s opholdsdirektiv, og for lidt på dansk udlændingepolitik, fordi at Morten Uhrskov op til flere gange har fremhævet netop Ejvind Vesselboe som en, der er enig med ham. De er dog enige om at Dansk Folkeparti skal kritiseres, og at der skal peges fingre. Sørgeligt, er det, at både Ejvind Vesselboe som Folketingsmedlem for Venstre, har mulighed for at sætte handling bag sine ord, men ikke gør det, og, at Morten Uhrskov via sin adgang til flere af Dansk Folkepartis folketingsmedlemmer desværre ikke har ønsket at finde konkrete løsningsforslag, som Dansk Folkeparti efterfølgende har kunnet bære ind i diverse forhandlinger.

Kortslutning af debatten

Der er modeller, som desværre bruges i et forsøg på at omgås de danske regler. Det er vi opmærksomme på. Hvis personer vil ind i Danmark, så bliver de hurtigt kreative, og søger efter nye veje ind, og politikerne skal selvsagt følge med. Det kræver politisk opmærksomhed og vilje, og den opmærksomhed og vilje har Dansk Folkeparti. Det kræver også et parlamentarisk flertal, og det arbejder Dansk Folkeparti på at sikre. Det er ærlig talt ikke rimeligt, at en person, som jeg på alle måder har behandlet ordentligt, svaret og debatteret åbent og offentligt med, pludselig begynder at anklage mig for løgn og bedrag. Det kortslutter fuldstændig debatten. Det er da også en mærkelig måde at snakke med og til folk på.

Jeg forsøger hver dag at gøre en forskel for mit land! Og så skal man høre på, at man forsøge at snyde det folk, man arbejder for. Ærlig talt. Jeg ved, hvordan det ville se ud, hvis Dansk Folkeparti ikke var her til at kæmpe kulturkampen og den udlændingepolitiske kamp. Ingen andre ville gøre det! Og for mit vedkommende, så bliver jeg ved, så længe vælgerne vil have mig, og jeg kan se, at det nytter noget.

DF-ønske om stramninger

Min debat med Morten Uhrskov kunne sikkert fortsætte i det uendelige. For mit vedkommende er debatten slut. Jeg tror desværre ikke, at der kommer noget konstruktivt ud af det. Det eneste Morten Uhrskov kan bryste sig af i denne debat, er at fjerne fokus fra de partier, der meget gerne vil undgå at tage stilling til diverse udlændingespørgsmål. Det forstår jeg ikke. De, der har en fælles sag, som er Danmark, burde alt andet lige bakke op om det eneste parti, der rent faktisk tager udlændingespørgsmålet og kulturkampen alvorligt. Jeg håber, at jeg har medvirket til at nuancere debatten, og at det står klart, at Dansk Folkeparti ønsker at stramme udlændingereglerne, herunder også mindske EU's indflydelse, samt en række andre områder. Og at det er vores vurdering, at resultaterne bedst opnås ved forhandlingsbordet.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg