"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Trusselskulturen til debat

9. juni 2010 - Artikel - af Helle Merete Brix

Helle Merete Brix

Her er fyldt til sidste plads, og også Politiken i egenskab af journalist Tarek Omar og medfølgende fotograf har fundet vej til Strandgade. Emnet for aftenens debatmøde i Trykkefrihedsselskabet er alvorligt nok: For er niveauet for trusler mod debattører ikke steget i den offentlige debat?

Det er det, vi blandt andet skal undersøge denne aften. Og egentlig skulle der have været fire paneldeltagere, istedet for de tre, der er endt med at have fået plads ved bordet i Forfatterforeningens fornemme sal: Komiker Omar Marzouk, kommentator og skuespiller Farshad Kholghi samt Kim Møller, der er historiker og blogger af den uhyre læste blog, Uriasposten.

Omar Marzouk og Kim Møller under aftenens debat

"Men da den fjerde begyndte at true nogle andre, fandt vi det ikke passende at hun skulle komme", forklarer Trykkefrihedsselskabets formand Lars Hedegaard i sin introduktion. Hermed hentyder han til, at blogger og medlem af Det radikale Venstre, Margrethe S. Hansen, for nylig blev bedt om at holde sig væk fra mødet. S. Hansen har blandt andet lagt Kim Møllers hemmelige adresse ud på internettet. Det er ingen spøg, når man modtager trusler af den kaliber, som Møller gør. Det hører vi mere om i aftenens løb.

"I har nogle pointer"

Det er Marzouk, der lægger ud. Han er blevet introduceret som komiker, og han får da også sagt noget sjovt i sin introduktion: Når mobilen ligger fremme på bordet, er det ikke en uhøflig gestus. Men hans kone er meget gravid, "det er det ottende barn", påstår han og forsamlingen ler.

Marzouk får også sagt, at "I har nogle pointer". "I" er Trykkefrihedsselskabet, der dog mudrer debatten. mener komikeren. Som når formanden taler om muslimske mænd, der voldtager deres børn. Lars Hedegaard replicerer i løbet af aftenen og forklarer, at man også har kunnet læse i for eksempel Politiken, at "danskerne elsker kokain". Dermed mener man ikke alle danskere, ligesom han naturligvis aldrig har ment alle muslimske mænd.

Men Marzouk påpeger endvidere, at Trykkefrihedsselskabet bør interessere sig for andet end islam: Kommerciel censur og knægtelse af ytringsfrihed i lande som Kina og Rusland. (Her vil Deres udsendte anføre, at Trykkefrihedsselskabet i 2009 netop satte spot på disse to lande ved to konferencer).

Kaldt for nazist og pædofil

Kim Møller tager over: "Jeg er ikke ret sjov", påstår Møller, der også kan fortælle, at han først havde afslået at komme, fordi han ikke ville mødes med S. Hansen. Men han besluttede sig for, at der var spørgsmål, han gerne ville have svar på:

"Jeg ville have spurgt hende, hvorfor hun opretter falske blogs i mit navn, kalder mig nazist og meget andet".

Møller har, som han forklarede, debatteret på nettet i ti år. Møller dokumenterer og fotograferer blandt andet de overfald og trusler, som rettes mod islam-kritikere. Selv er Møller, der er far til tre, både blevet overfaldet og kaldt nazist, pædofil og hustrumishandler og blevet beskyldt for at have været medlem af Dansk Front, som han aldrig har haft nogen form for kontakt til:

"Havde jeg søgt job som historiker, havde det været umuligt".

S. Hansen og fotografen Carl Erik Zølck står for nogle af de groveste angreb på Møller. Møller har fyldigt dokumenteret sagen på Uriasposten.

Møller afsluttede sit oplæg med at præcisere, hvad ytringsfrihed er: Det er retten til at ytre sig uden repressalier, sålænge man ytrer sig inden for lovens rammer.

Inden nåede Møller dog også at fortælle om en aktivist, der må lægge krop og øre til lidt af hvert: Anders Gravers, der er formand for den islamkritiske forening SIAD (Stop Islamiseringen af Danmark). SIAD demonstrerer ofte mod moskébyggeri. Ved en demonstration tidligere dette år, blev Gravers mødt af autonome, der råbte at han skulle klynges op og ville have "Anders på krykker". Da Gravers blev slået ned, blev det i pressen beskrevet som et "sammenstød".

På flugt fra fundamentalister to gange

Farshad Kholghi indledte med at forklare, at han forsøger at "fortrænge trusler". Han tog tilhørerne ti år tilbage, da han dels lavede OBS (Oplysning fra Borgerne til Samfundet) på Danmarks Radio - sammen med blandt andre Omar Marzouk.  En af de viste sketches handlede om en mand, der havde været sammen med en ni-årig pige. Han konverterede til islam, og så var det ikke længere et problem.

En veloplagt Farshad Kholghi

"Du var imod sketchen, Omar", mindede Kholghi sin sidemand i panelet om. Og Marzouk indskød, at Kholghi og andre må sige, hvad de vil: "Jeg har aldrig sagt, at man ikke må lave sjov med profeten. Men jeg vil have lov at protestere".

Blandt andet denne sketch var årsag til, at Kholghi måtte flytte fra Nørrebro. Igennem en periode oplevede han at blive spyttet på, truet med stenkast, få sin cykel ødelagt og at have råbende unge, muslimske mænd stående foran sin gadedør, når han forlod lejligheden. Så han flyttede. Til Østerbro:

"Det var anden gang, fundamentalisterne tvang mig til at flytte til et bedre sted", sagde Kholghi og hentydede til den første flugt fra Ayatollah Khomenis islamiserede Iran til Danmark.

Kholghi remsede en række debattører op, som i høj grad har mærket trusler og vold: Herunder Ayyan Hirsi Ali og Kurt Westergaard og, ikke at forglemme, de mennesker der inden for Irans grænser forsøger at være kritiske.

"Når de kan, så må det være en pligt for os andre", fastslog Kholghi.

Humor om 11. september

Under debatten rettedes de fleste spørgsmål sig naturligt nok mod Marzouk. Deres udsendte ville blandt andet vide, hvorfor Marzouk finder det sjovt at gøre grin med 11. september? Hermed hentydes der til et stand up show sidste år, hvor Marzouk forklarer, at han så gerne ville have haft tvillinger. For når han madede dem, kunne han kalde dem De To Tårne.

Men kriteriet for, at noget er humor, mente Marzouk er, at folk ler. Det var der ikke rigtig enighed om i salen. 

"Hvorfor må man ikke gøre grin med en idé, med islam, men gerne med menneskelige lidelser som 11. september?. Jeg forstår det ikke", sagde en tilhører fra salen.

Marzouk fortalte også under spørgerunden, at "profeten er mit ypperste forbillede, den vigtigste person i mit liv". Men karikaturkrisen og al volden i den forbindelse havde ændret hans syn på, hvad der kunne siges om profeten. Det glædede Kholghi, der slog fast, at det var meget vigtigt, at næste generations indvandrereunge får de demokratiske ideer indprentet for alvor:

"Hvordan kan 16-årige drenge, som jeg møder ved mine foredrag sige, at sharia er bedre end demokrati?"

Aftenens sidste replik stod Ahmed Mohamoud, bestyrelsesmedlem i Trykkefrihedsselskabet for: Mohamoud understregede, at "islam strammer den". Både i Europa og i Danmark tger truslerne til. Og så roste det muslimskfødte bestyrelsesmedlem Marzouk for at have humor: "Det er der ikke så mange muslimer, der har".

Link til Snaphanens video-optagelse af Farshad Kholghis oplæg her

Næste arrangement i Trykkefrihedselskabet finder sted søndag den 20. juni kl. 16.-17.30 i Dansk Forfatterforening. Her gæster den britiske menneskerettighedsforkæmper Roy Brown Trykkefrihedsselskabet med et foredrag om OICs (Organisation of Islamic Conference) pres på ytringsfriheden. Entré kr. 100. Sapphos Venner har gratis adgang. Tilmelding her

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg