"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Ørnen skuer mod det himmelske lys?

30. november 2021 - Artikel - af Michael Pihl, næstformand i Trykkefrihedsselskabet

Hvorfor bliver et glimrende forslag til sikring af ytringsfriheden på universiteterne formentlig
nedstemt af regeringen?

”Folketinget pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag inden udgangen af indeværende folketingsår, som indskriver de såkaldte Chicagoprincipper i formålsbestemmelsen i universitetsloven” – sådan lyder et forslag fra Liberal Alliance, som skal til debat i folketingssalen torsdag 02.12. 2021 – https://www.ft.dk/samling/20211/beslutningsforslag/b19/20211_b19_som_fremsat.htm

Og det skal blive interessant at se, hvilke argumenter regeringen vil mobilisere for ikke at støtte dette forslag til støtte for ytrings-og åndsfriheden på danske universiteter. For selvom forslaget burde kunne opnå støtte fra alle politiske partier, så forudsiger jeg desværre, at regeringen vil finde en eller anden søgt, uærlig og teknisk begrundelse for alligevel ikke at støtte det. 

Baggrunden for forslaget er det pres på ytrings-og åndsfriheden, som politisk ekstreme grupperinger har kunnet gennemtvinge på udenlandske universiteter og tilsvarende tendenser på danske universiteter, hvor studerende og undervisere udsættes for et tilsvarende pres. I Danmark har vi set universitetsledelsen gribe ind med regulering og forbud mod studerendes udklædning med mexicanerhatte ved festlige lejligheder, vi har set indgreb mod bestemte sange i højskolesangbogen og vi har oplevet selvretfærdige og politisk ekstreme studerende klage over undervisere, som taler om mænd og kvinder. 

På amerikanske universiteter har i årevis hersket et politisk korrekt regime, hvor ekstreme studerende og lærere med magt griber forstyrrende ind i møde-og forsamlingsfriheden mod oplægsholdere, som de er uenige med og som de – i lighed med Hitlers SA-stormtropper – med vold og magt søger at få ”lukket ned”. Presset på åndsfriheden ved amerikanske universiteter forstærkes af kravet om såkaldte ”safespaces”, advarsler og sanktioner mod løst definerede såkaldte ”mikroaggrassioner” og en udbredt krænkelseskultur blandt politisk ekstreme studerende. 

Som beskyttelse mod denne trussel mod ytringsfriheden på universitetet formulerede University of Chigago i 2014 nogle principper til sikring af ytringsfriheden på universitetet, som 76 andre amerikanske universiteter senere har tilsluttet sig. Disse såkaldte Chigago-principper lyder således: 

”1. Universitetet bygger på et grundlæggende princip om fuldstændig ytringsfrihed på alle områder.

  1. Uddannelse er ikke beregnet til at gøre folk tilpas. Uddannelse er beregnet til at få folk til at tænke.
  2. Det er ikke universitetets opgave at forsøge at beskytte enkeltpersoner mod idéer og meninger, som de finder uvelkomne, er uenige i eller endda finder dybt stødende.
  3. Universitetet bærer et stort ansvar ikke kun for at fremme en livlig og frygtløs fri debat, men også for at beskytte denne frihed, når andre forsøger at begrænse den.
  4. Universitetet og de personer, som er tilknyttet det, deler ansvaret for at opretholde et klima med gensidig respekt. Dog kan ønsket om gensidig respekt aldrig bruges som en begrundelse for at begrænse den frie samtale, uanset hvor stødende eller uenig resten af samfundet måtte være i disse.
  5. Universitetet modarbejder dårlige idéer gennem åben diskussion frem for gennem censur.
  6. Universitetets grundlæggende forpligtelse er at opretholde princippet om fri debat, og denne debat må ikke undertrykkes. Selv hvis de idéer, der fremsættes og debatteres, af nogle - eller selv af de fleste på universitetet - anses for at være stødende, ukloge, umoralske eller uetiske.
  7. Universitetet kan begrænse ytringer, der er i modstrid med loven, groft bagvasker et bestemt individ eller indeholder trusler samt chikane, som mærkbart skader den enkeltes privatliv”.

 

MF Henrik Dahl (LA) nævner som eksempel på presset mod ytringsfriheden ved europæiske universiteter sagen om professor Kathleen Stock, som for nylig uden opbakning fra sin ledelse blev presset til at sige sin stilling op ved Sussex University efter en heksejagt mod hende anstiftet af LGBT-ekstremister, som bebrejder hende synspunktet, at kønsidentitet er forankret i biologi. 

”Fortalerne for LGBT-ideologien er noget nær de mest intolerante mennesker i verden. Som regel kan de ikke engang tåle at blive sagt imod” – skriver Henrik Dahl - https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/henrikdahl/ECE13500560/fortalerne-for-lgbtideologi-er-noget-naer-de-mest-intolerante-mennesker-i-verden-som-regel-kan-de-ikke-engang-taale-at-blive-sagt-imod/ -

Forslaget fra Liberal Alliance skulle forhindre sådanne tilstande på danske universiteter, hvor identitetspolitiske ekstremister eller islamistiske studerende fremover vil forsøge at forhindre undervisning i emner og synspunkter, som de ideologisk er imod. 

Det er trist, at dette udmærkede forslag til sikring af ytringsfriheden ved danske universiteter formentlig vil blive nedstemt af regeringen. Og det afspejler en aktuel krise for ytringsfrihedstilstanden i Danmark, at der formentlig over en bred kam også vil være modstand mod forslaget fra universiteternes ledelse. 

”Ørnen skuer mod det himmelske lys” – står der over indgangen ved Københavns Universitets hovedbygning. Men ørnen har forvandlet sig til en gammel, halvskaldet og skeløjet papegøje: ”Poppedreng ha’ sukker!”

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg