"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Kulturel Forening mister kommunalt tilskud

27. maj 2010 - Artikel - af Uwe Max Jensen

Uwe Max Jensen

Uanmeldte kontrolbesøg i Kulturel Forening for Børn og Unge, der huser Nordjyllands største moské, afslører uregelmæssigheder i forhold til foreningens aktivitetsplan. Derfor mister foreningen sit årlige tilskud på 220.000 kroner fra Aalborg Kommune.

11 gange mellem 4. marts og 11. april 2010 har repræsentanter fra Aalborg Kommunes folkeoplysningsudvalg aflagt besøg i Kulturel Forening for Børn og Unge i Danmarksgade 41. De mange besøg på adressen har afsløret, at foreningen ikke overholder den aktivitetsplan, som foreningen på forespørgsel sendte til Aalborg Kommune for nogen måneder siden. Derfor besluttede et enigt folkeoplysningsudvalg på et møde tirsdag at fratage Kulturel Forening for Børn og Unge sit årlige tilskud på 220.000 kroner.

Ved besøgene i Kulturel Forening for Børn og Unge konstaterede Folkeoplysningsudvalget, at de aktiviteter, som foreningen havde angivet i sin aktivitetsplan, enten ikke finder sted eller ikke har et folkeoplysende indhold. Ifølge den lokale avis Nordjyske har folk fra Aalborg Kommune tre gange besøgt foreningen for at checke om, der var lektiehjælp, som det fremgår af foreningens aktivitetsplan. Men kontrolbesøgene viste ingen tegn på organiserede aktiviteter som lektiehjælp. Desuden har kommunens folk besøgt lokalerne i Danmarksgade én gang for at undersøge om, der var modermålsundervisning efter planen. Det var heller ikke tilfældet.

To gange har kommunen ifølge Nordjyske besøgt foreningens lokaler for at undersøge om, der foregik kulturfortælling efter aktivitetsplanen. I de to tilfælde foregik der organiserede aktiviteter under besøgene. Det vil sige, at børnene lærte at læse i koranen og skrive det arabiske alfabet.

”De eneste aktiviteter, vi har kunnet dokumentere, er bøn, fodbold og kulturfortælling. Sidstnævnte indebærer koranlæsning og sprogundervisning i arabisk, og deri er mere gudsdyrkelse end folkeoplysning,” siger formand for Folkeoplysningsudvalget, Keld Jensen, i en kommentar til Nordjyske

Stort medlemssammenfald mellem somaliske foreninger

Ifølge Nordjyske har kommunens kontrollanter to gange besøgt fodboldbanen på Åvej, hvor Kulturel Forening for Børn og Unge ifølge aktivitetsplanen skulle spille fodbold. Den ene gang var der ingen på banen. Den anden gang var der spillere, men de havde intet kendskab til, at Kulturel Forening for Børn og Unge skulle træne på banen.

Aalborg Kommune har desuden konstateret, at Kulturel Forening for Børn og Unge har et påfaldende stort medlemssammenfald med en anden forening. Der er sandsynligvis tale om fodboldklubben FC Dansom, der træner på Åvejens Baneanlæg, hvor Kulturel Forening for Børn og Unge ifølge sin aktivitetsplan skulle have spillet fodbold.

Af FC Dansom's formålsparagraf fremgår det, at der er tale om ”en fodboldklub, hvis hovedformål er at dyrke fodbold og samtidig give medlemmerne uanset køn, evner og nationalitet muligheden for at udvikle sig fysisk, socialt og psykisk". I praksis er der tale om en fodboldklub for dansk-somaliere. FC Dansom's spillere var for fire år siden involveret i flere groteske episoder. Men klubben er angiveligt kommet på ret kurs. FC Dansom har ikke været involveret i disciplinærsager under Jydsk Boldspil-Union fra 2007 til 2010, oplyser kommunikationschef Mads D. Larsen fra JBU i en mail til Sappho.

Forening har flere gange mistet tilskud

Kulturel Forening for Børn og Unge har tidligere mistet dele af sit kommunale tilskud. Ifølge Nordjyske (”Forening kan miste tilskud”, 22. maj 2010 (papirudgaven)) er foreningen i fire tidligere tilfælde blevet bedt om tilbagebetaling af hele eller dele af det kommunale aktivitetstilskud på grund af uregelmæssigheder i forbindelse med medlemsregistrering. Af samme årsag har Kulturel Forening for Børn og Unge tre gange tidligere mistet retten til aktivitetstilskud det efterfølgende år.

Kulturel Forening for Børn og Unge kom for alvor i mediernes søgelys, da det viste sig, at den 28-årige somalier, der nytårsdag forsøgte at myrde Muhammed-tegneren Kurt Westergaard, var aktiv i foreningens moské og i en årrække var medlem af Kulturel Forening for Børn og Unges bestyrelse. Senere kom det også frem, at foreningens imam Mustafa Abdullah Aden (Mustafa Abdullahi Aden) i 2002 plæderede for kvindelig omskæring, hvor man fjerner klitoris. Et indgreb som imamen betegnede som en ”religiøs pligt”.

"Det er godt for pigerne at blive omskåret. Det er et tegn på, at man er en rettroende muslim," udtalte imamen til Information ("Imamer opfordrer til omskæring", Information 8/11 2002).

Imam Mustafa Abdullah Aden vakte fornyet opmærksomhed, da han i en kommentar til drabsforsøget på Kurt Westergaard påstod, at det var PET, der stod bag:

"Vi tror, at han (attentatmanden MMG, red.) er blevet lokket i en fælde. Han har forklaret mange, at PET var efter ham. Når vi kobler alle de historier sammen, han har fortalt, så tror vi, at han blev lokket til det. Vi mistænker, at han blev transporteret til gerningsstedet af PET fra København. Jeg er ikke i tvivl om, at PET har kørt ham ud til gerningsstedet, har sat ham af og har slået alarm. PET er onde og jagter unge mennesker. Det er PET, som skal under observation."

Det har siden vist sig, at attentatmanden MMG rejste med tog fra København til Århus og tog en taxa fra Banegårdspladsen i Århus til Kurt Westergaards hjem i Viby.

Støttede imam-rejser til Mellemøsten

I januar 2006 var Kulturel Forening for Børn og Unge én af 27 muslimske foreninger, der protesterede mod offentliggørelsen af Jyllands-Postens Muhammed-tegninger og støttede op om herboende imamers to rejser til Mellemøsten. Den daværende århusianske imam Ahmed Akkari fungerede som talsmand for de 27 foreninger (Solidaritets og Opdragelsesforening, Århus - Den Somaliske Kultur og Opdragelsesforening, Århus - Det islamiske Trossamfund på Fyn, Odense - Den somaliske Kultur Forening i Odense - Islamisk Oplysningscenter, Odense - Dansk Islamisk Råd I Danmark (København) - DMGT (Sammenslutningen af Muslimske Indvandrerforeninger) Danmark - Pakistan Study & Culture Center, Odense - Idara Minhaj Ul Quran, Odense - Det Arabisk Kultur Center, København - Ung og KulturCenter, København - Det islamiske Trossamfund, København - Den Arabiske Kultur Forening, Århus - Lighed og broderskabs Forening, Århus - Islamisk Kulturcenter, Århus - Multiaktivitetsforening, Århus - Al-Nour Ungdom Forening, Århus - Al Helal Forening, Århus - Familie Aktivitetshuset, Haderslev - Den Somaliske Kultur Forening i Esbjerg - Kulturel Forening for børn og Unge, Ålborg - Den Østlige Forening, Ålborg - VUKF, Vejle - Den Arabiske Kultur Forening, Vejle - Den Somaliske Kultur Forening i Vejle - Den Arabiske Venskabsforening, Skive - Muslimsk Ungdom i Danmark (MUNIDA)).

(Ahmed Akkari blev siden beskyldt for at have tilføjet foreninger til listen uden at have spurgt om lov)

Kulturel Forening for Børn og Unge kan sandsynligvis søge om at få den kommunale støtte genoptaget næste år.

Læs også Aalborg Kommune vender rundt på en tallerken i moské-sag

Aalborg og den somaliske forbindelse (om flere tråde mellem det somaliske miljø i Aalborg og mordplaner rettet mod Muhammed-tegneren Kurt Westergaard)

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg