"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Aalborg Kommune vender rundt på en tallerken i moské-sag

20. maj 2010 - Artikel - af Uwe Max Jensen

Uwe Max Jensen

Først blev Sappho nægtet aktindsigt i bestyrelsens sammensætning i Kulturel Forening for Børn og Unge, der driver en moské i Danmarksgade i Aalborg. Efter fornyet vurdering er Aalborg Kommune kommet på andre tanker.

I slutningen af april begærede Sappho aktindsigt i medlems- og bestyrelseslisterne for Kulturel Forening for Børn og Unge. I første omgang afviste Aalborg Kommune Sappho's ønske om aktindsigt. Men "efter fornyet vurdering" er kommunen nået frem til, "at navn og funktion på medlemmer af en bestyrelse  i en folkeoplysende forening, godt kan udleveres", som Aalborg Kommune formulerer det i en mail til Sappho. Mailen er vedhæftet foreningens bestyrelsesliste.

Bestyrelsen for Kulturel Forening for Børn og Unge ser således ud:

Mahamed Hassan Suleiman - formand
Omar Ali Abdirahman - næstformand
Ismail Axmed Yuusuf - regnskabet
Hassan Jama Omar - medlem
Liban Rashid Jama - medlem
Mohamed Al-Hage - medlem
Mohamed Dahir - kontaktperson

Øksemand var aktiv i moské

Den 28-årige somalier, MMG, der nytårsdag overfaldt Kurt Westergaard i tegnerens hjem i Viby med en kniv og en økse, var i en længere periode aktiv i Kulturel Forening for Børn og Unge som medlem af bestyrelsen. Foreningens imam Mustafa Abdullah Aden (Mustafa Abdullahi Aden) kaldte i 2002 kvindelig omskæring, hvor man fjerner klitoris, for en "religiøs pligt" ("Imamer opfordrer til omskæring", Information 8/11 2002):

"Det er godt for pigerne at blive omskåret. Det er et tegn på, at man er en rettroende muslim," udtalte imamen til Information.

Om attentatet på Kurt Westergaard nytårsdag udtalte imam Mustafa Abdullah Aden, at det var PET, der stod bag:

"Vi tror, at han (MMG, red.) er blevet lokket i en fælde. Han har forklaret mange, at PET var efter ham. Når vi kobler alle de historier sammen, han har fortalt, så tror vi, at han blev lokket til det. Vi mistænker, at han blev transporteret til gerningsstedet af PET fra København. Jeg er ikke i tvivl om, at PET har kørt ham ud til gerningsstedet, har sat ham af og har slået alarm. PET er onde og jagter unge mennesker. Det er PET, som skal under observation."

Det har siden vist sig, at MMG rejste med tog fra København til Århus og tog en taxa fra Banegårdspladsen i Århus til Kurt Westergaards hjem i Viby.

Sky forening

Ingen af de syv nuværende medlemmer af bestyrelsen for Kulturel Forening for Børn og Unge er umiddelbart kendt for rabiate udtalelser i offentligheden.

En af de få, der har udtalt sig offentligt, er Mohamed Al-Hage (Muhamed Alhage), der i dagene efter attentatet på Kurt Westergaard overfor Jyllands-Posten ikke ønskede at uddybe, hvilke aktiviteter ud over bøn, der foregår i lokalerne i Danmarksgade 41, hvor foreningen holder til på to etager.

"Jeg kan kun sige, at vi respekterer loven, og vi overtræder hverken kommunens eller kulturforvaltningens regler," sagde Al-Hage til Jyllands-Posten.

Da det lokale dagblad Nordjyske vinteren 2004 bad om lov til at overvære fredagsbønnen i Kulturel Forening for Børn og Unge, blev anmodningen afslået. Også avisens forespørgsel vedrørende en reportage om foreningens aktiviteter blev afvist.

"Vi er ikke interesserede," sagde den daværende formand for Kulturel Forening for Børn og Unge, Hassan Farah Geedi, til avisen uden at begrunde svaret yderligere ("Bag nedrullede gardiner", Nordjyske.dk 01.01.2005).

Somalisk forening

Ifølge Kulturel Forening for Børn og Unge's formålsparagraf henvender foreningen sig til børn og unge af alle nationaliteter og ønsker at etablere klubaktiviteter som gymnastik, motorik og kulturelle foredrag. Foreningen havde - ifølge egne oplysninger - 506 medlemmer ved udgangen af 2005 og heraf var 380 under 25 år (kilde: Nordjyske 30.01.2007).

Om Kulturel Forening for Børn og Unge tiltrækker "børn og unge af alle nationaliteter", som det fremgår af foreningens formålsparagraf, kan man sætte spørgsmålstegn ved. De syv medlemmer af foreningens bestyrelse har somaliske navne, og at dømme efter trafikken til og fra foreningens lokaler er der i praksis tale om en somalisk forening. Men da Aalborg Kommune fastholder sit afslag i forbindelse med Sappho's begæring om aktindsigt i medlemslisten for Kulturel Forening for Børn og Unge, er det ikke muligt definitivt at afgøre om, foreningen er lykkedes med at tiltrække børn og unge med anden baggrund end somalisk.

Ingen møbler

I en skrivelse til Aalborg Kommune, som Sappho har fået aktindsigt i, oplyser Kulturel Forening for Børn og Unge, at man mandage afholder modersmålsundervisning i arabisk ved Mohamed Al-Hage. Torsdage underviser Liiban Rashiid i somalisk, og på lørdage underviser Elvir Pehadzic ifølge foreningens skrivelse i bosnisk.

Af Kulturel Forening for Børn og Unge's formålsparagraf fremgår det, at foreningen ønsker at etablere klubaktiviteter som gymnastik, motorik og kulturelle foredrag. Men da Jyllands-Posten besøgte foreningen i Danmarksgade i begyndelsen af januar i år, antyder avisen med sin beskrivelse af foreningens lokaler, at der sandsynligvis i stor udstrækning udelukkende er tale om en moské:

"I sidste uge var Morgenavisen Jyllands-Posten ad flere omgange forbi lokalerne på Danmarksgade 41, bl.a. torsdag eftermiddag, da der ifølge en besøgende var "somalisk messe". Det store, centrale rum har gulvtæppe fra væg til væg og ingen møbler bortset fra en stor bogreol og en prædikestol. På væggen hænger en tavle over tidspunkterne for de fem daglige bønner, som rettroende muslimer skal bede, og på etagen ovenover er der bl.a. et lille rum, hvor medlemmerne drikker kaffe, og hvorfra fredagsbønnen også følges. Heller ikke her er der nogen møbler."

Millioner i kommunal støtte

Kulturel Forening for Børn og Unge har over de seneste 15 år modtaget flere millioner kroner i offentlig støtte fra Aalborg Kommune via Folkeoplysningsudvalget. På baggrund af de oplysninger, der kom frem om foreningen i kølvandet på attentatforsøget på Kurt Westergaard, garanterede Keld T. Jensen, der er formand for Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune, i midten af april i et indlæg i Nordjyske et grundigt eftersyn af Kulturel Forening for Børn og Unge, så skatteydernes penge anvendes efter hensigten.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg