"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Aalborg Universitet i karikaturstrid

18. februar 2010 - Artikel - af Uwe Max Jensen

Uwe Max Jensen

Universitet censurerer plakat til debatarrangement om ytringsfrihedens grænser

Det er ikke kun det estimerede Yale University, der har det svært med ytringsfriheden, når det handler om trykning af de danske Muhammed-tegninger. Nu er Aalborg Universitet blevet part i en tilsvarende konflikt.

I forbindelse med et debatarrangement 24. februar i Frit Forum i Aalborg, hvor Lars Hedegaard, formand for Trykkefrihedsselskabet, og imam Abdul Wahid Pedersen, skal diskutere under overskriften ”Hvor går grænsen for ytringsfrihed?”, har Aalborg Universitet valgt at trække deres helt egen grænse og undlade at trykke en plakat af frygt for repressalier fra militante muslimer.

Som studenterpolitisk organisation får Frit Forum Aalborg trykt sine arrangementsplakater på Aalborg Universitets trykkeri UNI.PRINT. Plakaten til debatten mellem Lars Hedegaard og Abdul Wahid Pedersen indeholdt to tegninger udført af Kurt Westergaard. Den ene tegning var Westergaards berømmede portræt af religionsstifteren Muhammed med en bombe i sin turban, mens den anden tegning var Westergaards portræt af politikeren Geert Wilders, der på tilsvarende vis har fået placeret en bombe i sin karakteristiske blonde manke.

Sådan ser plakaten ud, som universitetet ikke vil trykke

Tegningen af Muhammed var imidlertid for stærk kost for universitetsdirektør Peter Plenge. Han har besluttet, at Aalborg Universitet ikke vil trykke plakaten. Dels af hensyn til muslimers religiøse følelser, som universitetet ikke ønsker at krænke, og dels af frygt for repressalier.

”Jeg vil ikke påføre trykkeriets medarbejdere risiko for ulemper ved, at universitetet lægger trykkemaskiner til at trykke plakaten. Da tegningen er kontroversiel, tager jeg hensyn til en risiko i omverdenen og forholder mig til den risiko, medarbejderne i min forvaltning kunne påføres. Derfor bliver der trykt en plakat med et mere neutralt budskab,” udtaler Peter Plenge til Sappho.

Ligger du ikke under for et religiøst pres så?

”Jeg tager hensyn til, at der findes en gruppe af militante muslimer,” siger Peter Plenge.

Blæser på forargelsen

Søren Krarup fra Dansk Folkeparti, der tidligere har holdt oplæg for Frit Forum, har intet til overs for Aalborg Universitets beslutning om at censurere Westergaards Muhammed-tegning.

”Det er typisk for den fejhed, der præger det officielle Danmark,” siger Søren Krarup, der til gengæld roser Frit Forums initiativ:

”Frit Forum blæser på forargelsen og trækker problemstillingen op ved at gøre brug af Westergaards tegning. Hvorfor skulle vi i Danmark være så forskræmte for at diskutere tingene, som de er? Jeg får respekt for Frit Forum, men jeg har ingen respekt for Aalborg Universitet. De er ligeså feje som meget af det officielle Danmark,” siger Søren Krarup, der i aften holder oplæg i Frit Forum København om sit liv i politik.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg