"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Aalborg Kommune skjuler oplysninger om øksemandens moské

4. maj 2010 - Artikel - af Uwe Max Jensen

Uwe Max Jensen

Aalborg Kommune afviser at give aktindsigt i foreningens medlemsliste og bestyrelsens sammensætning i Kulturel Forening for Børn og Unge, hvor Kurt Westergaards attentatmand i en årrække var medlem af bestyrelsen

Kulturel Forening for Børn og Unge, der ligger i hjertet af Aalborg på adressen Danmarksgade 41 og i praksis primært fungerer som en moské for byens somaliske befolkning, kom i mediernes søgelys, da det viste sig, at den 28-årige mand med somalisk baggrund, der nytårsdag overfaldt Muhammed-tegneren Kurt Westergaard, i en årrække havde frekventeret moskéen og i en længere periode været medlem af bestyrelsen.

Kulturel Forening for Børn og Unge har de seneste 15 år modtaget betragtelige beløb i støtte fra Aalborg Kommune via Folkeoplysningsudvalget til trods for, at foreningen med jævne mellemrum har haft svært ved at dokumentere sine aktiviteter. Således udtalte formand for Folkeoplysningsudvalget Keld Jensen allerede i 2007 kritik af foreningen:

"Vi synes, at de ("Kulturel Forening for Børn og Unge", red.) har kørt over for rødt så mange gange, at vi nu må skride ind. Til gengæld har vi så også tillid til, at de bruger året i år (2007, red.) til at få styr på tingene, og så vil vi se på sagen igen i 2008."

("Somalisk forening lagt på is", Nordjyske.dk 21.09.2007)

Af Nordjyskes artikel fremgår det endvidere, at Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune på et møde, hvor udvalget skulle vurdere tilskudsberettigelsen for Kulturel Forening for Børn og Unge, vurderede, at foreningen "har så meget rod i regnskaberne, at kassen ikke blot er smækket i for i år - foreningen skal også tilbagebetale hele sidste års (2006's, red.) aktivitetstilskud på godt 76.000 kroner."

Pengene flyder igen

Den kommunale pengestrøm til foreningen begyndte imidlertid snart at flyde igen, men den seneste tids udvikling med afsløringen af Westergaards attentatmands mangeårige tilknytning til moskéen har fået Aalborg Kommune til at garantere, at Kulturel Forening for Børn og Unge vil blive underkastet et grundigt eftersyn. Et eftersyn, der endnu ikke er afsluttet.

Sappho har begæret aktindsigt i flere forhold, der kan være med til at belyse sagen for offentligheden.

Ifølge Kulturel Forening for Børn og Unges formålsparagraf henvender foreningen sig til børn og unge af alle nationaliteter og ønsker at etablere klubaktiviteter som gymnastik, motorik og kulturelle foredrag (kilde: Nordjyske 30.01.2007).

Sappho har anmodet om aktindsigt i Kulturel Forening for Børn og Unges medlemsliste for at få klarhed over, hvorvidt foreningen henvender sig til børn og unge af alle nationaliteter, eller om foreningen i praksis fungerer som en somalisk forening.

Desuden har Sappho søgt aktindsigt i bestyrelsens sammensætning. Det er gjort ud fra den betragtning, at Kurt Westergaards attentatmand tidligere har været medlem af foreningens bestyrelse. Desuden har Sappho ønsket at skaffe sig klarhed over, hvorvidt moskéens imam Mustafa Abdullah Aden (Mustafa Abdullahi Aden) er medlem af Kulturel Forening for Børn og Unges bestyrelse.

Omskæring er godt for piger

I 2002 kaldte imam Mustafa Abdullah Aden kvindelig omskæring, hvor man fjerner klitoris, for en "religiøs pligt" ("Imamer opfordrer til omskæring", Information 8/11 2002):

"Det er godt for pigerne at blive omskåret. Det er et tegn på, at man er en rettroende muslim," udtalte imamen til Information.

I forbindelse med Westergaard-attentatet var imam Mustafa Abdullah Aden på banen igen. Til Jyllands-Posten udtalte imamen, at det er Politiets Efterretningstjeneste, der står bag attentatet:

"Jeg er ikke i tvivl om, at PET har kørt ham (attentatmanden, red.) ud til gerningsstedet, har sat ham af og har slået alarm. PET er onde og jagter unge mennesker. Det er PET, der skal under observation."

Det har siden vist sig, at Westergaards attentatmand rejste med tog fra København til Århus og tog en taxa fra Banegårdspladsen i Århus til Kurt Westergaards hjem i Viby.

Afviser begæring om aktindsigt

Aalborg Kommune afviser i en mail at give Sappho aktindsigt i Kulturel Forening for Børn og Unges medlemsliste og bestyrelsens sammensætning.

Erik Kristensen, områdechef – Fritid, Aalborg Kommune, begrunder afslaget således:

"Under henvisning til at medlemslisten og bestyrelseslisten efter vores vurdering omfatter oplysninger om enkeltpersoners private forhold, må jeg oplyse, at disse lister ikke kan udleveres i henhold til undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens §12, stk. 1."

Til gengæld har Sappho fået aktindsigt i den aktivitetsplan, som Kulturel Forening for Børn og Unge på begæring har fremsendt til Skole- og kulturforvaltningen i Aalborg Kommune.

Aktivitetsplanen, der blandt andet omfatter lektiehjælp, modersmålsundervisning (på arabisk, somalisk og bosnisk) og middagsbøn, eftermiddagsbøn, aftenbøn og fredagsbøn kan ses her.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg