"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Folkeoplysningsudvalget garanterer grundigt eftersyn af øksemandens moské

21. april 2010 - Artikel - af Uwe Max Jensen

Uwe Max Jensen

Kulturel Forening for Børn og Unge, hvor Kurt Westergaards attentatmand i en årrække var medlem af bestyrelsen, bliver underkastet et grundigt eftersyn. Det garanterer formanden for Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune.

En af Sappho's læsere spørger i et åbent brev i Nordjyske ("Hvad går vores penge til?", 13. april 2010) stillet til Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune om, Dansk-Somalisk Integrationsforening, Dansk-Somalisk Venskabsforening, Nordsomalisk Forening, Dansk-Somalisk Forening og Somalisk-Dansk Forening i lighed med Kulturel Forening for Børn og Unge, der modtager 220.000 kroner om året fra Aalborg Kommune, også modtager støtte fra Folkeoplysningsudvalget.

Keld T. Jensen, der er formand for Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune, svarer i Nordjyske ("Kun én somalisk forening får tilskud", 16. april 2010) tre dage senere. Af Keld T. Jensens svar fremgår det, at "kun "Kulturel forening for børn og unge", (der) er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og således får tilskud herfra. Hverken mere eller mindre rundhåndet end Aalborgs mange andre godkendte foreninger, men efter "tro og love-erklæringer" på medlemslister og aftalte/vurderede lokaletilskud."

Keld T. Jensens svar fortsætter:

"På baggrund af de oplysninger der kom frem i forbindelse med attentatforsøget på Kurt Westergaard (attentatmanden var mangeårigt medlem af Kulturel Forening for Børn og Unges bestyrelse, og moskéens imam har tidligere erklæret sig som tilhænger af kvindelig omskæring, red.), igangsatte Folkeoplysningsudvalget i januar måned et grundigt eftersyn af Kulturel forening for børn og unges aktiviteter. Et eftersyn, der forventes afsluttet og evalueret inden for den nærmeste fremtid. Folkeoplysningsudvalget gør således hvad vi kan, for at skatteydernes penge anvendes efter hensigten."

Folkeoplysningsudvalgets grundige eftersyn af Kulturel Forening for Børn og Unge har foreløbig resulteret i, at Skole- og Kulturforvaltningen 5. januar 2010 bad foreningen om en aktivitetsplan for alle aktiviteter i 2010.

Af referatet fra mødet i Folkeoplysningsudvalget 16. februar 2010 fremgår følgende:

"Skole- og Kulturforvaltningen modtog rettidigt mandag den 1. februar 2010, en aktivitetsplan hvoraf det bl.a. fremgår, at foreningen (Kulturel Forening for Børn og Unge, red.) afvikler følgende aktiviteter: Beskæftigelsesmæssig, uddannelsesrådgivning, Familierådgivning, Ungerådgivning, Forældrerådgivning, Lektiehjælp, Fællesspisning, Modersmål undervisning, Kultur fortælling, Fysiske aktiviteter, Fejre højtider (leje hoppebold, fællesspisning), Sundhedsformidling, Turnering (fodbold, bordtennis, quiz), Bøn, Internetcafé"

Religiøs aktivitet som bøn er imidlertid ikke omfattet af Folkeoplysningsloven, og udvalget noterer derfor følgende:

"I forhold til ovenstående aktivitetsoversigt er foreningen bekendt med, at bøn ikke er at betragte som folkeoplysende aktivitet. Dette er begrundet i at bøn, afviklet som egentlig kirkelig handling, i henhold til kommentarerne til Folkeoplysningslovens § 33 stk. 3, ikke kan indgå i et tilskudsgrundlag. Det skal i den forbindelse oplyses at foreningen tidligere er blevet reduceret i lokaletilskud.

Hvorvidt de øvrige aktiviteter er tilskudsberettigede under Folkeoplysningsloven beror alene på en konkret vurdering."

Af referatet fremgår det afslutningsvist, at der arbejdes på et notat, der skal danne grundlag for en behandling af sagen i Folkeoplysningsudvalget:

"Fritidsområdet kan oplyse:
at rådmand Anne-Dorthe Krog og formand Keld Jensen har bedt fritidsområdet om at undersøge indholdet af de enkelte aktiviteter nærmere.

at fritidsområdet på baggrund af ovennævnte skal udarbejde et notat, der kan danne grundlag for en behandling af sagen i Folkeoplysningsudvalget."

Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune holder sit næste møde torsdag/fredag 22./23. april 2010.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg