"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Verdenspremiere på ny, afslørende Tommy Robinson–dokumentarfilm hos Trykkefrihedsselskabet.

7. februar 2023 - Artikel

Den 1. april besøger Tommy Robinson igen Trykkefrihedsselskabet. Denne gang for at vise sin nyeste dokumentar om kollapset af den engelske retsstat. Filmen er endnu ikke offentliggjort men får verdenspremiere i København

Lørdag den 1. april besøger Tommy Robinson igen Trykkefrihedsselskabet og denne gang med et brag af en ny og afslørende dokumentarfilm, som han har valgt at offentliggøre i vores regi. Der er altså tale om en verdenspremiere på en spændende Robinson-dokumentarfilm, som Trykkefrihedsselskabet afholder i Fællessalen på Christiansborg med DFs Morten Messerschmidt som vært.

Robinson er en engelsk ytringsfrihedsaktivist, borgerjournalist og dokumentarfilmsskaber, som har betalt en høj personlig pris for sit engagement til forsvar for de engelske underklassepiger, der i årtier har været udsat for muslimske voldtægtsbanders brutale udnyttelse i England. I 2019 blev Robinson således idømt 13 måneders fængsel for en nøgtern reportage fra en retssag mod muslimske voldtægtsmænd ved retten i Leeds. Her påstod det engelske retssystem, at han ved sin reportage skulle have udvist ”foragt for retten” ved at risikere påvirkning af nævninge – på trods af det faktum, at nævningerne på det tidspunkt havde afsluttet deres arbejde og truffet deres retsafgørelse og på trods af det faktum, at Robinson kun i sin reportage henvendte sig til de tiltalte med åbne, neutrale spørgsmål, der på ingen måde påvirkede retsudfaldet.

Sagen mod Robinson var et eksempel på politisk magtmisbrug af retssystemet med en autoritær nedlukning af Robinsons journalistik som mål. Robinsons journalistik går nemlig i dybden med alvorlige emner, som statsbetalte medier helst undgår. F.eks. Englands voldsomme sociale problemer med muslimske voldtægtsbander. Sociale problemer, som både politi, retsvæsen, de sociale myndigheder, lokalpolitikere, byråd og statsbetalte medier i årevis bevidst har fortiet for offentligheden.

Flere rapporter har efterfølgende dokumenteret og kritiseret groteske forløb, hvor engelske myndigheder i årevis bevidst undlod at efterforske muslimske banders sexmisbrug af mindreårige, socialt udsatte piger i England, fordi emnet blev betragtet som politisk ukorrekt.

Robinsons journalistik dækker ofte sociale problemer forbundet med masseindvandringen og de engelske myndigheders autoritære reaktion og behandling af ham viser os, hvordan indskrænkninger af frihedsrettigheder ofte følger efter masseindvandringen til Europa. I første omgang for borgerjournalister og organisationer, der beskæftiger sig med masseindvandringens negative sociale konsekvenser og med emner, som magthavere, myndigheder, medier, sociale medier og politikere helst vil fortie og holde ude fra offentlighedens opmærksomhed. Derfor er fænomenet Tommy Robinson en vigtig sag for alle, som mener det alvorligt med forsvaret for ytringsfriheden.

I 2019 udgav Robinson dokumentarfilmen ”Panodrama – en afsløring af BBC”-  hvor han v.h.a. klassisk undercoverjournalistik afslørede uærlige og beskidte metoder hos det britiske statsmedie.

I 2022 udgav han dokumentarserien; “The Rape of Britain”- en ret rystende og uafviselig undersøgelse af muslimske voldtægtsbanders udnyttelse af socialt svage piger i byen Telford, hvor flere af ofrenes vidneudsagn også peger på lokale myndigheders svigt og måske direkte korruption.

I januar 2023 udgav Tommy Robinson dokumentaren; ”The Phantom Rape Gang” - om en tragisk piges opdigtede voldtægtsbeskyldninger, der polariserede et lokalsamfund i byen Barrow og risikerede at miskreditere de mange øvrige og sandfærdige vidneudsagn fra piger udsat for muslimske voldtægtsbander andre steder i England. Videoen dokumenterer et helt andet forløb end den usandfærdige fremstilling af sagen, som bl.a. Berlingske-journalisten Poul Høi falbød for et intetanende dansk publikum.

Nu kommer Tommy Robinson igen på besøg hos Trykkefrihedsselskabet med en ny dokumentarfilm, der får verdenspremiere her hos os. Dokumentarfilmen indeholder rystende afsløringer af, hvordan engelske retsmyndigheder, byråd, lokalpolitikere, sociale medier og statsbetalte medier fortsat samarbejder for nedlukning af nyheder og fortielser af sandheder om den muslimske masseindvandrings brutale konsekvenser i England.

Ved offentliggørelsen af dette afslørende materiale risikerer han formentlig igen at udsætte sig for engelske myndigheders uretfærdige forfølgelse. Ikke desto mindre præsenterer Tommy Robinson sin nye dokumentarfilm her hos os i Trykkefrihedsselskabet og står efterfølgende til rådighed for spørgsmål, kommentarer og debat med publikum.

Vi anbefaler at man køber billetter så hurtigt som muligt, hvis man vil sikre sig pladser til dette sensationelle arrangementet.

 

Tid: Lørdag 01.04. 2023 kl. 14.00 

Sted: Fællessalen, Christiansborg 

Billetter kan købes via dette link: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/c55ytt62wo

(Da Tommy Robinsons seneste besøg i oktober 2022 blev aflyst pga. folketingsvalget vil billetter købt til arrangementet i oktober kunne anvendes ved dette arrangement)