"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Trykkefrihedsselskabet foråret 2011

7. februar 2011 - Artikel - af Katrine Winkel Holm

Injurieturisme, tavshedens rige og kvindeundertrykkelse i islam

7. February 2011 - Katrine Winkel Holm

Fri tale om tavshedens rige

Det allerførste arrangement Trykkefrihedsselskabet afholdt i foråret 2005 drejede sig om ytringsfrihed i Sverige. Her seks år senere er det blevet tid til et nyt møde om sagen, da ytringsfriheden stadig har trange kår i vores broderland.

Mødet finder sted d. 16. marts, hvor Mikael Jalving, der netop har taget temperaturen på det frie ord i Sverige, vil tale om emnet med udgangspunkt i sin bog Absolut Sverige. En rejse i tavshedens rige.

Trykkefrihedsprisen til Rachel Ehrenfeld

I sommeren 2010 vedtog den amerikanske kongres en skelsættende lov, der satte en stopper for islamisk injurieturisme.

Formålet med den såkaldte Speech Act var at beskytte amerikanske forfattere og udgivere mod de juridiske konsekvenser af åbenlyst grundløse injuriedomme afsagt i lande som f.eks. England, hvis borgere ikke nyder samme stærke beskyttelse af ytringsfriheden, som den, der garanteres den amerikanske grundlovs første forfatningstillæg ("First Amendment").

Loven fik tilnavnet ”Rachels lov”, efter forskeren Dr. Rachel Ehrenfeld, der har ført kampagne for at stoppe injurieturismen efter selv at være blevet ramt af injurieturisme. ”Rachels lov” har inspireret den engelske regering til at revidere landets injurielovgivning.

Den 2. april modtager Rachel Ehrenfeld årets Trykkefrihedspris for sin indsats og holder en forelæsning i forlængelse af generalforsamlingen, der afholdes samme dag.

International konference om kvindeundertrykkelse i islam

Kvindeundertrykkelse i islam burde ikke være en sag for en ytringsfrihedsorganisation, men rigsadvokaten har villet det anderledes. I december 2010 fik han således dømt MF Jesper Langballe for at have skrevet, at ”der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre”.

Trykkefrihedsselskabets reaktion på denne ytringsfriheds-indskrænkende dom er at indbyde til en international konference om kvindeundertrykkelse i islam. Vi vil hermed gørehvad vi kan for at modvirke, at kvindeundertrykkelse i islam bliver en forbudt debat.

Konferencen finder sted 8. maj med deltagelse af Wafa Sultan, Hege Storhaug og Lars Hedegaard.

Yderligere information følger.

Gå til trykkefrihed.dk for tilmelding og yderligere information om arrangementerne.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg