"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Religionsfrihed og ytringsfrihed

11. november 2006 - Artikel - af Sapphos Redaktion

SÆT KRYDS VED LØRDAG DEN 11. NOVEMBER, 2006 Det er nemlig dagen, hvor Trykkefrihedsselskabet og Morgenavisen Jyllands-Posten holder konference i Landstingssalen på Christiansborg for at diskutere et af tidens mest brændende emner

Den efterhånden permanente Muhammed-krise har afdækket et akut behov for at få belyst, hvor grænsen skal gå mellem på den ene side religionernes krav om særlig hensyntagen - herunder retten til beskyttelse mod blasfemi - og på den anden side ytringsfriheden.

Vi har inviteret indledere, der kan behandle problematikken ud fra såvel juridiske, religiøst-historiske, litterære som politiske indfaldsvinkler.

Der er også afsat tid til debat mellem indlederne indbyrdes og mellem indlederne og de øvrige konferencedeltagere.

Sted:
Landstingssalen, Christiansborg

Tid:
Den 11. november 2006, kl. 10.00 - 16.00 (Vi serverer morgenkaffe fra kl. 9.00)

NB: Af sikkerhedshensyn opfordrer vi tilhørerne til at ankomme kl. 9.00 og ikke senere end 9.30, idet vi agter at starte programmet præcist.

Program:
9.00 - 10.00 Morgenkaffe/te

10.00 - 10.10 Velkomst ved Trykkefrihedsselskabets formand Lars Hedegaard

10.10 - 10.40 Universitetslektor, dr.jur. Henrik Palmer Olsen, Københavns Universitet: "Er tiden løbet fra den særlige religionsbeskyttelse i dansk lovgivning?"

10.40 - 11.10 Professor, lic.jur. Gorm Toftegaard Nielsen, Aarhus Universitet: "Er tiden løbet fra den særlige religionsbeskyttelse i dansk lovgivning?"

11.10 - 11.40 Spørgsmål til indlederne og diskussion

11.40 - 12.30 Frokost

12.30 - 13.00 Cand.theol. Katrine Winkel Holm: "Blasfemiparagraffens teologiske historie"

13.00 - 13.15 Spørgsmål til indlederen og diskussion

13.15 - 13.45 Bruce Bawer: "Er Vesten på vej ind i et nyt religiøst tyranni?"

13.45 - 14.00 Spørgsmål til indlederen og diskussion

14.00 - 14.15 Kaffe/te

14.15 - 14.45 Kåre Bluitgen: "Bør forfattere tage særlige hensyn, når de behandler religiøse emner?"

14.45 - 15.15 Stig Dalager: "Behovet for anerkendelse og autentisk dialog"

15.15 - 15.45 Spørgsmål til indlederne og diskussion

15.45 - 16.00 Afsluttende runde med korte indlæg af indlederne

Deltagerafgift:
Kr. 150, som dækker entré, morgenkaffe, frokost (sandwiches, øl eller vand) samt eftermiddagskaffe

Tilmelding:
Sker til Jyllands-Posten, som vil annoncere arrangementet i løbet af uge 42. Hertil skal deltagerafgiften også betales.

Annonceteksten vil blive lagt ud på såvel www.trykkefrihed.dk som www.sappho.dk

For at undgå administrative overlapninger modtager Selskabet helst ikke tilmeldinger.

NB: Forudgående tilmelding er nødvendig. Af sikkerhedsgrunde kan man ikke komme ind direkte fra gaden.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg