"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

SÆT KRYDS VED LØRDAG DEN 11. NOVEMBER, 2006 Det er nemlig dagen, hvor Trykkefrihedsselskabet og Morgenavisen Jyllands-Posten holder konference i Landstingssalen på Christiansborg for at diskutere et af tidens mest brændende emner:

Religionsfrihed og ytringsfrihed

Den efterhånden permanente Muhammed-krise har afdækket et akut behov for at få belyst, hvor grænsen skal gå mellem på den ene side religionernes krav om særlig hensyntagen - herunder retten til beskyttelse mod blasfemi - og på den anden side ytringsfriheden.

Vi har inviteret indledere, der kan behandle problematikken ud fra såvel juridiske, religiøst-historiske, litterære som politiske indfaldsvinkler.

Der er også afsat tid til debat mellem indlederne indbyrdes og mellem indlederne og de øvrige konferencedeltagere.

Sted:
Landstingssalen, Christiansborg

Tid:
Den 11. november 2006, kl. 10.00 - 16.00 (Vi serverer morgenkaffe fra kl. 9.00)

NB: Af sikkerhedshensyn opfordrer vi tilhørerne til at ankomme kl. 9.00 og ikke senere end 9.30, idet vi agter at starte programmet præcist.

Program:
9.00 - 10.00 Morgenkaffe/te

10.00 - 10.10 Velkomst ved Trykkefrihedsselskabets formand Lars Hedegaard

10.10 - 10.40 Universitetslektor, dr.jur. Henrik Palmer Olsen, Københavns Universitet: "Er tiden løbet fra den særlige religionsbeskyttelse i dansk lovgivning?"

10.40 - 11.10 Professor, lic.jur. Gorm Toftegaard Nielsen, Aarhus Universitet: "Er tiden løbet fra den særlige religionsbeskyttelse i dansk lovgivning?"

11.10 - 11.40 Spørgsmål til indlederne og diskussion

11.40 - 12.30 Frokost

12.30 - 13.00 Cand.theol. Katrine Winkel Holm: "Blasfemiparagraffens teologiske historie"

13.00 - 13.15 Spørgsmål til indlederen og diskussion

13.15 - 13.45 Bruce Bawer: "Er Vesten på vej ind i et nyt religiøst tyranni?"

13.45 - 14.00 Spørgsmål til indlederen og diskussion

14.00 - 14.15 Kaffe/te

14.15 - 14.45 Kåre Bluitgen: "Bør forfattere tage særlige hensyn, når de behandler religiøse emner?"

14.45 - 15.15 Stig Dalager: "Behovet for anerkendelse og autentisk dialog"

15.15 - 15.45 Spørgsmål til indlederne og diskussion

15.45 - 16.00 Afsluttende runde med korte indlæg af indlederne

Deltagerafgift:
Kr. 150, som dækker entré, morgenkaffe, frokost (sandwiches, øl eller vand) samt eftermiddagskaffe

Tilmelding:
Sker til Jyllands-Posten, som vil annoncere arrangementet i løbet af uge 42. Hertil skal deltagerafgiften også betales.

Annonceteksten vil blive lagt ud på såvel www.trykkefrihed.dk som www.sappho.dk

For at undgå administrative overlapninger modtager Selskabet helst ikke tilmeldinger.

NB: Forudgående tilmelding er nødvendig. Af sikkerhedsgrunde kan man ikke komme ind direkte fra gaden.