"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Pinligt, Krasnik

28. april 2014 - Artikel - af Jesper Rosenløv

Hvorfor glemte Krasnik at fortælle om alle KU'erne, der satte livet til i modstandskampen?

Martin Krasniks indlæg i striden om KU's forhold til nazismen viser, at han og Deadline-redaktionen ikke viger tilbage fra at manipulere. Sagen er pinlig for DR, skriver Jesper Rosenløv i sin replik til Krasnik.

Det er glædeligt, at Krasnik og Deadline-redaktionen forsøger at præcisere deres påstande om KU. Men der fremstår jo stadigt et billede af en journalist og redaktion, der finder det i orden at gengive historiske begivenheder i en så fordrejet og misvisende form, at det ikke kan kaldes andet end manipulation.

Glemmer den oprindelige udtalelse

Lad os lige erindre Krasniks oprindelige udtalelse:

”Hele Københavns… altså Konservativ Ungdom i København, hele den del af organisationen gik jo ud – gik ind i Schalburgkorpset i slutningen af 30’erne,” lød det. Samme påstand fremførte Krasnik som sagt igen på Facebook på Jarlovs kritik.

Nu ændrer Krasnik og redaktionen deres påstand således:

1) At det var en gruppe af KU-afdelingen på Vesterbro, der fulgte Schalburg over i NSU. Der var altså ikke tale om hele KU i København. Ok – så langt så godt. Tak for den indrømmelse – bedre sent end aldrig.

Men man påstår stadig, at der er tale om store dele af KU i København. Alligevel antydes det jo også i Krasniks svar, at der end ikke var tale om hele afdelingen på Vesterbro – men en gruppe af denne. Hvor mange er det så? De skriver en ”større gruppe”, men angiver ingen tal – og ej heller nogen dokumentation.

Er det så forsvarligt fortsat at påstå, at der er tale om ”store dele af KU i København”? Jeg synes ikke, Krasnik og redaktionen har noget belæg for dette. De fremlægger i hvert fald ikke noget, og man står atter med fornemmelsen af, at vi her har at gøre med noget af en overdrivelse, og i hvert fald en misvisende påstand.

  1. 2) Krasnik og redaktionen vedgår nu også, at de omtalte KU’ere ikke meldte sig direkte ind i Schalburg-korpset i slutningen af 30’erne. Det var jo som sagt også svært, da dette korps først blev oprettet i 1943.

  2. Men hvad formår en journalist og redaktion ikke, der også kan forvandle en amerikansk professor til en serbisk krigsforbryder. Det man kan gøre er at påstå, at de ovennævnte overløbere fra Vesterbro gik ind i Frikorps Danmark og senere i Schalburgkorpset.

    Men igen hvor mange? Dem alle? Eller kun en del af de oprindelige overløbere fra Vesterbro? Mon ikke denne gruppe af tidligere af KU’ere, der rent faktisk ender i Schalburg-korpset, bliver mindre og mindre?

Usand påstand

Tilbage står vi under alle omstændigheder med den kendsgerning, at Krasniks oprindelige påstand er fuldstændig hen i vejret. Usand.

Det kan kun undre, at man fortsat ønsker at påstå, at ”store dele af KU København gik ind i DNSAP i 1930’erne og siden hen ind i Schalburgkorpset” uden at fremlægge tal eller dokumentation.

Man kunne f.eks. spørge, hvor stor denne gruppe egentlig var, når man sammenligner den med de KU’ere, der jo unægtelig gik ind i modstandskampen mod tyskerne/nazisterne? Jarlov angiver antallet af faldne KU’ere i modstandskampen til 47.

Det Konservative Folkepartis hjemmeside oplyser, at ”15 KU'ere blev henrettet af tyskerne for deres deltagelse i modstandskampen, og endnu 28 døde i tysk koncentrationslejr eller under kamp med Gestapo/HIPO.”

Men dertil skal man jo så lægge de KU-modstandsfolk, der ikke blev fanget eller fik milde domme, som f.eks. Churchill-gruppen.

Men her er vi nok ved problemets kerne. Det har slet ikke været Krasniks og redaktionens hensigt at lave en sådan sammenligning. Endsige overhovedet at nævne KU’ernes indsats i modstandskampen. Det ville nemlig ødelægge hele det billede, som meget tyder på, man ønskede at tegne.

Manipulationen tyder jo på, at man alene ønskede at tegne et billede af et fascistisk KU, der støttede nazisterne.  Idet man ikke direkte indrømmer, at der er sket en fejl omkring Krasniks oprindelige usande udtalelse, må man jo mene, at manipulationen og fordrejningen er foregået helt bevidst.

Jeg synes, det er pinligt for DR.

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg