"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

OVERBLIK over ændringer i straffelovens spionbestemmelse

12. februar 2019 - Artikel - af Trykkefrihedsselskabet

Her kan du finde alle Trykkefrihedsselskabets dokumenter og artikler om det problematiske ved regeringens handlingsplan mod ”udenlandske påvirkningsoperationer”

 

Den nye lov, L 95, vil kriminalisere ellers lovlige ytringer, hvis de baserer sig på oplysninger, der indirekte er indsamlet fra en udenlandske efterretningstjeneste - og fra venligtsindede lande:

Tryk for større udgave

Tryk for større udgave

Kronik i Jyllands-Posten af Trykkefrihedsselskabet formand Aia Fog samt Michael Pihl:

'Den største indskrænkning af ytringsfriheden siden Anden Verdenskrig'

 

Beskrivende artikel af medlem af Trykkefrihedsselskabets Bestyrelse Kirsten Valeur:

'Kriminalisering af "påvirkningsvirksomhed", der tilsyneladende stammer fra Rusland'

 

Aia Fog opsummerer efter høringsrunden til det nye lovforslag:

'Regeringen vil kriminalisere lovlige ytringer på baggrund af en trussel, som ikke er reel'

 

Høringssvar strl § 108 (påvirkningsvirksomhed) [PDF]

Høringssvar strl § 108 (påvirkningsvirksomhed)

 

Indlæg sendt til JP om spionbestemmelse: [PDF]

Indlæg til JP om spionbestemmelse

 

Link til Folketingets dokument Lovforslag nr. L 95: [PDF]

'Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Ulovlig påvirkningsvirksomhed)'

 

Jesper Larsens rapport om L 95 Bilag 6: Sandhed og Censur i Danmark: [PDF]

'Sandhed og censur i Danmark. Casestudie af den danske regerings 11 eksempler på det russiske styres påvirkningsoperationer. Gennemgang af information, der bliver underlagt censur og en straframme på op til 12 års fængsel.'

 

Folketingets tidsplan for Lovforslag L 95:

L 95 Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Ulovlig påvirkningsvirksomhed).

 

Artikel på Ditoverblik.dk:

'Skarp kritik af lovforslag: Det er et massivt indgreb i ytringsfriheden'

 

Besvarelse af spørgsmål nr. 41 vedrørende forslag til lov om ændring af straffeloven (L 95), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 14. februar 2019. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Marie Krarup (DF):

Besvarelse - spm. 41.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg