"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Nu råber venstrefløjen: "Allah u akbar"

21. september 2009 - Den løbende - af Uwe Max Jensen

En demonstration vendt mod en kommende stormoske i København, blev mødt af en venstreradikal larmekoncert, hvor deltagerne råbte: "Allah u akbar" og krævede "flere moskeer i vores gader"

"Religionskritik er forudsætningen for al kritik."

Det skrev Karl Marx i den allerførste sætning af sit "Bidrag til en kritik af den hegelske retsfilosofi" fra 1843. Men det er angiveligt ikke den slags historiske detaljer, der optager nutidens radikale venstrefløj.

Den råbende moddemonstration. Privatfoto.

Fredag 28. august 2009 gennemførte foreningen og det politiske parti Stop Islamiseringen Af Danmark (SIAD) en demonstration på Christiansborg Slotsplads vendt mod den kommende stormoske på adressen Vibevej 25-29 i Københavns Nordvestkvarter. Et stort flertal af Københavns Borgerrepræsentation på 41 medlemmer havde netop stemt for en lokalplan, så et tidligere maskinværksted på Vibevej kan ombygges til en shiamuslimsk stormoske. Tre medlemmer af Borgerrepræsentationen stemte imod moskebyggeriet, mens fem medlemmer undlod at stemme

Fare for den offentlige fred

SIAD's demonstration skulle i første omgang være afholdt på Vibevej, der allerede i dag huser en mindre moske, men politiet påbød SIAD at flytte demonstrationen til Christianborg Slotsplads, da "en demonstration på den ønskede lokalitet" ifølge Københavns Politi "indebærer en konkret betydelig risiko for, at der kan befrygtes fare for den offentlige fred". SIAD's demonstration på Christianborgs Slotsplads forløb imidlertid ikke fredeligt, da en gruppe venstreekstremister på omkring 50 personer forsøgte at overdøve SIAD's talere med tilråb.

Allah er stor

To af hinanden uafhængige kilder, der var til stede ved demonstrationen, og som Sappho har talt med, oplyser, at gruppen af venstreekstremister blandt andet krævede "flere moskeer i vores gader" og råbte: "Allah u akbar" (Allah er stor, red.). Kilderne ønsker at være anonyme; de angiver frygt for repressalier fra venstreekstreme kredse som årsag til ønsket om anonymitet, men Sappho er bekendt med deres identitet.

Under demonstrationen blev der også råbt "nazisvin" mod demonstranterne fra SIAD.

Venstreekstreme vil forhindre SIAD's ytringsfrihed

Politikens journalist Astrid Søndberg var til stede ved SIAD's demonstration og talte i den forbindelse med Kjartan Thor Ottarson fra den venstreekstreme gruppering ("Ny moske dækker op til demoer", Politiken 29. august 2009). Til Politiken udtaler Kjartan Thor Ottarson:

Flere råbende moddemonstranter. Privatfoto.

"Jeg vil fortsætte med at forhindre dem (SIAD, red.) i at sprede deres budskaber. De prøver jo med deres skilte at signalere, at muslimer ikke er mere værd end skadedyr," og Kjartan Thor Ottarson fortæller endvidere, at han ikke er til stede for at lave ballade, "men for at gøre opmærksom på, at det ikke er i orden at udtrykke den slags had til sine medmennesker", som han mener, at SIAD lægger for dagen.

Imam som observatør

Også imam og chef for den kommende stormoske på Vibevej, Sayed Mohammed Mehdi Khademi, var ifølge Politiken til stede ved SIAD's demonstration som observatør.

"Jeg elsker Danmark og de kulturelle normer i Danmark. Derfor synes jeg også, det er fint, at de (SIAD, red.) demonstrerer. Det er deres rettighed, det er et demokrati," siger Sayed Mohammed Mehdi Khademi til Politiken.

SIAD: Påbud er grundlovsstridigt

SIAD opfatter Københavns Politis påbud om at flytte demonstrationen fra Vibevej til Christianborgs Slotsplads som grundlovsstridigt, og SIAD vil derfor indlede en demonstrationsrække, der skal foregå foran moskéer over hele Danmark. SIAD ønsker dermed at undersøge, hvorvidt "moskéer generelt er indbefattet i den danske grundlov".

Københavns Politis påbud kan læses her:

"Københavns Politi har modtaget en anmodning af 7. juli 2009 om tilladelse til at afholde demonstration på Vibevej ud for moskèen, den 28. august 2009 kl. 1700-1830 arrangeret af SIOE og SIAD – SIOE’s danske afdeling under titlen ”Ingen Stor-moskè i København”.
Vi har tidligere i såvel 2006 og 2007 behandlet lignende anmodning om tilladelse til at afholde demonstrationer, i hvilken anledning, De modtog en tilkendegivelse med følgende ordlyd:
”Det er Københavns Politis vurdering, at en demonstration på den ønskede lokalitet indebærer en konkret betydelig risiko for, at der kan befrygtes fare for den offentlige fred, jævnfør Grundloven § 79 og hermed også fare for en betydelig forstyrrelse af den offentlige orden, herunder også en betydelig forstyrrelse af færdselen samt fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed, jævnfør Politilovens § 7, stk. 3, hvorfor vi jævnfør sidstnævnte bestemmelse (Politilovens § 7, stk. 3) ikke forbyder demonstrationen, men påbyder, at den afholdes på en alternativ lokalitet, i hvilken anledning den på nuværende tidspunkt henvises til Christiansborg Slotsplads, der i bredere sammenhæng meget jævnligt anvendes til forskellige meningstilkendegivelser, hvorfor demonstrationsformålet ikke skønnes at blive tilsidesat, og hvor de nævnte risici ikke vurderes at være helt så store, selvom vi fortsat taler om en meget centralt placeret lokalitet i København.
Baggrunden for påbudet er:

- at der generelt henvises til det aktuelle trusselsbillede
- at der henset til årelange erfaringer fra forskellige og konfrontatoriske meningstilkendegivelser på Nørrebro konkret må befrygtes omfattende uroligheder, der ud over at være rettet mod demonstrationsdeltagerne også vil være rettet mod andre i form af betydelig risiko for personangreb og omfattende hærværk
- at der henset til bydelens trafikale opbygning sammenholdt med mulighederne for at operere i området må forudses betydelige forstyrrelser af færdslen
- at der ved et lignende arrangement i Århus var betydelige uroligheder, hvilket bekræfter de ovenfor anførte betænkeligheder.”

Til disse begrundelser tilføjes erfaringerne fra de uroligheder, der foregik i Wildersgade den 21. oktober 2007, som udsprang af en demonstration i Strandgade.
I øvrigt hersker der ikke mindst på Nørrebro en situation imellem visse grupper der gør, at der for tiden består en forøget risiko for konfrontationer, som det senest er set i forbindelse med begivenhederne ved Brorsons Kirken.

De relativt snævre gader omkring Vibevej kombineret med, at tidspunktet dækker over en periode, hvor der er stærk trafik i øvrigt i området gør, at der vil være en betydelig risiko for omfattende forstyrrelse af færdslen, ligesom demonstrationen netop på det ønskede sted giver anledning til at befrygte fare for den offentlige fred jævnfør Grundlovens § 79, herunder fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed, jævnfør Politilovens § 7, stk. 3. Hertil kommer, at demonstrationen kan lægge væsentlige hindringer i vejen for afviklingen af gudstjeneste i moskéen.

Vi påbyder, som det også var tilfældet ved tidligere ansøgninger, at den anmeldte demonstration afholdes på Christiansborg Slotsplads, jævnfør Politilovens § 7, stk. 3.
Afgørelsen kan påklages til Rigspolitichefen, Polititorvet 14, 1780 København V.

Med venlig hilsen
Johan Reimann"

Mere om finansieringen af den shiamuslimske stormoske på Vibevej her

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg