"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Menighedsråd, provst og biskop var tavse om situationen i Tingbjerg i månedsvis

15. oktober 2009 - Den løbende - af Uwe Max Jensen

TAVSHED. Tingbjerg Kirkes menighedsråd, provst i Brønshøj Provsti Johanne Haastrup og Københavns tidligere biskop Erik Norman Svendsen har været vidende om problemerne i Tingbjerg og salget af Tingbjerg Kirkes præstebolig siden foråret.

Præst Ulrich Vogels flugt fra Tingbjerg Kirkes præstebolig efter årelang chikane kom som et chok for den brede offentlighed. Men i kirkelige kredse i København har man i månedsvis været klar over situationens alvor i Tingbjerg-bydelen.

Af papirer, som Sappho har opnået aktindsigt i, fremgår det, at "frasalget af ejendommen Langhusvej 3 (Tingbjerg Kirkes præstebolig, red.) blev behandlet på menighedsrådsmøde den 14.05.2009 under punkt 8: Frasalg af Langhusvej 3."

I referatet fra menighedsrådsmødets står der ganske kortfattet: "Vi søger om tilladelse til frasalg af Langhusvej".

Dagen efter menighedsrådsmødet - 15. maj 2009 - rettede Tingbjerg Kirke henvendelse til provst i Brønshøj Provsti Johanne Haastrup. Tilladelsen til frasalg af Tingbjerg Kirkes præstebolig blev herefter godkendt på det efterfølgende provstiudvalgsmøde.

Præstekontor bliver udskilt

Om de praktiske omstændigheder vedrørende frasalget af Tingbjerg Kirkes præstebolig fremgår følgende af det materiale, som Sappho har fået aktindsigt i:

"Vedr.: Frasalg af præsteboligen på Langhusvej 3

I forbindelse med anskaffelse af ny tjenestebolig til sognepræst Ulrich Vogel beder menighedsrådet om tilladelse til frasalg af den eksisterende præstebolig på  Langhusvej 3.

Det er en forudsætning for menighedsrådets ansøgning af frasalget, at det eksisterende præstekontor bliver udskilt fra selve boligen inden frasalget (hvilket ikke kræver de større indgreb), ligesom arealet foran boligen stadigvæk må  påregnes at høre til kirken areal, dog således at den ene parkeringsplads ville kunne bruges af en eventuel køber."

Biskop vidste besked

Også tidligere biskop i Københavns Stift Erik Norman Svendsen var vidende om chikanens omfang og nødvendigheden af at fremskaffe en anden bolig til præst Ulrich Vogel. I en mail til Kristeligt Dagblad skriver Erik Norman Svendsen, at han i sommer blev orienteret om situationen i Tingbjerg.

"Det er meget trist, at det nu er kommet så vidt, at præst og menighedsråd nærmest har måttet give op," skriver Erik Norman Svendsen endvidere til Kristeligt Dagblad.

Det er ikke lykkedes hverken Kristeligt Dagblad eller Sappho at indhente en kommentar fra Københavns nuværende biskop, Peter Skov-Jakobsen, da biskoppen er på ferie. Heller ikke kirkeminister Birthe Rønn Hornbech har ønsket at kommentere begivenhederne i Tingbjerg overfor Sappho.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg