"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Zyklon B og de konservative

18. marts 2007 - Artikel - af Lars Hedegaard og Helle Merete Brix

Bestyrelsesmedlem Safia Aoude henviser til en kendt Holocaust-benægter og kalder Dansk Folkeparti national-socialistisk

Det er åbenbart ikke alle medlemmer af Det Konservative Folkeparti, der er helt sikre på, at SS-mændene i de nazistiske kz-lejre brugte giftgas til at myrde jøder. I hvert fald udtrykker Safia Aoude, der er bestyrelsesmedlem i den københavnske 1. kreds, Østerbro, sin tvivl.

Den uddannede jurist fra Københavns Universitet har mange jern i ilden, og blandt hendes professionelle opgaver er at undervise eleverne på den Den Internationale Arabiske Skole (DIA) i Sankt Hansgade i København i historie og samfundsfag. Og det må være i egenskab af historielærer, at Aoude den 8. marts 2007 havde taget en klasse fra skolen med på Frihedsmuseet. Aoudes indtryk fra dette besøg er lagt ud på hendes blog safiaaoude.blogspot.com, og Sappho har downloadet hendes beretning den 17. marts 2007.

Under et fotografi af en udstillet Zyklon B mærkat har hun nedfældet følgende betragtning, her i dansk oversættelse "Nogle historikere hævder (claim), at Zyklon B blev brugt til at tilintetgøre (annihilate) koncentrationslejrfanger, mens revisionister hævder, at det blev brugt til at desinficere lejrene for lus og gnavere." Formuleringen tyder på, at Aoude som udgangspunkt tillægger begge forklaringer lige stor troværdighed, hvilket må siges at være ganske overraskende for en lærer i en skole, der som alle andre private skoler modtager 85 pct. offentlig støtte.

For yderligere at understrege, at de såkaldte revisionister – der kendetegnes ved, at de sår tvivl om eller direkte benægter, at nazisterne udryddede mellem fem og seks millioner jøder, bl.a. i udryddelseslejre, hvor man brugte Zyklon B til at gasse fangerne – skal tages alvorligt, bringer Safia Aoude et hyperlink til et foretagende, der kalder sig "Focal Point Publications" (http://www.fpp.co.uk/). Det viser sig at være en reklameportal for den kendte revisionist David Irving, hvis "Nyhedsbrev", der også tilbydes på linken, bringer et righoldigt udvalg af nazistisk propagandamateriale, bl.a. adskillige fotos af Adolf Hitler og af soldaterne i hans militære eskorte.

Irving tabte i 1998 en injuriesag, han havde anlagt mod den amerikanske historiker Deborah Lipstadt, der havde anklaget ham for Holocaust-benægtelse, og hendes forlag Penguin Books. Retten i London fandt, at Irving var aktiv Holocaust-benægter, antisemit og racist, og at han omgikkes højreekstremister, der udbredte nynazisme, samt at han bevidst manipulerede med historisk bevismateriale. I 2006 tilbragte han 11 måneder i et østrigsk fængsel efter en dom for Holocaust-benægtelse.

Irving er bl.a. blevet berømt for følgende udtalelse: "Der døde flere kvinder på bagsædet af Edward Kennedys bil i Chappaquiddick, end der nogen sinde døde i et gaskammer i Auschwitz" (http://www.nizkor.org/hweb/people/i/irving-david/).

Mens historielæreren fra DIA-skolen, der også er bestyrelsesmedlem i Muslimer i Dialog altså ikke er helt sikker på jødernes skæbne under nazismen, er hun ikke i tvivl om, hvorfra faren kommer i dag, nemlig fra VK-regeringens parlamentariske grundlag, Dansk Folkeparti, som hun på sin blog betegner som "national-socialistisk", hvilket også var hvad Hitler kaldte sig. Hvis Dansk Folkeparti får sin vilje, vil resultatet blive massemord, skriver hun.

Safia Aoudes betændte forhold til jøder er i øvrigt ikke af ny dato. Hun var i 1990erne leder af den nu nedlagte Islamic Student Organization, som hendes mand Hussein Aoude også har været formand for. I et nummer af ISOs "Newsletter" fra 1996 kunne man læse om seks medlemmer, der havde været på en pep-tur i Libanon for at mødes med folk fra Hizbollah. Her var de med til at fejre, at en selvmordsbombemand havde sprængt sig selv og 25 jøder i luften under en aktion i Tel Aviv

Nyhedsbrev nr. 7, 1996 bragte – som "Denne uges politiske citat" – følgende udtalelse af Libanons tidligere statsminister Salem Saab: "Det er synd for jer i Vesten, at I er under så stærk indflydelse fra Israel. Jøderne kontrollerer det meste af verdenspressen." Et andet sted i nummeret kunne man læse "Denne uges religiøse citat", der var taget ud af Koranen: "Oh, I som er jøder, dersom I påstår, at I er Allahs udvalgte af alle folk, ønsk jer da døden, hvis I er oprigtige."

Mystisk fortid

Safia Aoudes personlige forhold er i øvrigt omgærdet af megen usikkerhed. Så vidt vides kom hun til Danmark i 1978, men hun vil ikke oplyse, hvilket land hun kom fra. Hun har også fortalt, at hun har modtaget militærtræning i et andet land – om det så var før eller efter, at hun efter eget udsagn blev smidt ud af Hjemmeværnet af politiske grunde. Men hun vil ikke ud med hvilket land, det er sket i.

I det hele taget siger hun så lidt som muligt, der kan blive brugt af myndighederne. Frie Forenede Muslimers Retshjælp (senere kaldet Frie Muslimers Retshjælp), som Safia Aoude drev, gav følgende råd til muslimer: "Udtal dig aldrig til politiet, bortset fra navn, fødselsdato og adresse." I et interview i Berlingske Tidende den 23. marts 1997 fortalte hun også, hvorfor hun nægtede at oplyse Islamic Student Organizations medlemstal: "Der er ingen grund til at hjælpe PET mere end højst nødvendigt" – specielt ikke efter at organisationens blad i november 1996 på forsiden havde bragt et billede af den fatwadømte Salman Rushdie med en skydeskive mellem øjnene.

Men hvorfor også hjælpe myndighederne i et land, som hun ikke føler ringeste loyalitet over for? I det nævnte Berlingske interview meddelte hun, at hun aldeles ikke betragter Danmark som sit hjem, selv om hun har opnået statsborgerskab her. Hendes loyalitet ligger hos islam. I anden sammenhæng har hun betegnet Danmark som "et lille taberland i Skandinavien".

Slaver af druk

Denne opfattelse var udbredt i ISO. Den 6. april 1997 fortalte organisationens daværende formand Jamahir F. Abdallah i Ekstra Bladet, at ingen skal blande sig i, hvor muslimerne slår sig ned. "Muslimerne er frie mennesker, danskere er slaver af druk og mistro til tilværelsen. At muslimer får flere børn end danskerne, at deres sociale system bliver udnyttet osv., kan I kun takke jer selv for, Den kloge narrer den mindre kloge."

Safia Aoudes hjemmeside http://www.aoude.dk gav tidligere god plads til libyske synspunkter, og kilder i det muslimske miljø mener, at hun har haft – og muligvis stadig har – tætte forbindelser til Muammar Kadaffis regime.

Hvad Safia Aoude vil i Det Konservative Folkeparti – bortset far at skaffe sig en platform til udbredelse af sine islamiske ideer – står ikke ganske klart. Og det er tydeligvis heller ikke noget, partiet har interesseret sig for at undersøge.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg