"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Ytringsfrihedsseminar i Aarhus 13. september

31. juli 2014 - Artikel

Trykkefrihedsselskabet sætter en eftermiddag af til at sætte fokus på presset på ytringsfriheden, forskelle mellem kristendom og islam, og så slutter vi af med en debat mellem sværvægtere om, hvor grænserne går mellem islam og islamisme. 

Hør oplæg af Lars Hedegaard, Mehdi Mozzafari, Torben Mark Pedersen og Katrine Winkel Holm.

Mødet ledes af ekstern lektor i historie Christian H. Skov.

Seminariet arrangeres i samarbejde Konservativ Ungdom i Aarhus og Konservative Studenter.

Om oplæggene:

Ytringsfriheden under pres                                                                                          

Ytringsfriheden er under pres ikke kun fra islamisters side, men også fra EU’s side, fra venstrefløjens og fra den politiske korrektheds side. Og myndighederne svigter ved ikke at forsvare og beskytte ytrings- og forsamlingsfriheden, samtidig med at de retsforfølger enhver verbal krænkelse af visse minoriteter.

Torben Mark Pedersen, liberal debattør og mangeårigt medlem af Trykkefrihedsselskabets bestyrelse giver eksempler på hvordan vestlige intellektuelle retsforfølges for ”hate speech” og fortæller bl.a. om sin egen sag.

Kristendom og islam. Forskelle og ligheder                                                                   

Der er formelle ligheder mellem islam og kristendom, men der består samtidig afgørende indholdsmæssige forskelle, der forklarer, hvorfor den kristne og den islamiske verden er faldet så forskelligt ud, ikke mindst når det gælder synet på frihed..

Med udgangspunkt i eksempler fra Koranen og Det gamle Testamente redegør teolog Katrine Winkel Holm for ligheder og forskelle mellem de to monoteistiske religioner. 

Hvad er islamisme? Debat mellem Mehdi Mozzafari og Lars Hedegaard

Der er stigende forståelse for, at islamismen udgør en aktuel, totalitær trussel. Men hvad er islamisme egentlig? Er islamisme væsensforskellig fra islam eller er det to ord for det samme? For at forstå, hvad vi er oppe imod, er det afgørende om det ene eller det andet er tilfældet: Hvis islamisme er misbrug af islam, så er det ikke islam som religion, der er problemet. Hvis islamisme derimod er den bogstavtro, konsekvente udlægning af islam, er det selve religionen islam, der er problemet.

Hør islamismeeksperten, professor Mehdi Mozaffari drøfte sagen med forfatter og historiker Lars Hedegaard.

Læs mere

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg