"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Ytringsfriheden og de tyrkiske tabuer

29. april 2006 - Artikel - af Sapphos Redaktion

Ny konference arrangeret af Trykkefrihedsselskabet og Jyllands-Posten

 

Tyrkiet banker på EU's dør, og døren blev åbnet på klem, da optagelsesforhandlingerne gik i gang i 2005. Hvis Tyrkiet kan leve op til kravene i et vestligt demokrati, kan landet komme ind, lyder løftet. En uomgængelig del af det vestlige demokrati er retten til frit at ytre sig. Men hvordan trives ytringsfriheden i Tyrkiet? Under Muhammed-krisen forlangte statsminister Recep Tayyip Erdogan, at Europa skulle indføre strengere regler mod blasfemi, og i Tyrkiet er der eksempler på forfattere, der er blevet anklaget for "tilsværtning af den tyrkiske identitet", og journalister, der er blevet dømt for at have "fornærmet det tyrkiske retsvæsen". Alt sammen alene fordi de har berørt tyrkiske stats-tabuer.

Jyllands-Posten og Trykkefrihedsselskabet vil kaste lys over ytringsfrihedens vilkår i Tyrkiet og stille spørgsmålet: Ønsker den tyrkiske regering at leve op til kravene i et vestligt demokrati? Og hvad bliver konsekvenserne for udviklingen i Tyrkiet og andre muslimske lande, hvis de undertrykker ytringsfriheden?

Program:

10.00-10.30. Morgenkaffe
10.30-10.35: Velkomst
10.35-10.55: Yusuf Kanli: Tankefrihed og trosfrihed
10.55-11.15: Diskussion
11.20-11.40: Tina Magaard: Ytringsfrihed i Tyrkiet: Mellem islamiske traditioner og EU-charteret om fundamentale rettigheder
11.40-12.00: Diskussion

12.00-13.00: frokost

13.00-13.20: Burak Bekdil: Praktiske og juridiske forhindringer for ytringsfriheden i Tyrkiet
13.20-13.40: Diskussion
13.40-14.00: Semih Idiz: EU-dimensionen og ytringsfriheden i Tyrkiet
14.00-14.20: Diskussion
14.20-15.00: Kaffepause
15.00-15.20: Lars Hedegaard: Ytringsfrihed og økonomisk udvikling: Islams eksempel
15.20-15.40: Diskussion
15.40-16.00: Afsluttende paneldiskussion

Om indlederne:

Yusuf Kanli, chefredaktør for den liberale, engelsksprogede avis Turkish Daily News

Tina Magaard, Ph.D., Sorbonne, forskningsassistent ved Århus Universitet

Burak Bekdil, journalist/kommentator ved Turkish Daily News Semih Idiz, diplomatisk redaktør ved CNN Turk og kommentator

Lars Hedegaard, historiker og journalist, bl.a. medforfatter til bogen "I krigens hus"

Konferencesproget er engelsk

Ved tilmelding skal navn og adresse på alle deltagere registreres. Deltagerafgiften dækker entré og fortæring.

Mødetidspunkt bør overholdes af hensyn til sikkerhedsproceduren ved indgangen til Christiansborg.

Tid: 29.04.06 kl. 9.30

Sted: Landstingssalen, Christiansborg

Tilmeldingsfrist: 26.04.2006

Tilmelding og betaling online til Jyllandsposten her
eller telefonisk til bladhuset i København på tlf.: 33 30 30 30

Tilmelding kan IKKE finde sted gennem Trykkefrihedsselskabet eller Sappho.dk.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg