"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Vi vil ikke bøje os for trusler og vold

3. februar 2008 - Artikel

Efter at en kuwaitisk islamist har udstedt en regulær fatwa med opfordring til mord på de ansvarlige for Jyllands-Postens Muhammed-tegninger, er offensiven mod vores ytringsfrihed gået ind i en skærpet fase.

Formålet med det hysteri, som herboende imamer og talsmænd for muslimske organisationer har været med til at rejse, er ikke til at misforstå: Danskerne skal have en lærestreg, så de aldrig mere vover at kritisere eller gøre grin med Muhammed og hans selvbestaltede repræsentanter. Endemålet er, som det har været tilfældet den ene gang efter den anden gennem islams 1400-årige historie, at fratage vantro retten til at udtrykke nogen mening om islam eller dens historie.

Bøjer vi os for disse krav - ja, rækker vi den islamiske totalitarisme den mindste lillefinger i form af flere undskyldninger eller beklagelser - har vi banet vejen for ufriheden. Eftergivenhed kan kun ende med, at ytringsfriheden bliver afskaffet, og at danskerne overgår til at være dhimmier, dvs. retsløse undersåtter, der er prisgivet de islamiske magthaveres forgodtbefindende.

Derfor kan eftergivenhed over for mørkets kræfter ikke komme på tale. Vi må afvise alle opfordringer til "dialog" med dem, der vil afskaffe vores frihed. Og vi må stå fast, uanset hvilke voldshandlinger, de muslimske ekstremister griber til.

Desværre er der også i denne situation danskere, der vil besvare aggressionen med leflende indrømmelser som f.eks. forslaget om en "folkegave", der skal formilde vore fjender. Det minder uhyggeligt om besættelsestidens tilpasningspolitik over for tyske krav.

Den bedste måde at forsvare ytringsfriheden på er at bruge den. I århundreder har frihedens tilhængere insisteret på retten til kritik, satire, ironi, spot og forhånelse. Dette frisprog er selve fundamentet under vores danske og vestlige civilisation.

Vi vil ikke prisgive de rettigheder, som generationer før os har sat livet ind på at forsvare. Og vi vil ikke bøje os for trusler og vold.

Hertil og ikke længere!

Lars Hedegaard og Katrine Winkel Holm

Formand og næstformand for Trykkefrihedsselskabet

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg