"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Vi politianmelder Blachman

2. marts 2011 - Artikel - af Firoozeh Bazrafkan og Dan Ritto

Firoozeh Bazrafkan og Dan Ritto

Firoozeh Bazrafkan og Dan Ritto har anmeldt Thomas Blachman for overtrædelse af §266b. Læs her hvorfor.

Blegnæb

I forbindelse med TV-underholdningsprogrammet X-factor, udtalte én af dommerne, Thomas Blachman, til dagbladet BT:

“Jeg følte, det var min pligt at bemærke over for danskerne. Jeg kunne jo bare se, at der stod 10 blegnæb, som var gået videre, mens der kun var DeeVibez og Ercan i farezonen”

Denne udtalelse finder vi er overordentligt forhånende over for den danske befolkning, og derfor har vi meldt Thomas Blachman til politiet efter straffelovens §266b.

Det har vi gjort, fordi vi begge som danskere har følt os overordentligt forhånede og nedværdigede af Blachman’s udtalelser.

Vi mener nemlig, at udtrykket "blegnæb" fuldt ud matcher og ligger på linje med det normalt strafbare udtryk "perker", der i almindelighed opfattes som nedværdigende og yderst nedsættende.

Derfor mener vi, at Blachman bør straffes efter racismeparagraffen.

Lighed for loven efterlyses

Dette mener vi til trods for, at vi begge principielt er modstandere af selvsamme paragraf. Som udgangspunkt er det nemlig vores holdning, at loven her i landet bør være lige for alle - uanset hvem man er og hvem man forhåner.

Her er problemet naturligvis, at racismeparagraffen i praksis desværre ikke administreres ens for alle. Eksempelvis er det helt tydeligt, at forhånelser og nedværdigende tale rettet mod indvandrergrupper eller muslimer ganske ofte ender med tiltale, mens udtalelser rettet mod den danske majoritetsbefolkning aldrig tiltales.

I et land med tradition for lighed for loven, finder vi denne praksis temmelig problematisk.

Nazistisk udtryk

Et andet og langt alvorligt problem er efter vores mening, at loven indfører det nazistiske udtryk "race" i dansk lovgivning. Den slags opdelinger af mennesker har ingen plads i det danske samfund, og bør bekæmpes hvor og når det antræffes.

Ordets anvendelse i racismeparagraffen medvirker således til at opretholde de kløfter, som det er lovens hensigt at undgå.

Til slut: Det er efter vores mening ganske tydeligt, at racismeparagraffen alt for ofte anvendes som en metode til at lukke munden på politiske modstandere - ikke mindst når disse er modstandere af islams indflydelse i det danske samfund.

Alt i alt ser vi meget gerne racismeparagraffen endeligt fjernet fra dansk lovgivning. men så længe loven er gældende, skal den opretholdes og gælde for alle - uanset hvilket grundsynspunkt på forholdet mellem indvandrere og danskere man måtte have.

Derfor finder vi, at Thomas Blachman bør tiltales og dømmes efter §266b pga. hans udtalelser til BT den 11. februar i år.

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg