"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Venstreekstrem gruppe presser Mastercard til at forbyde meningsmodstanderes brug af selskabets tjenester

3. maj 2019 - Artikel - af Aia Fog

Får SumOfUs held med at få vedtaget deres groteske forslag, vil det i betragtning af Mastercards globale position få vidtrækkende konsekvenser for mange konservative meningsdanneres mulighed for at komme til orde, men frem for alt vil det være en uhyggelig manifestation af den magt, man godvilligt lægger i hænderne på små, venstreekstreme grupper, der helt uhørt får lov at knægte de mest fundamentale rettigheder.

Det er tilsyneladende lykkedes en gruppe venstreekstreme aktivister, der går under navnet  ”SumOfUs” at presse Mastercard til at afholde en afstemning blandt selskabets aktionærer, der skal gøre det muligt for Mastercard at forbyde grupper og enkeltpersoner at gøre brug af Mastercards tjenester.

I juni afholder Mastercard efter sigende en generalforsamling, hvor man vil stemme om, hvorvidt selskabet skal nedsætte en menneskerettighedskomité, der vil få til opgave at vurdere de personer, der benytter sig af Mastercards service, for at forhindre højreorienterede grupper og meningsdannere, ja sågar politikere at modtage penge via Mastercard.

Hermed er det lykkedes en (amerikansk) aktivistgruppe at optrappe dele af venstrefløjens mere og mere bizarre kamp for at forhindre deres meningsmodstandere i at komme til orde. Og det er ikke kun i USA, men på globalt plan at forslaget vil ramme islamkritikere og meningsdannere på højrefløjen, hvis det vedtages. De vil i så fald blive afskåret fra at modtage donationer til deres arbejde.

Hvordan det er lykkedes SumOfUs at presse bestyrelsen i Mastercard til at sætte dette forslag på dagsorden til selskabets generalforsamling er uvist, men det er efterhånden velkendt, at globale finans- og internetvirksomheder som Facebook, Twitter og Paypal har vist sig særdeles følsomme og følgagtige, når det gælder pres fra venstrefløjen.

Det er opsigtsvækkende, at det amerikanske børstilsyn tilsyneladende har givet grønt lys for Mastercard til at sætte forslaget om nedsættelse af en sådan menneskerettighedskomité til afstemning. Dette på trods af, at Mastercards bestyrelse er stærk modstander af forslaget. Faktisk har bestyrelsen enstemmigt frarådet aktionærerne at stemme for forslaget. Dette hænger dog næppe så meget sammen med bestyrelsens moralske forsvar for ytringsfrihed, som den omstændighed, at Mastercard dermed ville miste enorme summer.

Hertil kommer, at Mastercards bestyrelse vil få endog meget svært ved at manøvrere i det stadigt mindre rum af politisk korrekthed – for hvem er det lige, der skal definere og sætte grænserne for, hvad der her og nu er ”acceptabel” adfærd eller meningsdannelse? For øjeblikket er det i hvert fald meget svært at støtte ret på de enkelte landes forfatningsmæssige sikring af ytringsfrihed – for det er de færreste politikere, der synes opsatte på at holde dem i hævd.

I stedet overlader vestlige politikere i hobetal det til venstreekstreme aktivister at knægte ytringsfriheden ved at presse Facebook og Twitter til at udelukke folk som Tommy Robinson fra at ytre sig og afskære dem fra at modtage donationer til deres arbejde via Paypal og måske også Mastercard.

Får SumOfUs held med at få vedtaget deres groteske forslag, vil det i betragtning af Mastercards globale position få vidtrækkende konsekvenser for mange konservative meningsdanneres mulighed for at komme til orde, men frem for alt vil det være en uhyggelig manifestation af den magt, man godvilligt lægger i hænderne på små, venstreekstreme grupper, der helt uhørt og får lov at knægte de mest fundamentale rettigheder.

Det er stærkt bekymrende, at ansvarlige politikere i Vesten enten har glemt, eller bare lukker øjnene for den latente totalitarisme, der altid har været på venstrefløjen og som for blot et par generationer siden skaffede os en verdenskrig på halsen. Især når vi nu ser klare eksempler på, at den igen stikker sit grimme hoved frem.      

 

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg