"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Trykkefrihedsselskabets næstformand er censureret på Facebook for en satiretegning?

16. marts 2023 - Artikel - af Aia Fog

Den 1. april besøger Tommy Robinson igen Trykkefrihedsselskabet med verdenspremiere på hans seneste dokumentar om situationen i England, men vi kan ikke skrive om hans besøg på Facebook uden at blive censureret. Senest er det gået ud over Michael Pihl, Trykkefrihedsselskabets næstformand.

Adolf Hitler, Josef Stalin, Pol Pot, Idi Amin, Francisco Franco, Benito Moussolini, Saddam Hussein. Skriv ét eller alle navne I versaler på Facebook – og intet sker. Men skriver du navnet Tommy Robinson, bliver du censureret eller blokeret uden begrundelse og uden klagemulighed.  For den engelske ytringsfrihedsaktivist og journalist Tommy Robinson er så farlig, at han ifølge Facebooks talsmand i Danmark, Peter Andreas Münster, kan sammenlignes med den serbiske krigsforbryder, Ratko Mladic, og derfor skal gøres til en ikke-person. Man kan altså ikke skrive ”Tommy Robinson” på Facebook uden at blive censureret eller i værste fald blokeret (men besynderligt nok, må man gerne skrive Ratko Mladic…)

I maj sidste år sagsøgte Trykkefrihedsselskabet Facebook, eller Meta Platforms som en principsag om rækkevidden af ytringsfrihedens beskyttelse over for tech-giganter, for dermed at påvise manglen på retlig beskyttelse og behovet for at indføre sådanne regler.

Anledningen til at sagsøge Facebook var, at jeg som formand for Danmarks største ytringsfrihedsorganisation var blevet blokeret af Facebook, sandsynligvis for at nævne Tommy Robinson ved navn, men vi ved det ikke, for der bliver som sagt aldrig givet en konkret begrundelse og jeg fik heller ingen reel klagemulighed. Og det mener vi, at man som minimum skal have, når Facebook er blevet så stor i Danmark, at det har fået en monopollignende status. Har man det, har man et særligt ansvar, og kan ikke længere påberåbe sig at være et privat firma, der som nu  – vilkårligt og ofte politisk motiveret – kan sætte grænser for tilladt indhold. Der må gælde de samme regler for ytringsfrihed overalt i samfundet og borgerne har krav på samme rettigheder online som de har offline i et samfund, hvor langt hovedparten af befolkningen får størstedelen af deres information via sociale medier, der samtidig også udgør deres vigtigste kommunikationsplatform.

Lige nu forsøger Facebooks advokater at få Trykkefrihedsselskabets søgsmål afvist, så det aldrig kommer for retten, og i mellemtiden er vi igen havnet i samme problematik, som gav anledning til søgsmålet:

Lørdag den 1. april får vi igen besøg af Tommy Robinson, der i København vil have premiere på sin seneste dokumentar om konsekvenserne af den grasserende befolkningsudskiftning i England og landets deroute som retsstat.

Da selskabets Facebook-profil i lighed med så mange andre, er en af vores vigtigste kommunikationsplatforme, har vi bøjet os for Facebookcensuren og omhyggeligt undgået at nævne Robinsons navn, så vi ikke (igen) skal blive fjernet fra platformen. Alligevel er det gået galt:

Forleden blev selskabets næstformand, Michael Pihl, censureret på Facebook for at have delt vores opslag om Tommy Robinsons besøg til april. Dette endda uden at have nævnt Tommy Robinson ved navn. Men Michael Pihl havde delt Niels Thomsens følgetegning, som vi ellers mente kunne gå under censur-radaren. Men igen: vi kan ikke vide det, for Facebook begrunder aldrig konkret sin arbitrære censur.  

Lige om lidt kan Trykkefrihedsselskabet være blokeret på Facebook og vi risikerer, at dommeren i Københavns Byret følger Facebooks påstand om at afvise vores søgsmål. Sker det, vil der formelt set ikke være gjort indhug i ytringsfriheden, for Trykkefrihedsselskabet kan ”bare” reklamere for arrangementet med Tommy Robinson ”alle mulige andre steder”, ligesom en eventuel afvisning af vores søgsmål ”bare” er en understregning af, at Facebook er en privat virksomhed, der selv kan bestemme indholdet på deres platform.

Men virkeligheden er, at uden Facebook har Trykkefrihedsselskabet de facto ingen rækkevidde og kan råbe i ørkenen, for der er ingen, der kan høre os. Og virkeligheden er, at hvis Facebook får held til at afvise søgsmålet, vil vi de facto stå med en privat virksomhed, der på trods af sin statslignende magt over ytringsfriheden i Danmark, kan fortsætte sin vilkårlige og politisk motiverede censur.

Derfor for god ordens skyld, for jeg kan ikke skrive dette på Facebook: Trykkefrihedsselskabet betragter Tommy Robinson som den måske vigtigste stemme i den europæiske ytringsfriheds-debat og en ditto whistle-blower for den ulykkelige udvikling i det engelske samfund. En udvikling, der også kan ramme os, og som vi derfor skal tage nøje bestik af. Tommy Robinson har aldrig truet med eller opfordret til vold, hans virke er udelukkende graver-journalistik og hans film er et gruopvækkende samtidsbillede, der vil stå som et stærkt dokument i fremtiden.

Hvis man vil møde Tommy Robinson og se premieren på hans nyeste film, er der stadig billetter at få. Det er som sagt lørdag den 1. april i Fællessalen på Christiansborg. 

Billetter kan købes via dette link: https://www.trykkefrihed.dk/kalender/212/204-den-un%C3%A6vnelige-kommer-til-k%C3%B8benhavn.htm

 

Artiklen har været bragt i Den Korte Avis