"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Trykkefrihedsselskabets bestyrelse 2018

4. april 2018 - Artikel

Trykkefrihedsselskabets nye bestyrelse, fra højre: Michael Pihl, Tania Groth, Katrine Winkel Holm (suppleant), Jonas Christensen, Lone Nørgaard, Kirsten Valeur,  Aia Fog, Christian Frei, Torben Mark Pedersen og Marianne Horsebøg. Leif Barbré Knudsen (ikke med på billedet) blev også valgt som suppleant

Trykkefrihedsselskabets nye bestyrelse har holdt sit konstituerende møde den 20. marts. Som følge af en vedtægtsændring, skal formanden ikke længere vælges af bestyrelsen, men direkte på generalforsamlingen, hvorfor Aia Fog allerede inden det konstituerende møde var valgt som formand.

Herefter konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Næstformænd: Torben Mark Pedersen og Lone Nørgaard
Kasserer: Kirsten Valeur
Sekretær: Christian Frei

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg