"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Trykkefrihedsselskabet af 2004 stiftet

31. oktober 2008 - Artikel

Ytringsfriheden bliver i dag truet af kræfter, som Grundlovens fædre ikke havde tænkt på. Ifølge Grundloven kan "censur og andre forebyggende forholdsregler ingen sinde på ny indføres", og det er klart, at det var statens indgriben man frygtede, da dette blev formuleret i 1849. I dag kommer truslerne imidlertid fra flere uventede sider: fra private pressionsgrupper, ikke mindst. fra islams religiøse ledere, fra EU og Europarådet og fra aktivistiske jurister og menneskeretsforkæmpere, der bl.a. har skaffet sig indflydelse på domstolene.

Vi står over for et nyt trusselsbillede, som vi bliver nødt til at bekæmpe, hvis vi skal bevare ytringsfriheden.

Det sagde Lars Hedegaard under sin beretning ved Trykkefrihedsselskabets stiftende generalforsamling i Flødstrup ved Nyborg denne weekend.

Heroverfor bliver det Selskabets opgave at træde i brechen for det frie ord hvor som helst, dette er truet, og uanset, hvem der truer det, som det er formuleret i formålsparagraffen.

Godt 50 ud af de foreløbig ca. 150 medlemmer deltog i stiftelsesmødet.

Til at lede Selskabet blev der valgt en 9-mands bestyrelse med følgende
medlemmer:

Journalist og forfatter Helle Merete Brix Professor, dr.med. Elisabeth Bock Systemkoordinator Thomas Helbig Hansen Journalist, cand.mag Lars Hedegaard Cand.theol. Katrine Winkel Holm Cand.mag. Morten Uhrskov Jensen Skuespiller og kommentator Farshad Kholghi Civilingeniør Max Stubgaard Cand.psych. Helle Westergaard

Bestyrelsen konstituerede sig med Lars Hedegaard som formand og Katrine Winkel Holm som næstformand.

Selskabet vil i det kommende år bl.a. arbejde på at arrangere en større international konference i København om "Tabuer i europæisk presse". En anden hovedopgave bliver at knytte internationale kontakter i erkendelse af, at vi lever i en globaliseret tidsalder, hvor truslerne mod ytringsfriheden både kommer udefra og indefra.

For yderligere information kan Lars Hedegaard kontaktes på tlf. 36 46 15 48 og Katrine Winkel Holm på tlf. 36 44 88 41.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg