"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Artiklen, der sender Torben Mark Pedersen i retten

20. maj 2014 - Artikel - af Trykkefrihedsselskabet formandskab

§266b skaber ulighed for loven og gør at fru Justitia ikke er blind, skrev Torben Mark og anklagedes
Trykkefrihedsselskabet formandskab

Onsdag eftermiddag er det Torben Mark Pedersens tur til at blive trukket i byretten for overtrædelse af § 266b: Først Jesper Langballe, så Lars Hedegaard, så Lars Andersen, så Firoozeh Bazrafkan og nu Torben Mark Pedersen.

Torbens potentielt kriminelle udtalelser har vi valgt at lægge på siden, så enhver kan se, hvor lidt der skal til for at blive trukket i retten i Danmark.

Retsmødet er offentligt.

Alle er velkomne til at møde op og vise deres opbakning til Torben Mark i denne principielle ytringsfrihedssag.

Tid: 21. maj kl. 13.15

Sted: Københavns Byret, Retssal 31

Slutterigade 1, 2. sal

 

Når fru Justitia ikke er blind...

Fru Justitia afbildes med bind for øjnene for at symbolisere, at der ikke skeles til, hvem der står anklaget, og at alle skal være lige for loven.

"Der er danske fædre, der voldtager deres døtre," udtaler Torben Mark Pedersen for at håne, spotte, krænke og latterliggøre.

"Selvfølgelig skulle jeg ikke have sagt, at der er danske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel - og i øvrigt vender det blinde øje til onklernes voldtægt," korrigerer Torben Mark Pedersen sig selv. 

Sætningerne er faktuelt sande. Ordene "der er" henviser til en delmængde, og der findes danske mænd, der voldtager deres døtre, og der findes danske mænd, der slår deres døtre ihjel. 

Tøndersagen var der en far, der udover selv at voldtage sine to døtre, solgte dem til andre mænd, så de også kunne voldtage dem, og formiddagsbladene har tilbagevendende historier om mænd, der dræber deres børn.

Verden er forfærdelig. Der er danske mænd, der voldtager og slår deres døtre ihjel, og deriblandt skal der nok også være nogen eller i hvert fald en enkelt eller et par stykker, der i tidens løb har vendt det blinde øje til en onkels voldtægt. Der er i hvert fald adskillige eksempler på, at mødre har vendt det blinde øje til faderens voldtægt af døtre eller steddøtre.

Jeg vil næppe blive anklaget for racisme for at ytre ovenstående. Måske fordi jeg selv er en dansk mand? Så lad mig se, om jeg kan blive anklaget for racisme ved at hænge en anden race ud:

Der er negre, der voldtager deres døtre. Selvfølgelig skulle jeg ikke have sagt det, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel - og i øvrigt vender det blinde øje til onklernes voldtægt. 

Der er eskimoer, der voldtager deres døtre. Selvfølgelig skulle jeg ikke have sagt det, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel - og i øvrigt vender det blinde øje til onklernes voldtægt. 

Der er asiater, der voldtager deres døtre. Selvfølgelig skulle jeg ikke have sagt det, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel - og i øvrigt vender det blinde øje til onklernes voldtægt. 

Der er sydamerikanere af indiansk afstamning, der voldtager deres døtre. Selvfølgelig skulle jeg ikke have sagt det, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel - og i øvrigt vender det blinde øje til onklernes voldtægt. 

Der er australnegre, der voldtager deres døtre. Selvfølgelig skulle jeg ikke have sagt det, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel - og i øvrigt vender det blinde øje til onklernes voldtægt. 

Der er mongoler, der voldtager deres døtre. Selvfølgelig skulle jeg ikke have sagt det, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel - og i øvrigt vender det blinde øje til onklernes voldtægt. 

Der er katolikker, der voldtager deres døtre. Selvfølgelig skulle jeg ikke have sagt det, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel - og i øvrigt vender det blinde øje til onklernes voldtægt. 

Der er ateister, der voldtager deres døtre. Selvfølgelig skulle jeg ikke have sagt det, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel - og i øvrigt vender det blinde øje til onklernes voldtægt. 

Der er buddhister, der voldtager deres døtre. Selvfølgelig skulle jeg ikke have sagt det, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel - og i øvrigt vender det blinde øje til onklernes voldtægt. 

Der er hinduer, der voldtager deres døtre. Selvfølgelig skulle jeg ikke have sagt det, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel - og i øvrigt vender det blinde øje til onklernes voldtægt. 

Der er jøder, der voldtager deres døtre. Selvfølgelig skulle jeg ikke have sagt det, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel - og i øvrigt vender det blinde øje til onklernes voldtægt. 

Der er muslimer, der voldtager deres døtre. Selvfølgelig skulle jeg ikke have sagt det, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel - og i øvrigt vender det blinde øje til onklernes voldtægt. 

Kun hvis fru Justitia ikke er blind, vil udtalelsen af en enkelt af disse sætningspar - og ikke de andre - føre til en anklage om overtrædelse af straffelovens § 266b. Den danske fru Justitia synes i den grad at være seende.

En af de mange principielle grunde til at ønske racismeparagraffen afskaffet er, at det er en paragraf, der lægger op til politisk misbrug, der strider mod princippet om lighed for loven.

Ytringer om nogen mennesker falder ind under paragraffen, og den formastelige, der har udtalt ordene kan risikere en dom for racisme, hvorimod andre, der siger ordret det samme om andre etniske minoriteter eller religiøse grupperinger, ikke bliver anklaget.

Lighed for loven er - eller burde være - et fundamentalt princip i et retssamfund, men det princip vil aldrig blive realiseret, så længe vi har love, der beskytter individer tilhørende nogen grupper og ikke andre.

 Artiklen blev oprindeligt offentliggjort på 180grader.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg