"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Tommy Robinson skal igen for retten - og så sagsøger han politiet

15. marts 2019 - Artikel - af Aia Fog

I disse dage behandler retten i Peterborough så Robinsons søgsmål mod Camebridgeshire politi for chikane og embedsmisbrug. En sag, som politiet har forsøgt at indgå forlig om, hvilket Robinson har afvist: han kræver anerkendelse for politiets embedsmisbrug og en undskyldning for den chikane han selv – og ikke mindst hans børn – har været udsat for.

Hvis man vil vide, hvordan det står til med ytringsfriheden i Storbritannien, skal man følge Tommy Robinson, som er blevet selve symbolet på de enorme klasseskel, som altid har eksisteret i det britiske samfund, men som i de seneste år er blevet dybere og mere eksponeret med et stadigt mere spændt forhold mellem en trængt arbejderklasse og en magtfuld, politisk korrekt elite bestående af politikere, meningsdannere og mainstreampresse.

Sidste års groteske og summariske retssag og den efterfølgende fængsling af Robinson for foragt for retten, efter at han havde livestreamet foran retten i Leeds, er velbeskrevet – ikke af mainstreammedierne, men af de alternative og af andre aktører som Trykkefrihedsselskabet.  Det samme er BBCs uskønne samarbejde med den venstreekstreme organisation Hope Not Hate om en fake news dokumentar med det formål at undergrave Tommy Robinson.

Det bliver dog stadig mere besværligt at følge med i, hvad der sker med og for Tommy Robinson, da han som reaktion på sin afsløring af BBC og Panoramas såkaldte journalist, John Sweeney, er blevet smidt af både Facebook og Twitter og dermed er blevet afskåret fra sine mange følgere. Ikke nok med, at udelukkelsen af Tommy Robinson fra de vigtigste sociale medier tydeligvis er endnu et forsøg på at lukke munden på den dreng, der bliver ved med at råbe, at kejseren ikke har noget tøj på – det afslører også en usund og lidet gennemskuelig alliance mellem de sociale medier, den britiske mainstreampresse og de britiske myndigheder.

Og netop de britiske myndigheder i skikkelse af den britiske rigsadvokat, har nu besluttet at gøre endnu et forsøg på at få Robinson dømt og fængslet for foragt for retten for at have livestreamet foran retten i Leeds tilbage i maj sidste år. Det sker med den begrundelse, at sagen skal fremmes af hensyn til den offentlige interesse. En tåbelig begrundelse skulle man mene, al den stund, at offentlighedens primære interesse er, at der er sikkerhed for og tryghed omkring, at politi og anklagemyndighed overholder loven, trækker påstanden tilbage og yder ham erstatning for det fængselsophold, han måtte igennem i sommer.

Alligevel må Tommy Robinson endnu en gang se sig på anklagebænken den 22. marts, hvor han igen vil blive mødt med et krav om fængsling for – ja, for hvad? Det spørgsmål blafrer fortsat i vinden.

I mellemtiden har Robinson dog en anden retssag, han skal have overstået, denne gang dog i rollen som sagsøger:  I skrivende stund er han således i retten i Peterborough, hvor han har sagsøgt politiet i Camebridgeshire for chikane. Sagens genstand er en episode, der fandt sted for to år siden, hvor Robinson var på restaurant med sine børn forud for, at familien skulle til en fodboldkamp. Pludselig vrimlede det med politi, der bad ham forlade ikke blot restauranten, men tage toget ud af byen, ellers ville han blive anholdt – angiveligt for optøjer. Det hjalp ikke, at restaurantens ejer kom til og sagde, at Robinson overhovedet ikke lavede ballade, men blot en gæst, der spiste med sin familie. Robinson blev forvist fra byen, som han måtte forlade med sine grædende børn. Han havde dog åndsnærværelse nok til at filme optrinnet, som kan ses her: https://youtu.be/uVOGpdAz7Lk

I disse dage behandler retten i Peterborough så Robinsons søgsmål mod Camebridgeshire politi for chikane og embedsmisbrug. En sag, som politiet har forsøgt at indgå forlig om, hvilket Robinson har afvist: han kræver anerkendelse for politiets embedsmisbrug og en undskyldning for den chikane han selv – og ikke mindst hans børn – har været udsat for.

Om han får medhold, må tiden vise. Selvom Robinsons egne optagelser taler deres tydelige sprog, viser al erfaring med det britiske retssystem, at Justitia, retfærdighedens gudinde, så langt fra er blind, når det gælder Tommy Robinson.

Trods alle forsøg på at knække Robinson og lukke munden på ham, er han fortsat stående, og det er betegnende, at hans følgere, som tæller over 1 mio. verden over, synes hurtige til at følge ham over på nye platforme, i takt med, at de gamle sociale medier udelukker ham. Det bør de britiske myndigheder lægge sig voldsomt på sinde, for det indikerer, at tilliden til ham og solidariteten med ham er usvækket, og at han i stadigt stigende grad er blevet symbolet på et England i indre opløsning.

Vil man følge med i hans retssager, skal man gå ind på www.tommytrial.com og/eller følge Ezra Levants dækning på www.rebelmedia.com

 

Artiklen har været bragt i Den Korte Avis

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg