"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Tingbjerg-skandalen har kostet folkekirken tre millioner

5. november 2009 - Den løbende - af Uwe Max Jensen

Tingbjerg Kirke bruger sin kassebeholdning og låner et millionbeløb hos Københavns Stift for at købe ny præstebolig "i en acceptabel afstand fra Tingbjerg"

Chikanen  af Tingbjerg Kirkes præst Ulrich Vogel har ikke kun haft store menneskelige omkostninger for præsten, der måtte flygte fra sit hjem og efterfølgende sygemelde sig på ubestemt tid. Sagen har også fået den konsekvens, at Tingbjerg Kirkes menighedsråd har sat kirkens tilknyttede præstebolig til salg, da menighedsrådet ikke mener, at det er muligt for Ulrich Vogel at vende tilbage til adressen.

Af oplysninger, som Sappho ad flere omgange har fået aktindsigt i, fremgår det, at Tingbjerg Kirkes menighedsråd allerede har købt en ny præstebolig. Det har ikke været muligt at få klarhed over, hvor Tingbjerg Kirkes ny præstebolig ligger, da Københavns Stift ikke ønsker at videregive denne oplysning, da "sognepræst Ulrich Vogel er meget presset i øjeblikket, og det er vigtigt at værne om hans privatliv."

Det fremgår imidlertid af andre oplysninger, som Sappho har fået aktindsigt i, at Tingbjerg Kirke har erhvervet en præstebolig, der ligger helt udenfor Tingbjerg sogn og Brønshøj provsti:

"Den nye embedsbolig (Tingbjerg Kirkes ny præstebolig, red.), der ønskes, ligger placeret i...altså uden for både provsti og stift. Men i en acceptabel afstand fra Tingbjerg, og i et område, hvor huspriserne er lavere end i Brønshøj."

Bruger kirkens kassebeholdning

Købsprisen for Tingbjerg Kirkes ny præstebolig er 3.096.000 kroner. Tingbjerg Kirke har skaffet pengene til den ny præstebolig ved at låne 1,5 millioner kroner i stiftsmidlene ved Københavns Stift. Samtidig har Tingbjerg Kirke fået udbetalt cirka 240.000 kroner, som kirken har haft stående i stiftsmidlerne. Den resterende del af købssummen dækkes af Tingbjerg Kirkes kassebeholdning, der inden købet af den ny præstebolig udenfor sognet udgjorde cirka 1,7 millioner kroner.

Dermed har folkekirken over tre millioner kroner ude at svømme i forbindelse med Tingbjerg Kirkes hussalg. Nogen af pengene kommer ind igen, når Tingbjerg Kirke får solgt den oprindelige præstebolig, der er sat til salg for 2 1/2 million.

Men salget af den oprindelige præstebolig kan blive vanskeliggjort af en række faktorer. Således skriver provst for Bispebjerg-Brønshøj Provsti - Johanne Haastrup - i en mail til Københavns Stift, at "Frasalget af den eksisterende embedsbolig vil i nogen grad blive besværliggjort af, at boligen bliver et værelse (præstekontoret) mindre, og at boligen er bygget sammen med kirken (rækkehus)."

Ejendomsmægler Morten Gram fra LokalBolig i Brønshøj, der forestår salget af Tingbjerg Kirkes oprindelige præstebolig, har tidligere overfor Sappho givet udtryk for, at boligen kan blive svær at sælge:

"Den ligger i et kvarter, hvor der ikke er særlig mange ejerboliger. Det er i hvert fald ikke noget typisk villakvarter, så det kan betyde, at boligen ikke bliver så nem at sælge," sagde Morten Gram til Sappho i midten af oktober.

Adspurgt om, boligen ville blive endnu sværere at sælge med tanker på den uro, der har været på adressen, svarede Morten Gram:

"Det vil jeg slet ikke udtale mig om."

Enstemmigt vedtaget

Beslutningen om at sælge Tingbjerg Kirkes præstebolig blev truffet på et menighedsrådsmøde 14. maj 2009. Dagen efter mødet orienterede Tingbjerg Kirkes menighedsrådsformand Eva Bundgaard provsten i Brønshøj provsti, Johanne Haastrup, om beslutningen og søgte i den forbindelse provstiet om tilladelse til frasalg af præsteboligen.

Af Eva Bundgaards skrivelse til provsten fremgår følgende:

"Menighedsrådet (Tingbjerg Kirkes menighedsråd, red.) har på sit møde i går enstemmigt vedtaget at anskaffe en villa beliggende på...tæt på Tingbjerg sogn som erstatning for tjenesteboligen på Langhusvej 3 (Tingbjerg Kirkes oprindelige præstebolig, red.), som der tillige blev truffet beslutning om at frasælge efter udskillelsen af præstekontoret."

Ubudne gæster på taget

Om baggrunden for købet af den ny præstebolig lyder det:

"Så sent som i fredags har sognepræsten (Ulrich Vogel, red.) igen haft ubudne gæster på taget, hvorfor menighedsrådet skønner, at det er vigtigt med en hurtig løsning, så sognepræsten ikke går fuldstændig ned med flaget efter en række ubehagelige episoder..."

Lukning af huller i hæk

Tingbjerg Kirkes ny præstebolig beskrives i Eva Bundgaards brev således:

"Huset på...er blevet besigtiget af kirkens arkitekt, der klart kan anbefale købet af huset. Det fremtræder yderst velholdt med en tilstandsrapport, som så godt som ingen anmærkninger har.
I givet fald skal der kun foretages mindre opfriskninger i forbindelse med overtagelsen såsom generel afslibning af gulvene, maling af huset, hvor det er nødvendigt, en gennemgang af gavlen mod syd efter indflytning, erstatning af et eksisterende skur, hvis levetid er udløbet, lukning af to mindre huller i eksisterende hæk samt en eventuel opsætning af en dør."

Dyrere end forventet

Af Eva Bundgaards skrivelse kan man også læse, at købet af Tingbjerg Kirkes ny præstebolig blev lidt dyrere end forventet:

"Det er aftalt med mægleren at udarbejde en købsaftale betinget af provstiudvalgets og provstiarkitektens godkendelse, så huset bliver reserveret til påtænkte formål. Huset er udbudt til 2.995.000 - det er vores forventning, at vi måske kan presse den yderst faire pris til 2.945.000."

18. juni 2009 blev Tingbjerg Kirkes ønske om et lån i stiftsmidlerne på 1,5 millioner kroner bevilliget af Københavns Stift.

Tingbjerg Kirkes oprindelige præstebolig på Langhusvej 3 er endnu ikke sat til salg, da LokalBolig i Brønshøj venter på kommunens udstykning.


Læs om udgifter til Gellerup Kirke her

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg