"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Farvel til en formand. Reportage fra generalforsamlingen i Trykkefrihedsselskabet

6. marts 2014 - Artikel - af Dan Ritto

Trykkefrihedsselskabets bestyrelse 2014 med Ezra Levant. FOTO: Steen Raaschou

Trykkefrihedsselskabet har afholdt generalforsamling. Læs om formandens beretning, Lars Hedegaards afskedstale og den nye bestyrelse.

Årets generalforsamling i Trykkefrihedsselskabet faldt på den første forårsdag – den første dag i marts. Om det også betyder forår for ytringsfriheden vides ikke, men den konstituerede formand Katrine Winkel Holm kunne dog melde om en stigende borgerlig skepsis mod racismeparagraffen og udsigt til ændringer efter næste valg.

Generalforsamlingen bød på beretninger fra vores to formænd: Den konstituerede, Katrine Winkel Holm, og en hilsen fra den afgående, Lars Hedegaard.

I bestyrelsens beretning fokuserede Katrine Winkel Holm på Selskabets egne anliggender, som i det forløbne år har budt på fremgang. Efter attentatforsøget mod Lars Hedegaard oplevede foreningen en markant medlemsfremgang, men budgettet er dog stadig skrabet.

Til gengæld kunne formanden melde om et højt aktivitetsniveau med meget velbesøgte møder. Katrine Winkel Holm pointerede, at kun et mindretal af vores møder har haft islam på programmet, men at det som sædvanlig har været netop disse møder, der er løbet med opmærksomheden i medierne.

Blandt de emner, som Selskabet i årets løb forsøgte at sætte på dagsordenen, var således venstrefløjens betændte forhold til ytringsfriheden og et yderst velbesøgt arrangement om litterær autofiktion. Sidstnævnte møde fik deltagelse af ingen ringere end forfatteren Fay Weldon.

Også Voltaires noget betænkelige syn på ytringsfriheden kom på Selskabets dagsorden i det forløbne år. I det hele taget lovede Katrine Winkel Holm på bestyrelsens vegne, at ytringsfrihedens historie er et emne, vi fortsat vil beskæftige os med.   

Af fremtidige udfordringer nævnte Katrine Winkel Holm den fortsatte kamp mod den trussel, som multikulturalismen udgør mod ytringsfriheden. Der skal ruskes op i ligegyldigheden hos folk. Dette er fortsat Trykkefrihedsselskabets opgave, sådan som den har været det siden Selskabets stiftelse i 2004.

Selskabets formand siden stiftelsen, Lars Hedegaard, genopstillede ikke til bestyrelsen. I sin afskedshilsen til medlemmerne pointerede den tidligere formand Trykkefrihedsselskabets betydning for den offentlige debat.

Om dette sagde Lars Hedegaard, at "TFS har holdt et rum åbent for frie ytringer. Vi har været den våge i isen, der har betydet, at alt ikke er frosset til, sådan som stærke kræfter både herhjemme og i udlandet arbejder på. Havde vi ikke været der, er jeg bange for, at det ville have set sort ud."

Konkrete sejre i retning af afskaffelse af racisme- og blasfemiparagrafferne kunne den afgående formand ikke melde om. I stedet består Selskabets betydning i, at vi har holdt os på benene – trods utallige forsøg på at bagtale os, lægge os for had, slæbe os for retten og det, der er værre.

Ved valget til bestyrelsen blev der genvalg til Katrine Winkel Holm, Kit Louise Strand og Dan Ritto for en to-årig periode, mens Jesper Rosenløv blev valgt ind som nyt medlem. Suppleanter blev Leif Barbré Knudsen og Christian Stormark.

 

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg