"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Bombetrussel efter Muhammed-maleri

19. februar 2009 - Den løbende - af Uwe Max Jensen

Jens Jørgen Thorsens happening på Holstebro Gymnasium fik ikke bare en elev med libanesisk baggrund til at gå amok. Forløbet medførte også en bombetrussel.

I forbindelse med en fællestime på Holstebro Gymnasium havde stedets billedkunstlærer Paul Cederdorff inviteret sin kollega Jens Jørgen Thorsen. Efter planen skulle Thorsen forklare eleverne, hvordan man konstruerer et maleri. Det gjorde Thorsen ved blandt andet at smide bukserne og tegne maleriets horisontlinje ved at trække sin tissemand henover lærredet.


Til sidst i forløbet malede den kontroversielle kunstner foruden nogle køer ayatollah Khomeini, Jesus, muslimernes profet Muhammed og gud som en snotklat. Det sidste resulterede i, at en elev med libanesisk og muslimsk baggrund efter fællestimens afslutning flængede Thorsens maleri med en tapetsersaks og gik til angreb på Paul Cederdorff.

Jens Jørgen Thorsen

Den dramatiske episode står lysende klart for Paul Cederdorff, selvom den udspandt sig tilbage i marts 1989, og han er stadig skuffet over sine lærerkollegers og ikke mindst rektors reaktion i forbindelse med overfaldet.

Efter episoden blev Paul Cederdorff kaldt ind på rektor Ole Balslevs kontor, og her fik Cederdorff - ifølge eget udsagn - en røffel.

Ole Balslev, der var rektor på Holstebro Gymnasium indtil 1990 og nu er pensionist, husker episoden anderledes.

Krav fra bombemand

"Jeg talte med Cederdorff om, at det var uheldigt, at vi ikke havde fastholdt Thorsen på, at han skulle holde et foredrag. Samtalen har aldrig været tænkt som en irettesættelse af Cederdorff, og det har ikke været meningen, at han skulle have skraldet," siger Ole Balslev og fortsætter:

"Jeg mente, at vi havde en klar aftale om, at Jens Jørgen Thorsen skulle holde et kunsthistorisk foredrag. Men vi endte i stedet med et meget uheldigt forløb."

Ole Balslev husker ikke alle detaljer i det forløb, der udspandt sig efter den bizarre fællestime. Men han husker især én oplevelse helt tydeligt: Da gymnasiet blev ringet op af en mand, der truede med at sprænge skolen i luften, hvis han ikke fik sit krav opfyldt.

"Der var tale om en anonym opringning foretaget af en mand, der talte fornuftigt dansk. Manden sagde, at hvis eleven, der havde flænget Thorsens maleri, ikke blev bortvist permanent fra skolen, ville skolen blive sprængt i luften. Jeg har aldrig været udsat for bombetrusler hverken før eller siden. Så det var en speciel oplevelse," fortæller Ole Balslev.

Bombetruslen blev meldt til politiet. Men manden bag truslen er aldrig blevet fundet.

Profeten Muhammed og Jesus Kristus

Ole Balslev overværede ikke selv den libanesiske elevs overfald på Paul Cederdorff, da han, mens overfaldet stod på, sad på sit kontor i fuld gang med at skrive en check ud til Jens Jørgen Thorsen, som var blevet lovet omkring 3000 kroner for sin deltagelse i gymnasiets fællestime.

"Sådan som jeg har hørt det refereret, gik det galt, da Thorsen malede et billede, der viste profeten Muhammed på den ene side og Jesus Kristus på den anden side. Det faldt ikke i alles smag, og en muslimsk elev blev rasende over det, og han ødelagde Thorsens billede," fortæller Ole Balslev.


Det flængede maleri

Jens Jørgen Thorsen forlangte efterfølgende 10.000 kroner i erstatning fra Holstebro Gymnasium. Men det krav ønskede Ole Balslev ikke at imødekomme.

"Det dukkede op meget hurtigt som et krav. Men det nægtede jeg at opfylde, da Thorsen selv havde sagt, at det maleri, han ville lave i fællestimen, var værdiløst, og at vi bare kunne smide det ud eller brænde det bagefter."

Så vandene kunne lægge sig

Efter hærværket mod Thorsens maleri valgte Ole Balslev at tage hjem til eleven med libanesisk baggrund. Men Ole Balslev bortviste ikke eleven fra undervisningen.

"Det kan være, at han har valgt at forsømme nogle dage. Så vandene lige kunne lægge sig lidt. Men han blev overhovedet ikke bortvist," siger Ole Balslev.

Til rektor forklarede eleven, at han havde handlet i affekt på grund af billedets indhold, men at hans vrede kun var rettet mod Thorsens maleri.

"Det anså jeg ikke som noget, skolen skulle reagere overfor, og da slet ikke, når Thorsen havde sagt, at vi bare kunne gå ud at brænde billedet efter timen," fortæller Ole Balslev.

Tabte saksen

Ole Balslev forklarer, at sagen omkring bortvisning af eleven havde stillet sig helt anderledes, hvis han dengang var blevet præsenteret for oplysninger om, at eleven havde benyttet saksen til et overfald på Paul Cederdorff.

"Jeg har aldrig hørt den detalje om saksen. Jeg har hørt, at eleven tabte saksen, så den landede på gulvet. Hvis jeg havde vidst dengang, at eleven havde benyttet saksen som våben og havde angrebet en af skolens lærere med vold, ville det hele have været langt mere alvorligt. Så var der jo tale om en politisag," siger Ole Balslev.

Løj af taktiske grunde

I dagene efter overfaldet på Thorsen og Paul Cederdorff var der en vis tvivl om elevens religiøse baggrund. Dagen efter overfaldet (14. marts 1989, red.) skrev Ekstra Bladet og Dagbladet Holstebro-Struer, at eleven havde muslimsk baggrund, og Dagbladet kunne berette, at "Khomeynis vrede ramte i Holstebro". 15. marts var eleven ifølge Dagbladet katolik ("Thorsen angrebet af vred katolik", Dagbladet Holstebro-Struer 15. marts 1989). Men ifølge rektor Ole Balslev var eleven muslim.

"Når eleven har sagt, at han var katolik, har han løjet af taktiske grunde. Han har formentlig gjort det, for at vreden ikke skulle rettes mod muslimer," fortæller Ole Balslev.

Ingen sammenhæng

Ole Balslev ser ingen sammenhæng mellem episoden i Holstebro i marts 1989 og reaktionerne på Jyllands-Postens tegninger.

"Det her var jo længe før problemerne med Jyllands-Postens tegninger, og det var ikke organiseret fra muslimsk side. Desuden havde Thorsens maleri ikke noget med ytringsfrihed og censur at gøre. Thorsen kunne derimod bruge det i sin personlige markedsføring, selvom han blev forskrækket og forlod byen i skjul," siger Ole Balslev.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg