"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Taberne omskriver landsrettens dom

28. oktober 2013 - Artikel - af Ole Hasselbalch

Siden fredagens entydige frikendelse af Bent Jensen har Jørgen Dragsdahl og hans støttekreds haft travlt med at udlægge dommen. Men de omskriver og bortforklarer domsresultatet, mener professor Ole Hasselbalch Den frikendte Bent Jensen sammen med sin advokat Karoly Németh (tv)

Jørgen Dragsdahl og hans støttekreds er nu begyndt at omskrive og bortforklare fredagens domsresultatet i landsretten.

Dommen siger, 
-     at Bent Jensen havde faktuelt belæg for at skrive, at PET som institution betragtede Dragsdahl som KGB-agent, 
-      at Dragsdahl drev desinformation i den forstand, i hvilken Bent Jensen havde brugt dette ord,
-       at Bent Jensen med hjemmel i den tolkning af straffeloven, Menneskerettighedskonventionen tilsiger, havde ret til at bringe disse oplysninger i pressen i kort, populariserende form.
Retten noterer, at der ikke blev ført bevis for, at Dragsdahl faktisk var indflydelsesagent.

En sådan bevisførelse var unødvendig, eftersom Bent Jensen ikke i de påklagede artikler havde skrevet noget sådant. 
 
Injurielovgivningen er ikke sat ud af kraft

Der er således ikke sandt, når Dragsdahl nu hævder, at Menneskerettighedskonventionen har sat injurielovgivningen ud af kraft og åbner for, at der kan offentliggøres ”falske påstande”.

Bevisligt sande injurier har altid kunnet viderebringes, og Bent Jensen førte bevis for, at han havde tilstrækkeligt faktuelt belæg i PET’s papirer for det, han skrev, der stod i dem. 

Det er således ikke sandt, når Dragsdahl fortæller, at landsretten fastslår, at det, Bent Jensen skrev, var forkert, og at Bent Jensen i  henhold til dommen kan ”lyve og svindle”. 

Det er således ikke sandt, når Dragsdahl fortæller, at Bent Jensen skrev, at Dragsdahl var agent.

Det er ikke sandt, som Dragsdahl hævder, nemlig at PET aldrig har ført bevis for, at han var indflydelsesagent. Det ved vi intet om.

Men man har lov til at gå ud fra, at PET havde belæg for at bruge betegnelsen over for statsministeren, udenrigsministeriet og de udenlandske allierede tjenester, til hvem oplysningen om Dragsdahl som indflydelsesagent blev videregivet.

Det vides også, at dette belæg var tre KGB-kilder samt PET’s egne efterforskninger. 

Det er ikke sandt, når Dragsdahl siger, at han har søgt at få alle PET-papirer offentliggjort. Han nægtede f.eks. at medvirke til, at mere end nogle få af telefonaflytningsrapporterne kunne fremlægges i retten. 

Det er ikke sandt, at tre tidligere PET-chefer ikke mente, han var indflydelsesagent. De mente, at det ikke kunne bevises, at Dragsdahl havde gjort sig skyldig i strafbare forhold.

Og de kørte under afhøringerne rundt i begreberne på en måde, som altså fik landsretten til at se bort fra deres vidneudsagn. En indflydelsesagent behøver i parentes bemærket ikke gøre noget som helst strafbart.

Det er ikke sandt, at PET’s efterforskning sluttede med at konkludere, at mistanken imod Dragsdahl for (indflydelses)agentvirksomhed var uberettiget.

PET indstillede først overvågningen på det tidspunkt, hvor KGB opdagede, at han var afsløret, hvorefter han ikke mere var brugbar som indflydelsesagent.

Det er ikke sandt, at det aldrig er bevist, at Dragsdahl skrev efter KGB-inspiration. Det modsatte har landsretten anført flere eksempler på i domskonklusionen. 

Det er ikke sandt, at Dragsdahl fik sit materiale afvist af landsretten. Retten gennemlæste det, han fremlagde, men forkastede altså dets værdi.

Det er ikke sandt, at Bent Jensen ikke har været kildekritisk nok. Bent Jensen kom med en omfattende redegørelse for sin kildekritik i retten, som altså anså den for fuldt tilstrækkelig.

 

Ole Hasselbalch er professor i erhvervsret og forfatter til Dragsdahl-sagen, Trykkefrihedsselskabets Bibliotek, 2010

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg