"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Sveriges regering lover at beskytte Sverigedemokraterna

19. juli 2008 - Artikel

DF-henvendelse gav overraskende positivt resultat:
Sveriges regering har lovet at gøre en ekstraindsats for at beskytte politisk aktive mod voldelige overgreb fra ekstremister.

Det fremgår af en skrivelse, dateret 7. juli, fra Sveriges regering til Dansk Folkepartis medlem af Nordisk Råd, udenrigsordfører Søren Espersen, som den 3. juni havde påpeget, at en række overgreb på medlemmer af Sverigedemokraterna betød, at Sveriges demokrati havde fået alvorlige ridser i lakken, og at danskere i høj grad var begyndt at rynke på brynene af demokratiunderskuddet i broderlandet.

I skrivelsen fra Sveriges regering , underskrevet statsråd Jens Orback, hedder det bl.a., at regeringen ser med allerstørste alvor på de trusler om vold og egentlige overgreb, der har fundet sted. Regeringen oplyser endvidere, at man på den baggrund har taget en række initiativer - bl.a. i Östergötlands Len, i Södermanlands Len og i Skåne - for at komme uvæsenet til livs.

Søren Espersen erklærer sig tilfreds med det klare svar, og siger:

- Det er en meget stor lettelse, at Sveriges regering med brevet nu har givet et klart tilsagn om, at man ikke vil tillade den fortsatte hetz mod Sverigedemokraterna, siger Søren Espersen.

- Jeg har i længere tid haft på fornemmelsen, at myndighederne i Sverige i samarbejde med medierne derovre i høj grad billigede ekstremisternes overgreb mod Sverigedemokraterna. Dette væmmelige billede må jeg nu skynde mig at revurdere, og det glæder mig overordentligt, for det var bestemt ikke noget rart billede af Sverige at gå omkring med.

- Jeg kan nu med fortrøstning se frem til, at Sverigedemokraterna vil kunne gå i valgkamp op til det kommende Riksdagsvalg og for første gang vide, at de svenske myndigheder vil forsvare dem mod voldelige overgreb og chikanerier, siger Søren Espersen.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg