"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Støt frigørelsen af de muslimske kvinder

9. maj 2011 - Artikel - af Helle Baldersbæk

Muslimske lærde har sagt det samme, som Landsretten netop har straffet Lars Hedegaard for at sige, påpegede han i sit oplæg.

Ægte vilje efterlyses

Trykkefrihedsselskabets formand Lars Hedegaard, der er aktuel med bogen Muhammeds piger – og ikke mindst landsretsdommen for ”racisme” – var ikke uventet inde på, at muslimske kvinder skal støttes i at frigøre sig, og han efterlyste en ægte vilje til at tale disse kvinders sag.

”Jeg har den vane at sige det forkerte, så jeg har skrevet ned, hvad jeg vil sige,” udtalte Hedegaard, hvis hovedpointe var, at islams ekspansionsevne og ekspanionslyst er et direkte resultat af de muslimske kvinders undertrykkelse.

Kvindeundertrykkelsen er simpelthen islams vigtigste strategiske våben, mente han.   
Ifølge den kanoniske islam, som den kommer til udtryk i shariaen, kan kvinder ikke forlade deres hjem uden at være ifølge med et mandligt familiemedlem eller uden at have fået tilladelse til det.

De kan ikke selv vælge deres mand, og deres børn tilhører manden og hans familie, sagde Lars Hedegaard.

Ummaen er genial

Lars Hedegaard var i sit oplæg ikke uden blik for Muhammeds kreative sider. For eksempel var det ret genialt at opfinde ummaen, dvs. den verdensomspændende muslimske nation.

Muhammed – eller hvem der nu har fundet på det – var genial på den måde, at han smeltede de gamle arabiske stammer og klaner sammen til én stor stamme, som videreførte det gamle kvindesyn.

Muhammeds projekt lykkedes ikke helt, men dog tilstrækkeligt til, at ummaen i de afgørende strategiske situationer er i stand til at optræde samlet overfor de vantro befolkninger, den kommer i kontakt med.

Lars Hedegaard pegede på risikoen for, at svage mænd, der ikke havde magt over ret meget, vil finde islam så attraktiv, at de konverterer, for så har de i det mindste magt over kvinder.

Han citerede en lærd muslim, som i begyndelsen af 1900-tallet udtalte, at mænd hersker, og kvinder er slaver. Hun er hans redskab og hans legetøj. Den lærde påpegede også, at koner er dumme, når de lader sig bruge. 

“Jeg kender en mand, der for nylig blev dømt for at sige omtrent det samme om islams kvindesyn,” sagde Lars Hedegaard og stillede spørgsmålet, hvorfor kvinder arbejder for at give islam plads, og han undrede sig over, at kvinder stemmer på partier, der ikke siger fra.

En tilhører ville gerne vide, hvad man skal gøre ved det, og Hedegaards svar var, at man skal støtte frigørelsen af de muslimske kvinder.

”Gør noget. Skriv i avisen, tal med kolleger, snak højt – og stem på partier, der støtter disse kvinder,” lød Hedegaards svar.

Hege Storhaug sagde, at man skal holde op med at behandle kristendom og islam ens, for det er de langtfra.

Hvis du ikke kan tale kan du holde din mund

Der kom også opfordringer til at få fat i for eksempel menneskerettighedsorganisationerne, Kvinfo og lignende. De har tordnende mange penge og burde have en god grund til at hjælpe islams undertrykte kvinder.

”Mange tier fordi de er bange for at blive kaldt racister. Det er ikke uden grund, at så mange dukker sig, for muslimer kan blive voldelige, når de føler sig fornærmede og krænkede.

Kvinder er bange for vold,”sagde en tilhører, og Wafa Sultan kom med denne opfordring: Hvis man er bange, så bør man som et minimum tie stille og lade være med at forsvare islam.

Spørgelysten var stor, og mange havde gode vinkler og tanker, men konferencens dirigent, Mikael Jalving, der med kyndig hånd styrede foredragsholdere og tilhørere, var nødt til at skære igennem og sige tak for i dag.

Og så stod han der, manden, der netop har fået en dom, og blev hyldet med stående ovationer, lige indtil han næsten gemte sig af generthed.

Se talen på You Tube her

 

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg