"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Statsadvokatens nidkærhed i forfølgelsen af det frie ord

16. februar 2011 - Artikel - af Katrine Winkel Holm

Lars Hedegaard skal nok engang slæbes i retten for sin brug af det frie ord. Statsadvokaten for København og Bornholm gør, hvad hun kan for at vise, hvad der er galt med §266b.

16. February 2011 - Katrine Winkel Holm

Intet nyt i sagen

Lise Lotte Nilas, statsadvokat for København og Bornhold, har anket sagen mod Lars Hedegaard, og da det ikke er korrekt, som oplyst til Sappho, at anken skal forkyndes personligt, vil sagen gå sin gang.

Ikke at der er dukket noget nyt om i sagen, ikke at der nu bliver mulighed for at føre sandhedsbevis.

Sandheden er og bliver irrelevant for §266b-sager.

Det eneste, anken afslører, er et Statsadvokatur, der viser en uhyre nidkærhed i forfølgelsen af borgere, der ikke har opfordret til vold, ikke har truet nogen, ikke har stjålet, løjet eller lavet underslæb, men blot har gjort brug af den ret, ethvert frit samfund skænker dem: Friheden til at skildre verden som de ser den. I dette tilfælde islams kvindesyn.

Det er tydeligvis magtpåliggende for statsadvokaten, at sådanne mennesker udnævnes til ”racister”. Har statsadvokaten ikke held med sig i første omgang, forsøger hun bare en gang til. Try and try and try again.

Uden §266b ville frie mennesker ikke blive udsat for en sådan uværdig retsforfølgelse af den danske stat, men uden statsadvokatens ihærdighed ville paragraffen ikke have samme frihedsindskrænkende konsekvenser.

En frihed, vi ikke har

Lars Hedegaard kunne bruge sin tid på bedre ting end at forsvare sig i §266b-sager. Men han er formand for et trykkefrihedsselskab og derfor giver det på sin egen bizarre måde mening, at netop han skal igennem møllen.

Sagen afslører nemlig §266b som det vilkårligt anvendte statslige undertrykkelses-middel, Trykkefrihedsselskabet hele tiden har anklaget den for at være.

Og sagen giver Lars Hedegaard lejlighed til at vise i praksis, hvad han og Trykkefrihedsselskabet har kæmpet for i de sidste seks år.

Med Miltons ord, som Hedegaard i Frederiksberg Ret gjorde til sine egne:

”Giv mig frem for alt andet frihed, friheden til at erkende, til at tale, til uhæmmet at argumentere i overensstemmelse med min samvittighed."

Den frihed giver den danske stat ikke sine borgere for tiden. Det sørger §266b og den nidkære statsadvokat for.

Sappho følger sagen.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg