"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Splittelse i Brorsons kirke over kirkebesættere

25. maj 2009 - Den løbende - af Uwe Max Jensen

Menighedsrådsmedlem: - Folkekirken tages som gidsel.
Brorsons Kirke er splittet i spørgsmålet om de irakiske kirkebesættere. Det afslører et referat af et menighedsrådsmøde, som Sappho har fået aktindsigt i

Mandag aften 18. maj 2009 besluttede Brorsons Kirke på et ekstraordinært menighedsrådsmøde, at de irakiske kirkebesættere kan blive i kirken indtil 1. september. Men det er ikke alle medlemmer af menighedsrådet, der støtter de irakiske kirkebesætteres aktion med lige stor begejstring. Det fremgår af referatet fra det ekstraordinære menighedsrådsmøde.

Sappho har fået aktindsigt i dokumentet og kan afsløre, at det ikke er et enigt menighedsråd, der bakker op om kirkebesættelsen.

Af referatet fremgår det, at menighedsrådsmedlem Erik Bock ønsker en tidsramme for irakernes ophold i Brorsons Kirke, men at han i øvrigt føler, "at folkekirken blev taget som gidsel."
Af referatet fremgår det endvidere, at talsmanden for irakerne - en person identificeret som "Malik" i teksten - også var til stede på menighedsrådsmødet med taleret. Malik benyttede sin taleret til at orientere om irakernes situation. Ifølge Malik består gruppen af kirkebesættere af "ca. 50 irakere, som betjenes af en større baggrundsgruppe på omkring 150, der sørger for logistisk, madlavning, økonomi, events og presse."

Mindst én person fra gruppen omkring kirkebesætterne - i teksten identificeret som "Tove" - deltog i menighedsrådsmødet og fortalte ifølge referatet om "forholdene i Irak".

"Medierne skal presses"

Til stede ved det ekstraordinære menighedsrådsmøde i Brorsons Kirke var også lektor Karsten Fledelius.

Karsten Fledelius er tidligere formand for og nuværende menigt medlem af menighedsrådet ved Vor Frue Kirke, som irakerne i første ombæring havde besat, inden de flyttede deres aktion til Brorsons Kirke på Nørrebro.

Ifølge referatet fortalte Karsten Fledelius om "Vor Frues erfaringer fra 2002 og 2008 (hvor irakere havde taget ophold i Vor Frue Kirke, red.). Her havde menighedsrådet holdt vagt. Han kaldte det misson og diakoni. Politiet var ikke interesseret i at skulle ”rydde op” i sådanne kontroverser."

Det fremgår også af referatet, at Karsten Fledelius i forbindelse med kirkebesættelserne i Vor Frue Kirke har afholdt møde med Dansk Flygtningehjælp, der har rådet til at "individualisere sagerne" for at presse medierne og "vinde tid", hvilket ifølge referatet har fungeret godt i Vor Frue Kirke:

"Han (Karsten Fledelius, red.) havde haft møde med Dansk Flygtningehjælp, der tilrådede at individualisere sagerne. Medierne skal presses, så der vindes tid. Undgå en sultestrejke! Og det har fungeret godt i Vor Frue."

Frygt for arrangementer

På det ekstraordinære menighedsrådsmøde blev der også udtrykt bekymring for afviklingen af Brorsons Kirkes arrangementer. Afslutningsvis besluttede man, at sagen om kirkebesættelsen skal evalueres af menighedsrådet medio august.

Referatet af menighedsrådsmødet er offentliggjort som dokumentation nedenfor:

Blågårdens sogn

Referat af ekstraordinært menighedsrådsmøde 18.maj 2009 kl. 17:00-18:30

Til stede: Astrid Boel, Erik Bock, Svend Laursen, Bjarne Lenau Henriksen, Henrik Arvid Larsen, Per Ramsdal, Jens Dahl, Majbritt, Carl Frederik Waage Beck, Svend Hovard, Helle Marie Danielsen, Henrik Carstens, Bjarne Brændeskov, Eva Holck. Desuden 8 tilhørere, der fik tildelt taleret.

1.

Drøftelse af situationen i Brorsons efter de irakiske asylsøgeres besættelse.

Først stemtes om mødet skulle være offentligt. De indhentede udtalelser fr landsforeningen og KSØ var enslydende på, at mødet skulle være offentligt. Der stemtes om det. For offentligt stemte Astrid, Erik, Svend L., Bjarne Lenau, Jens, Carl, Svend H., Henrik C. Imod stemte Bjarne B. Undlod at stemme: Per, Henrik L. Eva.

Talsmanden for irakerne Malik fremlagde kort sagen: Der er ca. 50 irakere, som betjenes af en større baggrundsgruppe på omkring 150, der sørger for logistisk, madlavning, økonomi, events og presse. De ville meget gerne samarbejde med kirken, så der kan opretholdes et normalt kirkeligt aktivitetsniveau. Tove fra gruppen fortalte om forholdene i Irak.

Malik oplyste, at kirken havde været åben, da de kom, men var klar over, at de ikke var inviterede af menighedsrådet.

Der udspandt sig derefter en længere debat, der berørte danske og svenske forhold, den danske politiske situation, vores pligt til generøsitet, den juridiske side, den folkelige opbakning, vores kristne forpligtigelse.

Karsten Fledelius fortalte om Vor Frues erfaringer fra 2002 og 2008. Her havde menighedsrådet holdt vagt. Han kaldte det misson og diakoni. Politiet var ikke interesseret i at skulle ”rydde op” i sådanne kontroverser. Han havde haft møde med Dansk Flygtningehjælp, der tilrådede at individualisere sagerne. Medierne skal presses, så der vindes tid. Undgå en sultestrejke! Og det har fungeret godt i Vor Frue.

Carl gik 17:55 og ønskede protokolleret, at han varmt kunne støtte irakernes ophold i Brorson.

Diskussionen fortsatte, Per mente, at Brorsons nok var valgt, da dens profil også var til dialog, men vi må håbe, at vi trods de 50 gæster kan gennemføre vores egne arrangementer, og mente, at det nok kan lade sig gøre frem til 1. september. Ingen fra tidligere (også individuelt) er blevet straffet. Erik ønskede en tidsramme på, men følte i øvrigt, at folkekirken blev taget som gidsel.

Formanden Astrid opsummerede, at der var flertal for irakerne bliver, og fremhævede at både Brorsons præst, personalekontakt og kirkeråd ville påtage sig opgaven, men at der måtte være en tidsmæssig bagkant.

Beslutning: Menighedsrådet ønsker at medvirke til en fredelig og god løsning for alle parter i denne vanskelige situation. Sagen evalueres af menighedrådet medio august, idet vi opfordrer baggrundsgruppen til at arbejde for at finde et bedre sted ved given lejlighed.

2.

Lukket møde: Helle refererede fra mødet i fredags med Dansk Magisterforening og Landsforeningen. Aktivitetsmedarbejderen ønsker selv at fratræde 30. september, heri er ikke afholdt ferie på 5 uger medregnet. Hun fritstilles fra i morgen. Dette blev taget til efterretning af hele menighedsrådet.

3.

Eventuelt. Der er kommet invitation til menighedsrådets visionssemiar på lørdag.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg