"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Skraldespandene i Gellerup

15. april 2010 - Artikel - af Uwe Max Jensen

Uwe Max Jensen

Weekendavisen har i denne uge en stor artikel om Århus-bydelen Gellerup og ny såkaldt helhedsplan, der skal "løfte" kvarteret ("Sorte pletter", Weekendavisen 31/3 2010). Helhedsplanen er et byfornyelsesprojekt til en milliard kroner sat i søen af Århus Kommune og Brabrand Boligforening. Det skal over de næste 20 år føje handelsstrøg, penthouse-lejligheder, "ikonbyggeri", kommunale arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner til området vest for Århus. Planens egentlige mål er at nedbringe andelen af almene boliger ved at rive tre af områdets 23 boligblokke ned, sælge to og ombygge yderligere to blokke til erhverv og dermed ændre beboersammensætningen.

Om helhedsplanen bliver en succes vil fremtiden selvsagt vise, og en nærmere analyse af planen skal ikke være emnet her. Det skal imidlertid Weekendavisens udsagn om "skraldespandsafbrændinger (der har) fået uforholdsmæssigt meget mediedækning" i området.

Det er en meget poetisk omskrivning af de faktiske forhold i Gellerup, som Weekendavisen praktiserer, da det ikke er småbrande i skraldespandene, der plager området, men derimod meget omfattende ildspåsættelser. Et fænomen, der med jævne mellemrum blusser op i Gellerup. Blandt andet i efteråret 2008, hvor der blev stukket ild på Fritidshjemmet Mudderkliren og Børnehaven Viben, hvoraf sidstnævnte efterfølgende ikke stod til at redde

Ild i kirken

I december 2008 brød ukendte gerningsmænd ind i Gellerup Kirke (der var i alt fem indbrud i Gellerup Kirke alene i 2008). Inden gerningsmændene forlod kirken, satte de ild på en juledug i menighedslokalet. Ilden i kirken gik i dette tilfælde ud af sig selv.

2010 har også haft sin andel af brande i Gellerup. 6. januar 2010 satte ukendte gerningsmænd ild til en sofa i en opgang på Gudrunsvej (Århus Stiftstidende 7/1 2010). Få dage senere blev Lykkeskolen (en privat, arabisk skole) på Edwin Rahrs Vej udsat for et brandattentat. En rude blev smadret, og brandbar væske kastet ind i et klasseværelse, som herefter blev antændt. Indsatsleder Søren Reckly fra Århus Brandvæsen kaldte det et held, at branden blev anmeldt så hurtigt, at brandvæsnet hurtigt kunne få bugt med ilden, og at skaden på skolen derfor blev begrænset til et enkelt klasseværelse (Århus Stiftstidende 10/1 2010).

Indsatsleder: Utålelige forhold

I slutningen af januar blev der sat ild til et kælderrum i en ejendom på Bentesvej. Røgen fyldte to trapperum i ejendommen. Den påsatte brand sendte fire personer en tur omkring hospitalet på grund af røg, der var trængt ind i lejligheder og trapperum. Et vidne fortalte efterfølgende, at han umiddelbart efter brandens opståen så fem unge flygte fra stedet (JP Århus28/1 2010).

Sammenholder man de hyppige ildspåsættelser i Gellerup med den modtagelse i form af chikane og stenkast (en situation som afgående indsatsleder og underviser ved Århus Brandvæsen - Uffe Fast - i december 2009 beskrev som "utålelig" ("Utålelige brande i Gellerup", Århus Stiftstidende 13/12 2009), der ofte bliver det lokale brandvæsen til del, når de rykker ud i bydelen, synes det sandsynligt, at problemet med brandattentater, som Weekendavisen altså reducerer til et spørgsmål om banale brande i skraldespande, før eller siden vil få fatale følger.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg