"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Skotlands skærpede hadforbrydelseslov – en tragisk komedie

11. april 2024 - Artikel - af Michael Pihl, næstformand i Trykkefrihedsselskabet

"En gammel vittighedstegning om skotter og skørtedans, som formentlig er strafbar nu."

Skotlands statsminister, Hamza Yousaf, har skærpet landets i forvejen anti-demokratiske hatespeech-lov og lovet at alle anmeldelser om hatespeech vil blive efterforsket og retsforfulgt. Det har fået de skotske myndigheder til at drukne i anmeldelser og kastet landet og Hamza Yousaf ud i en kiltløs farce, for han er den, der hyppigst anmeldes for hatespeech.  

Da Trykkefrihedsselskabet for snart 4 år siden kritiserede den skotske regerings lovgivning mod såkaldt ”hadtale”, var der ingen statsbetalte medier i Danmark, som interesserede sig for det. Et europæisk land indskrænkede dengang ytringsfriheden for sine borgere - og ingen medier i Danmark dækkede det. Ingen statsbetalte medier kritiserede det. Kun Trykkefrihedsselskabet advarede imod denne udvikling: 

”Skotlands nye ”hatespeech”-lov repræsenterer endnu en autoritær indskrænkning af ytringsfriheden i Europa. Under dække af minoritetsbeskyttelse indfører loven et vilkårligt meningstyranni, der vil gøre holdninger og ytringer strafbare. Bag loven står en uhellig alliance mellem en identitetspolitisk venstrefløj og reaktionære kræfter i det muslimske parallelsamfund” –skrev vi dengang.

Daværende justitsminister for Skotland; Hamza Yousaf , var dengang ansvarlig for ”hatespeech”-lovens indskrænkninger af ytringsfriheden og i mellemtiden er manden af uransalige grunde avanceret til statsminister. Derfor blev ”hatespeech”-loven yderligere skærpet den 1. april i år – og det var ikke nogen aprilsnar. I hvert fald ikke tilsigtet. For allerede nu har Hamza Yousafs kaledoniske censurregime udviklet sig til en kiltløs farce. Politiet i Skotland er oversvømmet med anmeldelser af alskens påståede hadhandlinger. Alene i lovens første døgn blev 3.800 såkaldte hadforbrydelser anmeldt til politiet, der i sin visdom ellers havde lovet at efterforske hver eneste hadanmeldelse og nu derfor er ved at drukne.  

Og nogle humoristiske skotter må have overlevet landets autoritære dødbider-styre, for den hyppigst anmeldte hadkriminelle gerningsmand viser sig at være lovens ophavsmand selv; Hamza Yousaf. I egen høje person. Hamza Yousaf er således blevet udsat for sin egen ”hadtale”-lov, fordi han i det skotske parlament i 2020 holdt en åbenlys og i ordets egentlige forstand racistisk tale, hvor han i selvretfærdig forargelse hidsede sig op over, at der i samfundet og i magthaverstillinger skulle være for mange - ”hvide” mennesker - i Skotland: 

”Jeg er vred”, udtalte Yousaf i 2020. Fordi: ”… Lord President er hvid. Lord Justice Clerk er hvid, hver højesteretsdommer er hvid. Lord Advocate er hvid. Solicitor General er hvid, politiinspektøren er hvid, hver viceoverkonstabel er hvid, hver assisterende overkonstabel er hvid. Hvid, lederen af ​​Advokatsamfundet er hvid, lederen af ​​Advokatfakultetet er hvid, og enhver fængselsinspektør er hvid”. 

Hamza Yousafs hadforbrydelseslov er så vag og uklart formuleret, at han nu selv bliver anmeldt efter lovens bestemmelser. Og indtil for nylig var det uklart om Harry Potter-forfatterinden; J.K. Rowling også ville blive retsforfulgt efter hadforbrydelsesloven for angivelig at ”miskønne” transpersoner. Det fastslog dog Skotlands politiledelse, efter to dages moden juridisk rådslagning; at det bliver hun nok alligevel ikke. Det optog så en kort stund statsbetalte medier herhjemme, men de mange almindelige mennesker, der nu bliver straffet i Skotland, alene for at udtrykke deres mening, interesserer ikke danske journalister og politikere. Ikke en fløjt. 

Skotlands nye lov mod såkaldte hadforbrydelser er vag, uklar og indskrænker ytringsfriheden. Særlig for almindelige borgere, der ikke tilhører medie-eller kendiseliten. Loven er bevidst uklar for at skabe forvirring om, hvad man har lov til at sige i dag, hvilket vil medføre endnu mere selvcensur i den demokratiske offentlighed og i politiske debatter. Det er meningen med loven, at skabe frygt for straf og begrænse folkelig kritik af vedtagne dogmer og  herskende magteliter. Derfor skal vi være på vagt i Danmark, hvor tilsvarende autoritære tendenser nyder opbakning blandt flere magthavere i medier og politik.