"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Sapphoprisen til Mark Steyn

20. august 2010 - Artikel - af Katrine Winkel Holm

Journalistisk dygtighed, uforfærdethed og kompromisløshed. Tre ting, man skal besidde for at kunne modtage Sapphoprisen, Trykkefrihedsselskabets journalistpris. Den kanadiskfødte forfatter og kommentator Mark Steyn lever til fulde op til kravene.

Satire og samfundsanalyse

Steyn er elsket og hadet, men først og fremmest uhyre læst. Den særlige steynske kombination af skarp satire og veldokumenteret samfundsanalyse har gjort ham til international stjernekommentator. Steyn, der egentligt begyndte som kulturkritiker og først i 90’erne kastede sig over samfundsforhold, fik sit internationale gennembrud med bogen America Alone. The End of the World as We Know It fra 2006. Bogen lader dommedagsklokkerne ringe over vort kontinent. Europa er, mener Steyn, ved at forsvinde og det skyldes tre ting: Den kulturelle selvfornægtelse, de faldende fødselstal – om 50 år vil Europa enten være meget gammel eller meget muslimsk - og endelig de europæiske velfærdsstater, der fratager folk ansvaret for deres egen tilværelse. Sjældent har en bog med så dystert et budskab, været så morsom.

Ingen forbrydelse at hade

America Alone blev da også en bestseller, men skaffede samtidig Steyn den første af en række retssager på halsen. Canadiske muslimer anklagede ham for islamofobi og hadefuld tale på grund af denne sætning: ”Se blot udviklingen i Europa, hvor antallet af muslimer vokser som moskitoer”. Sagen var bare, at citatet ikke stammede fra Steyn, men fra mullah Krekar i Norge. Inden Steyn blev frikendt i 2008, udtrykte han denne principielle kritik af hate speech-lovene, som jo i stigende grad også spiller en rolle herhjemme:

”Jeg kan ikke se, at det er en forbrydelse at føle afsky og had. Jeg afskyr Osama bin Laden, jeg afskyr dem, der sprænger undergrundbanen i London i luften, og jeg har endnu mere afsky for dem, der forsøger at retfærdiggøre det. Afsky og had er følelser, der banker i et hvert menneskets hjerte, Alligevel har menneskettighedskommissionen i Canada det som sit erklærede mål at udrydde had. Det er den slags samfunds hygiejne, der kendetegner totalitære regimer.”

Lysene ud over friheden?

I America Alone sætter Steyn sin lid til Amerika. Det verdslige Europa svigter i modsætning til det livskraftige ”bonderøvsamerika”: ”Det er bonderøvsamerika, som ukuet af islamister, uærbødigt over for statsmagten og livskraftig i sine fødselstal er sikrere på at satse på fremtiden”. Titlen på hans seneste, endnu ikke udkomne bog, lader imidlertid ane, at Obama-æraen har gjort ham mere pessimistisk: After America. The Death of The American Idea.

Malerisk og dyster er også titlen på hans klummesamling fra 2009 – et genoptryk af de tekster, som The Canadian Islamic Congress ville have ham dømt for: Lights Out: Islam, Free Speech And The Twilight Of the West. Titlen spiller på den engelske udenrigsminister Edward Greys berømte ord ved udbruddet af 1. verdenskrig: ”Nu går lysene ud over Europa”.  ”I dag”, hævder Steyn, ”går lysene ud over friheden over alt i den vestlige verden blot på en mere subtil og uhåndgribelig måde”.

Giv et bidrag

Steyn vil modtage Sapphoprisen d. 11. september i forbindelse med Trykkefrihedsselskabets konference om humor, satire og ytringsfrihed. Med prisen følger 20.000 kr. og en skulptur af digterinden Sappho, skabt af kunstneren Uwe Max Jensen.  Ønsker du at yde dit bidrag til at hædre denne uforfærdede provokatør, kan du indsætte et beløb, stort eller lille, på kontonummer 4310 4310399981 (Danske Bank).  Husk at mærke donationen pris.

Sagt af Steyn:

Om Muhammedkrisen:

”I samme øjeblik det blev klart, at vold og intimidering var reaktionen, skulle den vestlige presse have sagt: OK, hvis I vil dræbe én af os, så må I dræbe os alle. Danskerne har nu indtaget en vigtig position mod et islamisk forsøg på at begrænse vor ytringsfrihed.”

Om venstrefløjens manglende kritik af islam:

”Faktisk burde det være venstrefløjens store sag. Jeg er social konservativ. Når mullaerne overtager, vil jeg lade mit skæg gro, tage et par ekstra koner og bøje nakken. Det er feministerne og bøsserne, der vil gå mest ud over”

Om islam og Israel:

”Islam er en ensrettet gade. Er man én gang del af islams hus, så er det dét, der er ingen skranke til checke ud. Tager de et land, vil de holde på det for altid. Derfor ævlede Osama løs om Andalusiens fald i sin første bulletin til tropperne efter 9/ 11. Der er gået et halvt årtusinde, men han er stadig ikke kommet over det. Tilsvarende da jeg for nogle år siden i Pentagon fik forevist nogle landkort, der var fundet i Al Qaidas safe houses. Her havde "det nye kalifat" genindlemmet Spanien og Indien i den muslimske verden.  Hvis man tænker på den måde, er det ikke så sært, at en lille splint som en jødisk stat, smask midt i hjertet af Dar al-Islam, vil drive én til vanvid. At acceptere Israels "ret til eksistens" er lige så utænkeligt som at acceptere et genkristnet Konstantinopel”

Om sine tre børn:

”Et til mor, et til far og et til landet”

Tilmelding

Tilmeld dig prisoverrækkelsen 11. september, hvor Mark Steyn taler, her: http://www.trykkefrihed.dk/humor-satire-ytringsfrihed.htm

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg