"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Så slemt er det heller ikke

26. oktober 2010 - Artikel - af Martin Henriksen

Udlængepolitikken ligger ikke i ruiner og det er virkeligfjernt at tro, at DF, det eneste EU-kritiske parti i Folketinget, opnår noget som helst ved at vælte regeringen, skriver Martin Henriksen i et svar til Morten Urskov

Markant forskel

I årene 1994 til 2001 (8 år) kom der 74.086 asylansøgere, 58,427 fik asyl og 76.319 fik opholdstilladelse som familiesammenført. Til sammenligning kom der i årene 2002 til 2009 (8 år) 26.647 asylansøgere, 14.457 fik asyl og 43.699 fik opholdstilladelse som familiesammenført. Det er forskellen. De politiske værktøjer til at få antallet af asylansøgere og familiesammenførte bragt under nogenlunde kontrol har været 24-års-reglen, starthjælpen og tilknytningskravet samt en generel opstramning af andre udlændingeregler. Det er blevet sværere at få asyl og blive familiesammenført i Danmark.

Havde gerne gået videre

Disse resultater er ikke forsvundet som dug for solen, fordi EU er til, og at tegne billedet af at alt er ligegyldigt, og at den eneste løsning er at vælte regeringen, er ganske enkelt for unuanceret. Dette er ikke desto mindre Morten Uhrskovs budskab, som er kommet til udtryk forskellige steder. At EU har for meget magt, kan jeg sagtens skrive under på. Påstanden om at Dansk Folkeparti skulle have en særlig interesse i ikke at diskutere EU’s magt, finder jeg absurd. Sagen er jo den, at forskellige ledende politikere fra Dansk Folkeparti op til flere gange indenfor de senere år, og altså lang tid før Uhrskov af uransagelige årsager pludselig fik åbnet sine øjne, har kritiseret og langet ud efter regeringen, når den ikke tog det alvorligt nok. Vi har indgået flere udlændingeaftaler, der berører netop EU og udlændingeområdet. At vi gerne have gået videre, og at andre har den opfattelse, at regeringen skulle væltes på sagen, kan på ingen måde karakteriseres som vælgerbedrag. En virkelighedsfjern påstand.

Ret kritikken det rigtige sted hen

Påstanden fra Morten Uhrskov om at han ikke har kunnet komme i kontakt med Dansk Folkeparti, finder jeg ligeså absurd, især taget i betragtning, at jeg har svaret ham, har deltaget i en offentlig og fuldt ud åben debat om bl.a. EU og udlændingepolitik. Hvorfor i alverden skulle jeg gøre det, hvis jeg ikke ville diskutere? Og for at gøre det hele endnu mere absurd, har manden haft kontor ved siden af flere af Dansk Folkepartis folketingsmedlemmer. Manden har haft særdeles god adgang til forskellige medlemmer af Dansk Folkeparti, og har haft gode muligheder for at komme med konstruktive løsningsforslag. I stedet valgte Morten Uhrskov at melde sig ud af Dansk Folkeparti.

At jeg ikke har villet tilkendegive overfor Uhrskov, at alt er ligegyldigt, og at regeringen må væltes, er så blevet til, at jeg og Dansk Folkeparti gemmer noget for danskerne. Ærlig talt, må jeg være fri. Mit hovedformål med at være i politik, er at gøre en forskel. Når jeg netop er gået ind i debatten, også med Morten Uhrskov, har det været fordi, jeg er interesseret i løsningsforslag som kan bruges i den politiske virkelighed, hvor der i Folketinget er et massivt flertal for EU’s regelsæt. Sådan er det. Og det er så sandelig ikke en løsning, at forære magten til venstrefløjen, eller at lukke øjnene for den politiske virkelighed. Jeg kan med ro i sindet sige, at Dansk Folkeparti har gjort og fortsat vil gøre en forskel. Ret derfor venligst kritikken mod de partier, Venstre, Socialdemokratiet, SF, Konservative, Radikale med flere, som ikke vil gå imod EU, og som ikke arbejder for stramninger af udlændingepolitikken.

Begrænsning af ikke-vestlig indvandring

Samtidig med at asyl og familiesammenføringsindvandringen er bragt markant ned, er indvandringen i form af arbejdstagere og studerende steget. Dette har vi heller ikke forsøgt at skjule, selvom dette også har været en påstand, der har været fremme med jævne mellemrum. Her har vi dog i lyset af ændringerne i udlændingepolitikken i 2002 og udviklingen derefter, vurderet, at der i forhold til bl.a. arbejdskraftindvandring er behov for et skifte. Det har Dansk Folkeparti for nyligt tilkendegivet. Det gjorde vi i forbindelse med dette års sommergruppemøde, hvor vi lancerede udspillet om at begrænse den ikke-vestlige indvandring, altså ikke længere kun fokus på asyl og familiesammenføringsreglerne. Dette synspunkt er bestemt heller ikke nemt at finde flertal for i Folketinget. Skulle det forhold, at noget er særdeles vanskeligt at finde flertal for, afskære Dansk Folkeparti fra at sige noget, eller mene noget bestemt? Ja, hvis man skulle følge Morten Uhrskovs logik. Hvis det var tilfældet, så havde vi ikke foreslået en begrænsning af den ikke-vestlige indvandring, idet dette udspil, jo ganske forudsigeligt i øvrigt, ville udløse og udløste stor harme fra de øvrige politiske partier, ja sågar regeringen afviste dele af udspillet som dårligt menneskesyn. Men vi sagde det åbent, at det var og er nødvendigt af hensyn til den kulturelle sammenhængskraft. Og vi siger åbent, at EU er et alvorligt problem. Men vi siger ikke, at alt er brudt sammen, for alt er ikke brudt sammen. Senest d. 26. august i år i Kristeligt Dagblad har Dansk Folkeparti foreslået en nærmere analyse af baggrunden for et stigende antal ikke-vestlige indvandrere fra Sverige ind i Danmark.

Debat om EU, tak

Så hvorfor egentlig ikke bakke op om det eneste parti, der tager dette alvorligt på Christiansborg. Jeg hilser i den grad en bred offentlig debat om EU's multikulturelle Utopia velkommen, og jeg ville være ovenud lykkelig, hvis hele næste valgkamp kunne handle om Metock-dommen, opholdsdirektivet, snyd med studieopholdstilladelse mm. De kan bare komme an.

Martin Henriksen er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti

Læs også Morten Uhrskov Jensen artikel her

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg