"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Replik til Midtjyllands Avis

25. januar 2010 - Artikel - af Uwe Max Jensen

Uwe Max Jensen

Midtjyllands Avis bringer 25. januar 2010 en artikel om, at 17-årige Nikoline Astrid Nielsen, der har indspillet en hyldest-video til Kurt Westergaard, er hvirvlet ind i en speget sag om politiske kampe mellem venstrefløjen og højrefløjen. Da jeg er nævnt i artiklen, vil jeg gerne knytte et par berigtigelser og et par kommentarer til artiklen.

I artiklen står der:

"Den stærkt venstreorienterede nyhedsavis på internettet, modkraft.dk, sætter hende (Nikoline Astrid Nielsen, red.) således i forbindelse med kunstner og journalist Uwe Max Jensen, der står bag det højreorienterede tidsskift Shappo.dk.

Modkraft.dk mener således, at Uwe Max Jensen har brugt den kun 17-årige pige i en politisk sammenhæng for igen at blæse til debatten om Muhammed-tegninger, ytringsfrihed og Kurt Westergaard.

Modkraft skriver blandet andet på deres hjemmeside, at Uwe Max Jensen har været med at bringe historien ud til adskillige medier, herunder mja.dk, hvilket skal ses i lyset af en større kamp i medierne mellem den politiske venstre og højrefløj."

Modkraft's voldsmand

Midtjyllands Avis skylder sine læsere at fortælle, at Modkraft.dk ikke kun er et "stærkt venstreorienteret" medie. Modkraft's journalist Rune Eltard-Sørensen, der står bag den fantasifulde historie om Nikoline Astrid Nielsen, er to gange dømt for vold mod politiske meningsmodstandere. I 2001 overfaldt Rune Eltard-Sørensen daværende Farum-borgmester Peter Brixtofte, og i 2003 overfaldt Rune Eltard-Sørensen udenrigsminister Per Stig Møller.

Rune Eltard-Sørensen er altså en voldelig ekstremist, der finder det legitimt og opportunt at overfalde politiske modstandere. Rune Eltard-Sørensen er ikke en troværdig kilde, og jeg stiller mig undrende overfor, at Midtjyllands Avis tilsyneladende uden at reflektere yderligere viderekolporterer Rune Eltard-Sørensens påstand om, at internettidsskriftet Sappho (som det rettelig hedder) er "højreorienteret".

Sappho er ikke højreorienteret. Sappho skriver bredt om ytringsfrihed, islamisme, kultur og politik. Desuden er jeg ikke manden "bag Sappho". Jeg skriver jævnligt i tidsskriftet, men Sappho har en administrerende chefredaktør - journalist og forfatter Helle Merete Brix - og en anden chefredaktør, historiker og journalist Lars Hedegaard. Derudover er samfundsdebattør Farshad Kholghi tilknyttet redaktionen.

Midtjyllands Avis citerer endvidere Modkraft for at mene, at jeg har brugt Nikoline Astrid Nielsen i en politisk sammenhæng for igen at blæse til debatten om Muhammed-tegninger, ytringsfrihed og Kurt Westergaard. Det er imidlertid ikke korrekt, at jeg ved at skrive om Nikoline Astrid Nielsens YouTube-video har ønsket at blæse til debatten.

Jeg har skrevet en række artikler og været redaktør på bogen Frihedens ikon om Kurt Westergaard. Desværre har mange af mine artikler om tegneren handlet om trusler, mordplaner, attentatforsøg, angst og selvcensur. Jeg blev derfor begejstret, da jeg modtog et link til Nikoline Astrid Nielsens video. Her var der en ung pige, der ikke bare udviste civil courage, men bidrog til en betændt debat med noget for debatten så sjældent som humor og satire.

Enhver med øjne i hovedet og ører til at lytte med

Jeg så Nikoline Astrid Nielsens YouTube-video som et forløsende lyspunkt, der ved hjælp af sine åbenbare humoristiske kvaliteter kunne løse lidt op for debatten og bringe perspektiv i tingene. Der tog jeg imidlertid fejl. Den unge kvinde har desværre modtaget trusler. Det finder jeg dybt forkasteligt, og jeg ser det som et udtryk for, at den demokratiske kultur blandt især unge mennesker er defekt. Det bør politi og uddannelsessystemet tage hånd om. Ellers ender vi med et alvorligt samfundsmæssigt problem.

Jeg finder det dybt beskæmmende, at venstrefløjen (selvom det skal huskes, at der i Modkraft's og Rune Eltard-Sørensens tilfælde er tale om den voldsparate og ekstremistiske udgave af samme) ikke længere ejer bare en gnist af humor. Enhver med øjne i hovedet og ører til at lytte med kan se og høre, at Nikoline Astrid Nielsens video er sjov. Alligevel finder Modkraft (og siden Ekstra Bladet) anledning til at spænde den unge kvinde for deres ideologiske vogn og gøre hende til en del af en politisk fløjkrig mellem højre og venstre. Det er ikke bare forstemmende og foruroligende. Det er lavt.

I sin lange artikel viderebringer Modkraft én sand bemærkning. Det er korrekt, at jeg har sendt min artikel om Nikoline Astrid Nielsen til Midtjyllands Avis. Det skal man vist være konspirationsteoretiker på venstrefløjen for at se noget odiøst i. Sappho rundsender ofte tidsskriftets artikler til andre medier herunder Ritzau, som det i øvrigt er kutyme blandt de fleste medier.

At jeg har sendt min artikel til Midtjyllands Avis, er der heller intet fordækt i. For det første er Nikoline Astrid Nielsen silkeborgenser, så man kunne formode (hvilket viste sig at være rigtigt Midtjyllands Avis' dækning taget i betragtning), at historien havde lokal interesse. Desuden var jeg i halvandet år i forbindelse med min tid som journalistpraktikant på Herning Folkeblad bosiddende i Midtjylland, og i det år, hvor jeg var på avisens Ikast-Brande-redaktion, læste jeg dagligt Midtjyllands Avis, da vi havde samme dækningsområde. Fra den tid fik jeg bestemt det indtryk med mig, at Midtjyllands Avis ville behandle en historie som den om Nikoline Astrid Nielsens video på en sober og virkelighedsnær facon. I dette lys skal min henvendelse ses.

Med hensyn til Modkraft's smædeskrift af en artikel vil jeg give Nikoline Astrid Nielsen ordet:

"Historien er så tynd, og har intet på sig, at jeg slet ikke kan forstå, hvorfor modkrafts journalist overhovedet vil skrive om det."

Jeg er så evigt enig.

I Silkeborg har I i Nikoline Astrid Nielsen en gæv ung kvinde, der ikke alene på fineste vis har klaret det næsten statsministeragtige stormvejr, hun fuldstændig uforvarende er løbet ind i. I har også en kvinde, der med både humor, vid og satire, illustrerer den for demokratiet fuldstændig basale pointe, at vi i Danmark naturligvis støtter op om mennesker, der trues, alene fordi de har benyttet sig af deres ytringsfrihed.

Det er et udtryk for civil courage, der kalder på respekt.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg