"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Replik fra Astrid Fischer, DR, Orientering

3. juli 2009 - Den løbende

Jeg vil gerne præcisere, at Orientering ikke har kritiseret Nicolai Sennels. Vi har inddraget hans udtalelser i et helt almindeligt journalistisk indslag om, hvad medierne stiller op, når vi viderebringer forkerte faktuelle oplysninger. Det var et indslag 23. juni, hvor vi fremdrog de udtalelser, som Nicolai Sennels erkender - og forklarer - i sit indlæg i Sappho.

Den udtalelse, der overdrev andelen af muslimer blandt de indsatte i danske fængsler, har Deadline i DR2 berigtiget og Nicolai Sennels nu undskyldt i sit indlæg.

Derudover mener Nicolai Sennels, at jeg ikke vil forholde mig til, at han har forvekslet to spørgeundersøgelser. Det har jeg dog gjort, i en mailveksling med ham. Cepos har lavet en undersøgelse for nylig, hvor 50 procent af de adspurgte muslimer gik (helt eller delvis) ind for et forbud mod bøger og film, der angriber angriber religion. Det var altså forkert, da Sennels i Deadline sagde, at 80 procent af muslimerne ifølge Cepos´ undersøgelse ønsker en begrænsning i ytringsfriheden, så man ikke kan fornærme deres profet. Også selvom det var en fortalelse.  Og derfor er der ikke noget at berigtige. I øvrigt nævnte Orientering alene fejlen i ét spørgsmål, i afdæmpede vendinger, i et af tre interviews i et langt indslag.

Det er rigtigt, at Capacent også har lavet en undersøgelse. Her mener 80 procent af muslimerne at offentliggørelsen af Muhammed-tegningerne skulle have været forbudt, mens 55 procent svarer at det bør være forbudt at kritisere religion. Der er altså forskellige svar, alt efter hvordan der bliver spurgt. Under alle omstændigheder er det forkert at tillægge Cepos en undersøgelse, den ikke har lavet, ligesom det var forkert at tillægge Nationalbanken en undersøgelse af, hvad muslimer koster det danske samfund, når den ikke har lavet en sådan undersøgelse. Nationalbanken har lavet en rapport om indvandring og offentlige finanser, og heri indgår hverken muslimer eller den beregning, Sennels fremlagde i Deadline, som er hans egen på baggrund af tal fra rapporten.

Jeg er ganske enig med Nicolai Sennels i, at vi har brug for flere præcise tal for indvandrere og flygtninge i Danmark. Men hvorfor ikke bruge de tal, der allerede foreligger? Nicolai Sennels skriver i sit indlæg, at der gemmer sig et stort antal 3. og 4. generationsindvandrere i de officielle statistikker, sådan at "en stor del af "danskerne" i virkeligheden er muslimer" . Men denne forestilling har Danmarks Statistik klart imødegået for halvandet år siden. I Årbog om Indvandrere 2007 var der et særligt afsnit, foranlediget af Dansk Folkeparti, om netop 3. generationsindvandrerne. Undersøgelsen viste at langt størstedelen af 3. generation, - altså indvandrernes efterkommeres børn - er under 10 år, at kun 46 personer i den gruppe er over 18 år og kun 23 15-29-årige var kendt skyldige i en kriminalitetssag, heraf flest børn af vestlige efterkommere (tal fra 2005). Denne opgørelse har jeg gjort Nicolai Sennels opmærksom på, så det kan undre, at han alligevel vælger at bygge en vigtig del af sin argumentation i indlægget i Sappho på antagelser, der ifølge Danmarks Statistik slet ikke er hold i.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg